Gå til indholdet

Hvem er arbejdsmiljørådgiverne?

Arbejdsmiljørådgiverne er en brancheforeningen for alle, som arbejder professionelt med rådgivning om arbejdsmiljø: Autoriserede arbejdsmiljørådgivere, arbejdsmiljøkonsulenter og arbejdsmiljøafdelinger internt i virksomheder.

Arbejdsmiljørådgivning bidrager til den fysiske og psykiske trivsel på arbejdspladsen og er afgørende for både medarbejdere og ledere. Arbejdsmiljørådgivning giver et bedre arbejdsmiljø og har en positiv effekt på kvalitet og produktivitet. Medarbejderne trives bedre, samarbejdet glider nemmere, og det smitter af på andre dele af virksomheden og på kunder, samarbejdspartnere eller interessenter. Virksomhedens omdømme styrkes, og chancerne for at tiltrække kompetente medarbejdere forbedres.

Bedre arbejdsmiljø giver – på kort sigt - lavere omkostninger i form af færre sygedage og lavere personaleomsætning. På langt sigt reduceres risici for erhvervsbetingede gener og sygdomme, og medarbejderne forbedrer deres muligheder for at blive på arbejdsmarkedet indtil pensionsalderen.

Forbedringer i arbejdsmiljøet er et tre gange win:

Medarbejderens risiko for at blive syg reduceres, mens trivsel og engagement forbedres.

Virksomhedens omkostninger reduceres, robustheden øges, og omdømmet styrkes = bedre konkurrencedygtighed.

Samfundets udgifter til sociale ydelser og sundhed reduceres, antal år på arbejdsmarkedet stiger, skatteprovenuet øges, og velfærden konsolideres.

Skab et godt arbejdsmiljø

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan løse udfordringer i forbindelse med arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge, at problemerne opstår.