Gå til indholdet

Vælg en workshop

Workshops 2. afd. lab24

Tirsdag d. 8. oktober kl. 10:30 - 11:45

Vælg en workshop i 2. afdeling

-

W-201: IMPACTLEDELSE: TIL GAVN FOR MENNESKER OG MILJØ

Oplægsholdere: Signe Skall Toke, Partner og medejer, Re-LAB; Louise Møller, Partner og medejer, Re-LAB    

Workshoppen omhandler, hvordan begrebet impactledelse folder sig ud i disse år, samtidig med at hierarkier nedbrydes og frisatte organiseringer spirer frem. Re-LAB giver et dybdegående indblik i tendenser, der understøtter et markant skifte i lederrollen, herunder den nyeste forskning i bl.a. regenerativ ledelse. Vi dykker ned i, hvordan klassiske lederroller kan videregives ud i organisationen, og hvad det betyder for fremtidens ledere, der skal gøre deres indflydelse gældende på nye måder.

Målgruppe: Ledere på samtlige niveauer samt forandringsansvarlige medarbejdere

Forkundskab: Erfaring med ledelse og organisationsudvikling vil være at foretrække

I tema: Ledelse og psykisk arbejdsmiljø

>> Læs mere

 

W-202: ULYKKESFOREBYGGELSE MED MAKSIMAL MEDARBEJDERINDDRAGELSE

Oplægsholdere: Erik Nichum, Chefkonsulent, Joblife A/S og Martin Nielsen, HEQS Business Partner, Stark    

Stark byggemarked har gennemført et projekt omkring sikkerhed ved kranarbejde i forbindelse med levering af byggematerialer. Formålet har været at udvikle værktøjer primært til chauffører, så forholdene ved læsning af biler og på aflæsningsstederne bliver så sikre som mulige. Der er udarbejdet checklister, indført et værnemiddelsæt til hver bil og der er lavet en instruktionsvideo om afspærring af kranområder. Projektet har været tilrettelagt med høj grad af medarbejderinddragelse, der har sikret ejerskab og brugbare løsninger.

Målgruppe: Alle med interesse for forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Forkundskab: Ingen særlige krav.

I tema: Arbejdsmiljøarbejdet

>> Læs mere

W-203: PSYKOLOGISK TRYGHED MED NYE VINKLER

Oplægsholdere: Nis Kjær, Chefkonsulent, Joblife A/S og Peter Carlsen, Seniorkonsulent Cand.Psyk.Aut., Joblife A/S 

Udforsk en ny tilgang til psykologisk tryghed baseret på moderne neurovidenskab. I workshoppen introduceres, hvordan neuropsykologiske indsigter og personprofilering anvendes til at kortlægge og håndtere individuelle præferencer og behov. Vi tilbyder konkrete metoder og strategier til at skabe en tryg kultur på både individ- og teamniveau. Deltag og oplev, hvordan teori omsættes til praksis, drøft muligheder og afprøv Joblifes metoder til at styrke arbejdet med psykologisk tryghed.

Målgruppe: Alle med interesse for psykisk arbejdsmiljø

Forkundskab: Ingen specielle.

I tema: Ledelse og psykisk arbejdsmiljø

>> Læs mere

W-204: GDPR OG DATABESKYTTELSE I AMO OG HR – LÆR AT TØJLE REGLERNE

Oplægsholder: Frederik Hjorth, Compliance Manager, CRECEA A/S  

Overholdelse af reglerne i GDPR, og det generelle fokus på databeskyttelse er aktuelt for alle funktioner i en organisation. Herunder ikke mindst for funktioner der varetager opgaver indenfor arbejdsmiljø og HR. Her er der ofte situationer hvor, f.eks. AMO, skal indsamle noget, indberette noget eller blot opbevare noget, til senere dokumentation. Dette kan f.eks. være i forbindelse med: Håndtering af arbejdsskadesager, brug af ansattes helbredsoplysninger, sygdoms-/fraværsregistrering, udsendelse, indsamling og håndtering af data fra APV-undersøgelser.

Målgruppe: AMR, medlemmer af AMO og HR-medarbejdere.

Forkundskab: Der kræves ingen særlig forbundsskab til GDPR. GDPR er omfangsrigt, men workshoppen er ikke en tung juridisk gennemgang. Workshoppen er for praktikeren, der gerne vil forstå formålet med reglerne og hvordan man kan anvende dem i praksis.

I tema: Andre emner

>> Læs mere

W-205: NATARBEJDE – FRA FORSKNINGSFAGLIGE ANBEFALINGER TIL PRAKSIS

Oplægsholder: Ann Dyreborg Larsen, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø  

Flere overenskomster har de seneste år inkluderet anbefalinger om tilrettelæggelse af natarbejde med henblik på at mindske risiko for sygdom og ulykker med afsæt i NFAs forskningsfaglige anbefalinger. På workshoppen klæder Seniorforsker Ann Dyreborg Larsen deltagerne på i forhold til den viden, der ligger bag anbefalingerne, og vi diskuterer og hjælper hinanden til at håndtere de udfordringer, som kan opstå i forbindelse med implementeringen af anbefalingerne

Målgruppe: Arbejdsmiljøkonsulenter, AMiR, TR mfl.

Forkundskab: Der vil være en grundig gennemgang af de faglige emner. For at workshoppen er relevant kan det være en fordel at have praktisk erfaring med håndtering af arbejdsmiljøudfordringer,  planlægning af arbejdstid mv

I tema: Arbejdsmiljøarbejdet

>> Læs mere

W-206: KOMPETENCEAFKLARING FOR ARBEJDSMILJØPROFESSIONELLE

Oplægsholder: Christian Uhrenholdt Madsen, Partner og forsker, TeamArbejdsliv    

Workshoppen tager udgangspunkt i et mindre udviklingsprojekt som konsulentvirksomheden Teamarbejdsliv har lavet i industrien. I projektet har Teamarbejdsliv undersøgt præcis hvilke kompetencer og vidensdomæner de arbejdsmiljøprofessionelle har brug for. På workshoppen skal deltagerne igennem aktiv deltagelse kvalificere den ’kompetenceramme’ som projektet har udviklet, foreslå nye kompetencer eller vidensdomæner. Deltagerne kommer derfra med et skærpet blik på egne og kollegaers arbejdsopgaver, kompetencer og viden, der kan inspirere dem i deres eget arbejde.

Målgruppe: Arbejdsmiljøprofessionelle

Forkundskab: Man skal have arbejdet som arbejdsmiljøprofessionel eller som leder af arbejdsmiljøprofessionelle

I tema: Arbejdsmiljøarbejdet

>> Læs mere

W-207: HOS COOK MEDICAL HANDLER ARBEJDSMILJØARBEJDET OM LEDELSE OG SAMARBEJDE

Oplægsholdere: Pernille Thau, Department Manager, Vision Zero, Human House og Lotte Thagesen, Specialist, Environment, Health and Safety, Cook Medical    

Hvordan kan arbejdsmiljøarbejdet i forandringstider organiseres og ledes, så det understøtter samarbejde og trivsel?
1) Måling af forebyggelsesniveau på psykisk arbejdsmiljø vha. Vision Zero
2) Risikovurdering af psykisk arbejdsmiljø, og rejsen mod en god forebyggelseskultur
3) Rollen som EHS-professionel nu og i fremtiden: Udviklingskonsulent mere end specialist?
4) Opbygge kompetencer på forandringsledelse og psykisk arbejdsmiljø i AMO–så de er sparringspartnere for ledelsen

Målgruppe: Ledere, arbejdsmiljøprofessionelle, HR, AMO

Forkundskab: Ingen

I tema: Ledelse og psykisk arbejdsmiljø

>> Læs mere

W-208: DATADREVET ARBEJDSMILJØARBEJDE – POTENTIALERNE I STORE MÆNGDER AF DIGITAL DATA

Oplægsholder: Ole Henning Sørensen, Chefkonsulent, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø; Christian Tolstrup Wester, Videnskabelig assistent, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Rúni Bláfoss, Ph.d.-studerende, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø    

Nye teknologibaserede dataopsamlingssystemer og AI er blevet prismæssigt og praktisk tilgængelige. De drastisk øgede datamængder og –behandling vil transformere produktionen, og bør derfor også indgå i arbejdsmiljøarbejdet. Men hvordan kan de bruges? Vi tager afsæt i et konkret system og drøfter det overordnede perspektiv i nye databaserede målinger. Workshoppens deltagere drøfter potentialer for og forslag til at inddragelse sådanne nye digitale teknologier i arbejdsmiljøarbejdet.

Målgruppe: Arbejdsmiljøprofessionelle såsom forskere, konsulenter og AMO

Forkundskab: Deltagerne skal have godt kendskab til arbejdsmiljøarbejde

I tema: Arbejdsmiljøarbejdet

>> Læs mere

W-209: VISION ZERO SOM ARBEJDSMILJØLEDELSESSTRATEGI

Oplægsholdere: Lars Tornvig, Direktør - Øst, Human House; Pete Kines, Seniorforsker, cand.psych., ph.d., Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Merete Whitmarsh, Group Health & Safety Specialist, Rockwool

Lovgivningen fokuserer på, at virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde skal være forebyggende med fokus på risikovurdering. Det er også fundamentet i Vision Zero tankegangen. NFA, Rockwool og Human House giver inspiration til:
1) Vision Zero som struktur for det strategiske- og operationelle arbejdsmiljøarbejde
2) Den forskningsmæssige evidens for effektive sikkerhedsrunderinger foretaget af ledelsen med medarbejderinddragelse
3) Rockwools praktiske værktøjer: Management Safety Walks og dialogværktøj

Målgruppe: Ledere, arbejdsmiljøprofessionelle, HR, AMO

Forkundskab: Ingen

I tema: Arbejdsmiljøarbejdet

>> Læs mere

W-210: DEN STILLE RISIKOFAKTOR: HØJE FØLELSESMÆSSIGE KRAV I ARBEJDET MED MENNESKER

Oplægsholdere: Hans Marstrand, Seniorkonsulent - Cand.Theol, Master i Ledelses- og organisationspsykologi, CRECEA A/S

Høje følelsesmæssige krav kan være en overset udfordring på arbejdspladser, hvor der samtidig er risiko for voldsomme episoder. De høje følelsesmæssige krav kan derfor leve lidt af en skyggetilværelse i det forebyggende arbejde, og blive reduceret til ”det man bør kunne tåle”. Det er dog vigtigt at få de høje følelsesmæssige krav frem i lyset, og arbejde forebyggende med dem – med blik for både borgere og de professionelle. Konsekvenserne ved ikke at forebygge og bearbejde de følelsesmæssige krav, kan føre til stress, omsorgstræthed, forråelse og bidrage til at voldsomme episoder opstår.

Målgruppe: Ledere og medarbejdere

Forkundskab: Skal arbejde i et arbejdsmiljø hvor de kan møde høje følelsesmæssige Krav - hvilket ofte vil være til stede hvor mennesker møder mennesker.

I tema: Arbejdsmiljøarbejdet

>> Læs mere

W-211: FÆLLES INDSATS MOD STRESS OG OMSORGSTRÆTHED

Oplægsholder: Ida Rahbek-Hertz, Director, Center for Mental Robusthed

Hvordan forebygger vi stress og omsorgstræthed i brancher med høj følelsesmæssig belastning? Hvordan finder vi balancen mellem at brænde for sit arbejde og ikke brænde ud, når arbejdet involverer mange vanskelige interaktioner, der stiller store krav til vores rummelighed og robusthed? At styrke vores evne til at forstå og rumme egne og andres ubehagelige følelser, samt at dyrke sunde fællesskaber på arbejdspladsen, hvor vi tager fælles ansvar for den mentale sundhed, er et godt sted at starte.

Målgruppe: Ansatte med høj følelsesmæssig belastning i arbejdet, arbejdsmiljørepræsentanter, ledere med fokus på stressforebyggelse.

Forkundskab: Intet forkundskab nødvendigt for deltagelse eller udbytte.

I tema: Arbejdsliv

>> Læs mere

W-212: ER AI OG CHATGPT DIN VEN ELLER EN FJENDE?

Oplægsholdere: Per Lykke Hansen, Partner, konsulent og skuespiller, Dacapo; Andreas Hedelund Lausen, Selvstændig, Visionair Velfair; Jennie Nielsen, Partner, konsulent og skuespiller, Dacapo og Titi Lybæk Astono, Partner, Dacapo

Har du set lyset i alt det, du kan bruge kunstig intelligens og ChatGPT til - eller er du også en smule nervøs overfor robotterne? Kunstig intelligens er blevet en del af den digitale dagsorden, og den trænger sig mere og mere på! 
Denne workshop handler om ChatGPT og det du kan få hjælp til, så din hverdag bliver nemmere – men også de mange spørgsmål, der knytter sig til det.

Målgruppe: Ledere, HR-konsulenter, Arbejdsmiljøkonsulenter

Forkundskab: Nysgerrig efter at vide mere og dele både erfaringer og forbehold med ChatGPT.

I tema: Arbejdsliv

>> Læs mere

W-214: DEN AFKLARENDE SAMTALE – AT ANERKENDE UDEN AT GIVE RET

Oplægsholder: Birgitte Ravn Olesen, Lektor, Phd og Konfliktmægler, Center for Konfliktløsning  

En medarbejder står pludselig på dit kontor; beskyldninger, vrede og opgivelse i forhold til en anden medarbejder vælter frem. Det forventes, at du tager affære! Hvad gør du? Hvordan kan du lytte uden at tage parti, og helst på en måde, som gør, at medarbejderen selv vil tale med sin kollega eller søge hjælp til konfliktløsning sammen med kollegaen? På workshoppen skal du arbejde med ”den afklarende samtale”. Når du går derfra ved du, hvordan du anerkender uden at give ret.

Målgruppe: Ledere, som oplever, at medarbejdere ønsker, at de løser interne konflikter

Forkundskab: ingen

I tema: Ledelse og psykisk arbejdsmiljø

>> Læs mere

OBS: Denne workshop afholdes også mandag - se W-114

W-215: MERE/BEDRE BEVÆGELSE NÅR VI ER PÅ ARBEJDE: ER "SUNDHEDSMILJØ" VEJEN FREM - ELLER ER DET BARE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER?

Oplægsholdere: Rikke Døssing, Udviklingskonsulent, Dansk Firmaidræt & CRECEA A/S og Milene Torp Madsen, Speciallæge, CRECEA A/S

Workshoppen er en introduktion til at arbejde med NFAs “sundhedsmiljøtilgang” i praksis, suppleret med aktive pauser. Gennem sundhedsmiljø fremmes medarbejdernes sundhed via arbejdets organisering, tilrettelæggelse og indhold, så arbejdet i sig selv bidrager til at medarbejderne får bedre bevægelse.  På workshoppen tager vi arbejdshandskerne på, så deltagerne får afprøvet værktøjer og metoder til både sundhedsmiljø og til aktive pauser, som ikke behøver være støvede motionselastikker!

Målgruppe: Deltagere, der enten arbejder med eller er optaget af arbejdsmiljøarbejdet i forhold til at skabe attraktive og bæredygtige arbejdsliv. Fx HR-ledere, HR-partnere, HR-medarbejdere, AMR, MED-udvalg eller andre samarbejdsorganer på arbejdspladsen.

Forkundskab: Nej.

I tema: Arbejdsmiljøarbejdet

>> Læs mere

OBS: Denne workshop afholdes også mandag - se W-115