Gå til indholdet

Vælg en workshop

Workshops 1. afd. lab24

Mandag den 7. oktober kl. 11:30 - 12:45

Vælg en workshop i 1. afdeling

-

W-101: SÅDAN SKABER I PSYKOLOGISK TRYGHED

Oplægsholder: Mie Marie Hye-Hestvang, Erhvervspsykolog og ledelseskonsulent, AS3 Transition;    

Psykologisk tryghed giver engagerede medarbejdere med mere energi til at fokusere på kerneopgaven. Men hvad er psykologisk tryghed? Og hvordan fremmer vi det som ledere og arbejdsmiljøansvarlige? Deltag og hør, hvordan I kan understøtte psykologisk tryghed i din organisation samt hvilken lederadfærd, det kræver. Der bliver flere øvelser undervejs - og konkrete anbefalinger til, hvordan I kan arbejde med psykologisk tryghed i praksis.

Målgruppe: Dig, der arbejder med ledelse og medarbejdertrivsel

Forkundskab: Kræver ikke forkundskab

I tema: Ledelse og psykisk arbejdsmiljø

>> Læs mere

W-102: GODT ARBEJDSMILJØ - SKABE, FASTHOLDE OG PROFILERE

Oplægsholder: Erik Nichum, chefkonsulent, Joblife a/s; Jan Toft Rasmussen, Faglig sekretær, Dansk Metal og Bent Horn Andersen, Seniorchefkonsulent, DI   

Præsentation af tankerne bag vejledningen ’Godt arbejdsmiljø - skabe, fastholde og profilere’, som Dialogforum under Arbejdsmiljørådet lancerer i 2024. Præsentation af dens indhold med proces til at styre det systematiske arbejdsmiljøarbejde inkl. skabelon til en arbejdsmiljøhåndbog samt profilering af et godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøhåndbogen indeholder 18 elementer bl.a. riskovurdering og arbejdsmiljø gennemgang. Der vil være involvering af deltagerne vedr. håndbogens indhold.

Målgruppe: Arbejdsmiljøledere, rådgivere, m.fl.

Forkundskab: Nej

I tema: Arbejdsmiljøarbejdet

W-103: LEDELSE (DER) SKABER TRIVSEL I DET YDERSTE LED

Oplægsholder: Mette Hammer, Ejer og konsulent, Hammer&Hollænder; Mira Hollænder, Ejer og konsulent, Hammer&Hollænder; Marie Have, Stifter og leder, LEUTE   

Hvordan sikrer man trivsel, tryghed og arbejdsfællesskab når medarbejderne i stort omfang er selvledende, arbejder på distancen og den fysiske kontakt er begrænset? Workshoppen formidler erfaringer og praktiske fra Velliv-projektet “Menneskelig indsats - trivsel i yderste led” i virksomheden Leute. Du får bud på strukturer, der giver nærvær og kontakt på distancen, en model til at skabe et støttende miljø for autonomi, samhørighed, kompetence og mening og to værktøjer til dialogen på din arbejdsplads.

Målgruppe: Ledere, HR-konsulenter og AMRepræsentanter.

Forkundskab: Særlig interesser for ledere der leder medarbejdere på distancen.

I tema: Ledelse og psykisk arbejdsmiljø

>> Læs mere

W-104: FÅ HJÆLP TIL AT FOREBYGGE OG HÅNDTERE DIGITAL CHIKANE

Oplægsholder: Lisbeth Kristine Walakira, Analytiker og projektleder, Digitalt Ansvar og Ida Nørgaard Hansen, Jurist, Digitalt Ansvar    

Et stigende antal medarbejdere oplever at blive udsat for digital chikane i forbindelse med deres arbejde. Det kan være alt fra ubehagelige beskeder til deciderede trusler. Mange oplever også at modtage grænseoverskridende beskeder på deres private SoMe-profiler, og chikanen forekommer også udenfor arbejdstid. Men hvordan kan I forebygge disse hændelser internt hos jer? Vi hjælper jer på vej i denne workshop, hvor vi introducerer 12 værktøjer til at forebygge og håndtere digital chikane.

Målgruppe: Ledere/HR/AMR i SMVer

Forkundskab: Deltagelse kræver ikke forkundskab, men der er en fordel, hvis deltagerne har medarbejderansvar.

I tema: Arbejdsmiljøarbejdet

>> Læs mere

W-105: VISION ZERO SOM STRUKTUR FOR STRATEGISK ULYKKESFOREBYGGELSE

W-105: Vision Zero som struktur for strategisk ulykkesforebyggelse

Oplægsholder: Pernille Thau, Department Manager, Vision Zero, Human House; Merete Whitmarsh, Group Health & Safety Specialist, Rockwool  

Deltagerne vil blive præsenteret for ROCKWOOL's globale Vision Zero indsatser, herunder sikkerhedskulturmåling, der tager udgangspunkt i Vision Zero Forebyggelsesniveauer. Desuden vil ROCKWOOL dele deres erfaringer med at strukturere ulykkesanalyser efter Vision Zero 7 Gyldne Regler. Workshoppen vil også diskutere, hvorledes kortlægning af sikkerhedskultur og ulykkesanalyser efter Vision Zero mindsettet kan lede frem til ledelsesengagement og fastsættelse af proaktive mål på arbejdsmiljø.

Målgruppe: Ledere, arbejdsmiljøprofessionelle, HR, AMO

Forkundskab: Ingen

I tema: Arbejdsmiljøarbejdet

>> Læs mere

W-106: LEDERTRIVSEL - LEDERE ER JO OGSÅ EN SLAGS MENNESKER!

Oplægsholder: Per Lykke Hansen, Partner, konsulent og skuespiller, Dacapo; Jennie Nielsen, Partner, konsulent og skuespiller, Dacapo; Titi Astono, Partner, Dacapo    

Lederrollen anno 2024 er under et voldsomt pres. Efter Covid-19 er ønsket om fleksible arbejdspladser, herunder 4-dages arbejdsuger, hjemmearbejdsdage, hjemmekontor mm. vokset. Distanceledelse er blevet en disciplin i sig selv.  
Derudover skal lederen forholde sig til meget komplekse problemstillinger såsom krænkelser og dilemmaer om diversitet.Ved hjælp af teatermetoder involverer vi alle på denne workshop i en dialogproces, hvor vi sammen folder temaet ud og arbejder med det. Vi trækker på jeres erfaringer, så det bliver praksisnært og relevant.

Målgruppe: Ledere, arbejdsmiljøkonsulenter og HR folk

Forkundskab: Interesserer sig for og arbejder med ledelse eller er leder

I tema: Ledelse og psykisk arbejdsmiljø

>> Læs mere

W-107: KONFLIKTER OG POLARISERING MELLEM GENERATIONERNE

Oplægsholder: Anders Stahlschmidt, Direktør, Lumholt & Stahlschmidt   

I en ideal verden nyder medarbejdere fra alle generationer godt af hinandens bidrag og forskellige erfaringer. Desværre oplever mange at samarbejde på tværs af generationsskel er svært. Nogen opfatter den erfarne medarbejder som en dinosaur, der er uimodtagelig for feedback. Andre opfatter de unge som sarte og krænkelsesparate. I denne workshop undersøger vi med afsæt i en tidslinje og med fælles erfaringer, de bekymringer, konflikter og grænser, der er på spil mellem generationerne.

Målgruppe: Arbejdsmiljøledere, ledere, HR-partnere

Forkundskab: Erfaring med - eller ønske om at arbejde sammen med forskellige generationer

I tema: Arbejdsliv

>> Læs mere

W-108: HVAD KAN ’DIALOGISKE METODER’ I ARBEJDSMILJØARBEJDET I ET STRUKTURELT BELASTET ARBEJDSMILJØ?

W-108: Hvad kan ’dialogiske metoder’ i arbejdsmiljøarbejdet i et strukturelt belastet arbejdsmiljø?

Oplægsholder: Rikke Thomsen, Arbejdslivsforsker og konsulent, ARK og Peter Hagedorn-Rasmussen, Arbejdslivsforsker og konsulent, TeamArbejdsliv   

Workshoppen har fokus på, hvordan ’Strukturerede dialoger’ i arbejdsmiljøarbejdet, kan understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø i et strukturelt belastet arbejdsmiljø - kendetegnet ved, at udførelsen af kerneopgaven præges af paradokser, der efterlader ledere og medarbejdere i dilemmaer i hverdagens opgaveløsning. Deltagerne afprøver en forskningsbaseret dialogmetode og drøfter, hvilke muligheder sådanne metoder har, og hvilke begrænsninger der opstår i mødet med de strukturelle betingelser. Workshoppen baserer sig på viden og metode(-r) fra et forskningsprojekt på regionale arbejdspladser, men problemstillingerne anses for relevante for andre arbejdspladser.

Målgruppe: Arbejdsmiljø- og HR-konsulenter samt repræsentanter fra AMO/MED

Forkundskab: Alle der deltager i konferencen vil kunne få noget ud af at deltage i workshoppen

I tema: Arbejdsmiljøarbejdet

>> Læs mere

W-109: DEN FACILITERENDE LEDER ER FREMTIDENS LEDER

Oplægsholder: Nanna Munk, Organisationskonsulent og partner, FLOK og Kenneth Agerholm, Organisationskonsulent og partner, FLOK    

Få indblik i hvordan mindset og værktøjer fra facilitering kan bruges i moderne ledelse. I facilitering ligger der et menneskesyn, en praktisk tilgang og mangfoldige lavpraktiske teknikker, der kan hjælpe lederen med på samme tid at involvere medarbejderne og styre processerne med fast hånd.

Målgruppe: Ledere, projektledere og alle der er interesseret i ledelse.

Forkundskab: Let kendskab til facilitering er en fordel, men ikke et krav. Alle er velkomne.

I tema: Ledelse og psykisk arbejdsmiljø

>> Læs mere

W-110: STYRK DEN PSYKOLOGISKE TRYGHED MED VÆRKTØJER FRA BFA

Oplægsholder: Mads Kristoffer Lund, Projektleder, BFA Velfærd & Off adm og Liv Starheim, Organisationspsykolog og lektor, SDU    

Bliv introduceret til nye materialer om psykologisk tryghed: Et videnshæfte og en værktøjskasse, der er udviklet af BFA Velfærd & Offentlig administration med organisationspsykolog Liv Starheim fra Crecea og SDU. Du bliver bekendt med den forståelse af psykologisk tryghed, som materialerne trækker på, og du afprøver dialogværktøjer til hele arbejdspladsen sammen med de andre deltagere. Endelig inviteres du til at dele dine erfaringer og oplevelser med at styrke den psykologiske tryghed.

Målgruppe: Konsulenter, ledere, medlemmer af arbejdsmiljoganisationen, BFA

Forkundskab: Ingen forkundskab er nødvendigt, men deltagerne har mulighed for at orientere sig i materialet på forhånd: www.godtarbejdsmiljo.dk/psykologisk-tryghed-metoder

I tema: Arbejdsmiljøarbejdet

>> Læs mere

W-111: HVAD ER VORES KULTUR FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSPRES? OG KAN VI ÆNDRE DEN TIL ARBEJDSFÆLLESSKABETS BEDSTE?

Oplægsholder: Søren Bjerregaard Kjær, Arbejdsmiljøkonsulent, DM og Tanja Kirkegaard, Lektor, Aalborg Universitet

Vi vil nærme os et svar på, hvordan vi kan forstå vores individuelle strategier for håndtering af arbejdspres. Samtidig vil vi i dialog med deltagerne om, hvad der kendetegner forskellige kulturer for håndtering af arbejdspres – og hvordan vi kan ændre den til arbejdsfællesskabets bedste.Vi præsenterer viden og praksiserfaringer der ligger bag den test og det dialogværktøj, som vi afprøver på workshoppen og tager dialogen om mulighederne for at ændre på kulturen for håndtering af arbejdspres.

Målgruppe: Ledere, tillidsvalgte, arbejdsmiljøprofessionelle

Forkundskab: Nej

I tema: Arbejdsmiljøarbejdet

>> Læs mere

W-112: NEURODIVERSITET PÅ ARBEJDSPLADSEN - EN DIALOG OM GODE GREB OG SNUBLETRÅDE

Oplægsholder: Gitte Daugaard, Leder, Gitte Daugaard - Udvikling med omtanke og Nanna Marie von Qualen Bang, Psykologisk konsulent, Udvikling med Omtanke  

Et stort og stigende antal diagnosticeres med ADHD og Autisme. Unge og voksne som på flere parametre er ressourcestærke og har meget at bidrage med. MEN disse mennesker har også en større risiko for at bliver syge af et arbejdsliv på vor tids ”almindelige” vilkår.  På den denne workshop inviteres du til dialog om både overordnede paradokser og konkrete gode greb og snubletråde, som er værd at være opmærksom på, når neurodiversitet på arbejdspladsen skal understøttes.

Målgruppe: Ledere, AMR, TR, arbejdsmiljøinteressenter

Forkundskab: Nej

I tema: Arbejdsliv

>> Læs mere

W-113: STYRK LEDERES TRIVSEL

Oplægsholder: Signe Tønnesen, arbejdsmiljøpolitisk chefkonsulent, Lederne; Jan Heiberg, ledelsesrådgiver, Heiberg ledelse og Morten Holm Bundgaard, arbejdsmiljøchef, Forsikring og Pension  

Lederes trivsel er ofte overset, selvom det har stor betydning for virksomhedens resultater, for den enkelte leder og for medarbejdernes trivsel. På workshoppen får du viden om lederes trivsel og vi gennemgår cases og tre nye gratis digitale værktøjer, der styrker lederes trivsel og gør det konkret, hvordan den enkelte leder, ledelsesgruppe og virksomhed kan løfte lederes trivsel. Sammen dykker vi ned i hvordan man kan arbejde med lederens trivsel på arbejdspladsen.

Målgruppe: Ledere og HR

Forkundskab:

I tema: Ledelse og psykisk arbejdsmiljø

W-114: DEN AFKLARENDE SAMTALE – AT ANERKENDE UDEN AT GIVE RET

Oplægsholder: Birgitte Ravn Olesen, Lektor, Phd og Konfliktmægler, Center for Konfliktløsning  

En medarbejder står pludselig på dit kontor; beskyldninger, vrede og opgivelse i forhold til en anden medarbejder vælter frem. Det forventes, at du tager affære! Hvad gør du? Hvordan kan du lytte uden at tage parti, og helst på en måde, som gør, at medarbejderen selv vil tale med sin kollega eller søge hjælp til konfliktløsning sammen med kollegaen? På workshoppen skal du arbejde med ”den afklarende samtale”. Når du går derfra ved du, hvordan du anerkender uden at give ret.

Målgruppe: Ledere, som oplever, at medarbejdere ønsker, at de løser interne konflikter

Forkundskab: ingen

I tema: Ledelse og psykisk arbejdsmiljø

>> Læs mere

OBS: Denne workshop afholdes også tirsdag - se W-214.

W-115: MERE/BEDRE BEVÆGELSE NÅR VI ER PÅ ARBEJDE: ER "SUNDHEDSMILJØ" VEJEN FREM - ELLER ER DET BARE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER?

Oplægsholder: Rikke Døssing, Udviklingskonsulent, Dansk Firmaidræt & CRECEA A/S og Milene Torp Madsen, Speciallæge, CRECEA A/S

Workshoppen er en introduktion til at arbejde med NFAs “sundhedsmiljøtilgang” i praksis, suppleret med aktive pauser. Gennem sundhedsmiljø fremmes medarbejdernes sundhed via arbejdets organisering, tilrettelæggelse og indhold, så arbejdet i sig selv bidrager til at medarbejderne får bedre bevægelse.  På workshoppen tager vi arbejdshandskerne på, så deltagerne får afprøvet værktøjer og metoder til både sundhedsmiljø og til aktive pauser, som ikke behøver være støvede motionselastikker!

Målgruppe: Deltagere, der enten arbejder med eller er optaget af arbejdsmiljøarbejdet i forhold til at skabe attraktive og bæredygtige arbejdsliv. Fx HR-ledere, HR-partnere, HR-medarbejdere, AMR, MED-udvalg eller andre samarbejdsorganer på arbejdspladsen.

Forkundskab: Nej.

I tema: Arbejdsmiljøarbejdet

>> Læs mere

OBS: Denne workshop afholdes også tirsdag - se W-215.