Gå til indholdet

Handlingsplan

Arbejdsmiljørådgivernes handlingsplan 2023-2024

1. FORNY AM-KONFERENCEN

I 2022 indgik foreningen aftale med et konsulenthus som gav input til et fornyet koncept for Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg. Foreningen vil arbejde videre med målgrupper, formater og intensiveret markedsføring for konferencen i 2023. Forventningen er at man via det lange seje træk kan få vendt flere års tilbagegang i deltagerantal og igen få gjort konferencen til det store samlingssted for arbejdsmiljøprofessionelle i Danmark. Det er stadig ambitionen at inkludere andre aktører i arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladserne i Danmark, især ledelseslaget.

Konferencen ”lab23 ”afholdes i Nyborg den 12. -13. oktober 2023..

 

2. ØG SYNLIGHEDEN

Foreningen fik succes med et samarbejde i 2022 med et større PR-bureau, som viste at der er interesse i mange medier for arbejdsmiljørelaterede spørgsmål. Indsatsen koster dog både økonomisk meget for foreningen og tidmæssigt meget for formandskabet, så den sættes foreløbigt på hold mens andre veje for øget synlighed for medlemmerne og arbejdsmiljøsagen undersøges.
Den succes som indsatsen har affødt skal fortsættes og udbygges, så den bliver kontinuerlig og politisk mere aktuel/koordineret for det vil give større lydhørhed. Det vurderes at det vil kunne opnås i et samarbejde med DI, som både har politisk interessevaretagelse og pressekorps, som foreningen vil kunne trække på i en konstellation, hvor båndene mellem foreningerne styrkes. Derfor er det bl.a. besluttet at BAMR integreres i DIs medlemsforeningsområde. Denne integrationsproces bliver således en vigtig milepæl i 2023.

 

3. STYRK MEDLEMSFORENINGEN

I strategien har vi besluttet, at vi skal øge kredsen med 3 nye medlemmer per år. Jo flere medlemmer foreningen har, jo stærkere står man udadtil i forhold til politisk indflydelse m.m. Og internt i branchen vil vi styrke fællesskabet og branchens langsigtede mål. Der vil også i 2023 blive rakt ud til relevante medlemmer, som ikke er med i foreningen endnu.
For at styrke foreningen administrativt og medlemmerne i forhold til medlemsfordele, anbefaler bestyrelsen et samarbejde med DI, som både har attraktive medlemskaber og ressourcer til udvikling og markedsføring af flere fordele.
Aktiviteterne i Arbejdsmiljøakademiet, som aktuelt består af to gennemgående kursusforløb gennemføres i det omfang de er lønsomme. Aktiviteterne kan udvikles i det omfang der kan skaffes finansiering til en faglig medarbejder. Alternativt kan foreningen engagere sig i et samarbejde med SDU, som påtænker en kandidatuddannelse under en afdeling af sammen navn.

 

4. POLITISK INDFLYDELSE GENNEM SAMARBEJDER

Udgangspunktet er at Arbejdsmiljørådgiverne fortsætter den nuværende linje for politisk indflydelse gennem samarbejder. Således vil samarbejdet med:
• Samarbejdet med DI udvides til også at indeholde sekretariatsbetjening i form af integration i medlemsforeningsområdet under branchefælleskabet ”Rådgiverne”.
• NFA understøttes af jævnlig dialog på aktuelle sager, og deltagelse på NFA’s konferencer og seminarer.
• Beskæftigelses- og sundhedsministerierne ifm. høringer hvor vi modtager opfordring til reaktion.
• AM-PRO, hvor Arbejdsmiljørådgiverne er medlem på linje med AMnet, DASAM, CSA, Ergonomerne og Fysioterapeuternes selskaber for arbejdsliv, og IDA Arbejdsmiljø. Via AM-PRO er foreningen medlem af den europæiske netværksorganisation ENSHPO, som arbejder med EU's arbejdsmiljø agentur i Bilbao.
• FH, hvor der er dialog om udbredelsen af Arbejdsmiljøpuljen og gentænkning af arbejdsmiljøarbejdet i sin helhed.
• I 2023 vil foreningen desuden fokusere på udvikling af autorisationen. Arbejdet har til formål at undersøge muligheden for at autorisationen kunne udvikles til en branche standard. Igennem en sådan branche standard vil vi kunne dokumentere og øge kvaliteten i opgaveløsninger på tværs af alle aktører indenfor arbejdsmiljøindsatsen. En sådan styrkelse vurderes at kunne løfte dialogen med alle aktører og positionere medlemmerne som eksponenter for højere dokumenteret kvalitet. En videreudvikling af autorisationen skal ske i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdstilsynet. Ambitionen er at foreningen vil kunne tilbyde hjælp til nye eller eksisterende medlemmer med at opnå autorisationen.

Arbejdsmiljørådgivernes handlingsplan er vedtaget på generalforsamlingen d. 16. marts 2023.

Bestyrelsen vedtog i august 2021 en strategiplan. Handlingsplanen for 2023-2024 er en del af den overordnede strategiplan for perioden 2021-2023.

Handlingsplanen har følgende hovedspor:

  1. Forny AM-konferencen
  2. Øg synligheden
  3. Styrk medlemsforeningen
  4. Politisk indflydelse gennem samarbejder

Få alle fordelene

Bliv medlem

Bliv medlem af brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne og få mere indflydelse, større netværk og øget viden om arbejdsmiljø.