Gå til indholdet

Værdigrundlag

Fælles værdier og kriterier for medlemskab

Etiske regler

 • Rådgivervirksomheden efterlever foreningens etiske retningslinjer.
 • Rådgivervirksomheden koordinerer sine eventuelle aktiviteter af overordnet politisk karakter med foreningen.

 

Rådgivning

 • Rådgivningen er af høj faglig kvalitet, idet den bygger på valid teori og anerkendt god praksis.
 • Rådgivningen understøtter udviklingen af kundernes egen indsats for at forbedre deres arbejdsmiljø ved at tilføre ny værdi i form af viden, indsigt og metoder.
 • Rådgivningen indgår i en helhedsorienteret arbejdsmiljøindsats, som fremmer de ansattes sundhed og trivsel, reducerer risiko, belastning og fravær, skaber rummeligere arbejdspladser og udvikler arbejdslivets kvalitet.

 

Kompetence

 • Rådgivningen bygger på en veldokumenteret høj faglig kompetence, herunder en stor indsigt i kundens arbejdsforhold og et godt kendskab til myndighedskrav. Anden ekspertise inddrages, hvor rådgiveren ikke selv råder over den fornødne ekspertise.
 • Rådgivervirksomheden udvikler konsulenternes individuelle og fælles faglige kompetence fortløbende og tilstræber et attraktivt arbejdsmiljø for sine egne medarbejdere.
 • Rådgivervirksomheden værner om sin faglige integritet og troværdighed ved at være uvildig i forhold til kunder, leverandører og myndigheder.

 

Samspil

 • Rådgivervirksomheden erkender sit rådgiveransvar og er forsikret mod rådgiveransvar, medmindre rådgivervirksomheden er en del af en selvforsikrende offentlig virksomhed eller tilsvarende.
 • Rådgivervirksomheden bidrager til kvalitetsudvikling i det samlede arbejdsmiljøsystem gennem deltagelse i tværgående samarbejde med andre rådgivere, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, partsorganer og myndigheder.
 • Rådgivervirksomheden udviser kollegial respekt over for foreningens øvrige medlemmer og efterlever god markedsføringsskik i sin markedsføring.
 • Rådgivervirksomheden bidrager til at konsolidere, styrke og udvikle foreningens medlemmers fælles identitet og image overfor offentligheden og er loyale overfor foreningens mission.

 

Med et fælles værdigrundlag for foreningens medlemmer, sikrer vi, at den enkelte medlemsvirksomhed kan navigere i spørgsmål om etik, kvalitet og samspil.