Gå til indholdet

Nr. 201: VI KAN IKKE TALE OS TIL MERE PSYKOLOGISK TRYGHED

Oplægsholder: Anders Stahlschmidt, Direktør, Lumholt & Stahlschmidt

Vi kommer aldrig til at dele relevante fejl og bekymringer, hvis vi ikke bliver lyttet til. Replikken “Jeg hører hvad du siger” er ikke nok. At lytte er vildt anstrengende, men en forudsætning for en psykologisk tryg kultur. Hvordan bliver vi bedre til at lytte, i den interpersonelle kamp om opmærksomhed? Hvordan skaber vi en mere lyttende kultur? Hør om at  lytte fra forskellige positioner. F.eks. narcissistisk lytning, spejllytning og empatisk lytning.

Målgruppe: Ledere, HR-konsulenter og arbejdsmiljø ledere og -repræsentanter

I tema: Mellem magt, krænkelser og psykologisk sikkerhed – hvad og hvordan?

>> Læs mere

 

Nr. 202: SMERTER I ARBEJDSLIVET - synliggør det oversete og forløs et kæmpe potentiale

Oplægsholder: Toke Jensen, Arbejdsmiljørådgiver, Arbejdsmiljø København og Jytte Tholstrup, Projektleder, BFA

Smerter koster samfundet og de danske arbejdspladser millioner. Smerter påvirker produktivitet, trivsel, koncentration og energi. Derudover er det en af de største årsager til sygefravær i Danmark. Men hvor mange arbejdspladser har en ”smertepolitik” eller kortlægger smerter i deres APV? For at kunne arbejde kvalificeret med problemet, må vi først erkende og synliggøre problemet. På denne talk, vil du høre om det kommende kampagnemateriale udviklet i et samarbejde mellem Arbejdsmiljø København og BFA.

Målgruppe: Ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøprofessionelle  (alle brancher)

I tema: Kontrol, kortlægning og systemer – hvad virker?

>> Læs mere

 

Nr. 203: VIRKER CERTIFICERING AF ARBEJDSMILJØ PÅ ULYKKER?

Oplægsholder: Christian Uhrenholdt Madsen, Konsulent, TeamArbejdsliv og Johnny Dyreborg, Seniorforsker, NFA

Selvom certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer har spillet en rolle i den danske arbejdsmiljødebat i de sidste 20 år, så er det alligevel stadig et virkemiddel der kan dele vandene. I et forskningsprojekt lavet af forskere fra NFA, SDU og TeamArbejdsliv har man for første gang i Danmark samlet historisk data om certificerede virksomheders arbejdsmiljø og undersøgt om, og i så fald i hvilke kontekster certificering virker på arbejdsulykker

Målgruppe: Arbejdsmiljøprofessionelle i større virksomheder, politikere, arbejdsmiljørepræsentanter.

I tema: Kontrol, kortlægning og systemer – hvad virker?

>> Læs mere

 

Nr. 205: NÅR PRIVATLIVET KOLLIDERER MED ARBEJDSLIVET – hvad gør du for at undgå, at det ender med en sygemelding?

Oplægsholder: Hannah Maimin Weil, Project Director, Kommunikationsrådgiver, cand.mag., EMCC, HMW Sundhed og Kommunikation og Ulrik Gensby, Arbejdslivsforsker og udviklingskonsulent, Ph.D., Team Arbejdsliv

Hvorfor er det vigtigt, at arbejdspladser kan håndtere medarbejdere, der er i klemme mellem arbejde og privatliv? Vi præsenterer projektet Pårørende på Job, som sætter fokus på en tabuiseret problemstilling, der rammer flere og flere. Det handler om forældrene til det stigende antal unge, der mistrives psykisk. Forældrene er selv i fare for at få sund, fordi de både skal passe deres job og støtte den unge. Så hvad kan de og deres arbejdspladser gøre for at undgå, at det ender med en sygemelding?

Målgruppe: AMO, Ledere, HR

I tema: Andet

>> Læs mere

 

Nr. 206: PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOR MEDARBEJDERE DER ARBEJDER FORMÅLSDREVET

Oplægsholder: Jonas Hedegaard, Organisationskonsulent og erhvervsforsker, TeamArbejdsliv

Oplægget omhandler medarbejdere der føler sig kaldet til arbejdet og orienterer sig imod samfundets store dagsordener. Når vores værdier bliver bestemmende for arbejdets vigtighed, individualiseres arbejdsmiljøet og det bliver svært ved at adskille vilkår, krav, ønsker og motivation fra hinanden. ”At redde verden” kan f.eks. ses som alle disse ting – og er samtidigt umuligt at opnå. Oplægget belyser, hvad der sker, og hvordan vi kan arbejde med det.

Målgruppe: Oplægget vil især være relevant for ledere, HR- og AM-personale fra offentlige organisationer der arbejder med udsatte og sårbare grupper, f.eks. med fokus på socialt udsatte, børn og unge, ældre borgere eller lignende eller for ledere og medarbejdere i civilsamfundsorganisationer. Emnet er underbelyst i både praksis og forskning og vil derfor også være relevant for konsulenter og forskere der har kontakt til den type af organisationer jeg nævner.

I tema: Kan man blive sundere af at gå på arbejde?

>> Læs mere

 

Nr. 208: MEDARBEJDERINDDRAGELSE SOM STRATEGI I FORHOLD TIL OPLEVELSEN AF HØJT ARBEJDSPRES

Oplægsholder: Annette Meng, Forsker, Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø og Helle Niewald, Arbejdsmiljøkonsulent, Ergosupport

Kom og hør om det nyudviklede PUX-værktøj, som er enkelt og nemt at anvende, men overraskende effektivt til at finde praktiske løsninger på udfordringer i hverdagen. Værktøjet består af en systematisk analyse af situationer ift. Prioritering af opgaver, Udnyttelse af interne og eXterne ressourcer. PUX hjælper ledere og medarbejdere med at finde løsninger på stressende situationer, legitimerer at tale om måden man løser arbejdsopgaverne på og motiverer medarbejderne til at tage medejerskab til løsningerne. Erfaringer fra praksisanvendelse præsenteres

Målgruppe: Ledere, arbejdsmiljøkonsulenter, AMR

I tema: Strategisk ledelse – hvordan kommer vi fra data til forandring?

>> Læs mere

 

Nr. 209: DRYPVIS FRAVÆR - FRA DATA TIL KONKRET FORANDRING

Oplægsholder: Lotte Jepsen, Seniorkonsulent, Cabi; Liygaya Dalgaard, Assistant professor, Århus Universitet; Marlene Fabrin, Seniorkonsulent, Cabi

Forebyggelse og håndtering af drypvis fravær. Har du også svært ved at knække kurven på det drypvise fravær? Så deltag i denne Talk hvor du får viden fra forskning og erfaringer fra praksis om, hvad der gør en forskel i arbejdet med drypvis fravær. Cabi har i samarbejde med forskere udviklet et forløb med fokus på 4 temaer der kan bidrage til jeres arbejde med det drypvise fravær.

Målgruppe: Ledere

I tema: Strategisk ledelse – hvordan kommer vi fra data til forandring?

>> Læs mere

 

Nr. 213: VISION ZERO - NYE DANSKE OG INTERNATIONALE ERFARINGER PÅ REJSEN MOD ET HØJERE FOREBYGGELSESNIVEAU

Oplægsholder: Pernille Thau, Afdelingsleder for Vision Zero og Strategisk Arbejdsmiljø, Human House; Lars Tornvig, Direktør, Human House; Pete Kines, Seniorforsker, cand.psych., ph.d., Sikkerhedskultur og Arbejdsulykker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Vision Zero for arbejdsmiljø er et globalt forebyggende og proaktivt mindset, der omfatter både sikkerhed, sundhed og trivsel. På workshoppen præsenteres de nyeste erfaringer og resultater fra danske og internationale virksomheder på områderne: Ledelsesinvolvering, konkret måling af organisationens forebyggelsesniveau med tilhørende proaktive mål samt perspektiver for det psykiske arbejdsmiljø.

Målgruppe: Ledere, Arbejdsmiljøprofessionelle, HR-professionelle, Arbejdsmiljøorganisationen

I tema: Strategisk ledelse – hvordan kommer vi fra data til forandring?

>> Læs mere

 

Nr. 214: KRÆNKENDE HANDLINGER - HVOR GÅR GRÆNSEN?

Oplægsholder: Kirstine Janns, Erhvervspsykolog, Human House

De seneste år har budt på en øget opmærksomhed på sexisme og krænkelser på arbejdspladsen. Fælles for de fleste mennesker er, at vi ønsker at bidrage til en psykologisk tryg arbejdsplads, hvor kulturen er forebyggende, og organisationen er moden til at håndtere enkeltsager. Men hvordan bidrager vi bedst? På denne talk lærer du at skelne mellem væsentlige begreber, og du klædes på med viden om hvordan I kan skabe rammerne for at at forebygge og håndtere krænkelser og sexisme i jeres organisation.

Målgruppe: AMO og ledelse

I tema: Mellem magt, krænkelser og psykologisk sikkerhed – hvad og hvordan?

>> Læs mere

 

Nr. 215: ALDERISME – FORDOMME, STEREOTYPER OG ALDERSDISKRIMINATION

Oplægsholder: Anette Tybjerg-Jeppesen, Ph.d. stipendiat, Københavns Universitet, Institut for Psykologi og Yun Ladegaard, Forsker, Københavns Universitet, Institut for Psykologi

Aldring er ikke blot et spørgsmål om vores fysiske form og genetiske held, men er i høj grad også influeret af den kultur vi lever i, og de sociale relationer vi bliver ældre i. De forestillinger, vi selv og samfundet har om at blive ældre og om ældre mennesker, er med til at forme vores måder at blive ældre på. Når vi kategoriserer os selv og hinanden ud fra alder, risikerer vi at overse de individuelle forskelle og mere eller mindre ubevidst at udøve alderisme overfor os selv og hinanden.

Målgruppe: Arbejdsmiljøprofessionelle, ledere, HR mv.

I tema: Andet

>> Læs mere

 

Nr. 217: HVORFOR ER ET BÆREDYGTIGT ARBEJDSLIV SVARET PÅ ARBEJDSMARKEDETS STORE UDFORDRINGER I FREMTIDEN?

Oplægsholder: Jody Shaw, Partner, Aron - Center For Bæredygtigt Arbejsliv

Øget digitalisering, flere ældre, klimakrise, globalisering, følgerne af corona og stressepidemi påvirker det danske arbejdsmarked. Denne talk tager afsæt i de veldokumenterede udfordringer og viser, at en del af løsningen er et større fokus på bæredygtige arbejdsliv.   Det handler om at skabe balance mellem de ressourcer, vi bruger og dem, vi får tilført. Jody Shaw deler et nyudviklet værktøj, som ledere, arbejdsprofessionelle og ansatte kan bruge til at skabe og opnå bæredygtige arbejdsliv.

Målgruppe: Ledere, arbejdsmiljøprofessionelle og ansatte

I tema: Andet

>> Læs mere

 

Nr. 218: KONTEMPLATIV PRAKSIS I LEDELSE

Oplægsholder: Ida Rahbek-Hertz, Chefkonsulent, Center for Mental Robusthed

Den høje kompleksitet og hastighed i vores arbejdsliv levner sjældent tid og rum til refleksion. Hvordan kan kontemplativ praksis give større overskud og hjælp til at bevare perspektiv og træffe de rette beslutninger, til gavn for ledere og de mennesker de skal lede? Denne Talk introducerer perspektiver på sammenhængen mellem brug af kontemplative teknikker og mental sundhed i arbejdslivet, med fokus på hvad den enkelte leder kan gøre

Målgruppe: Ledere og arbejdsmiljørepræsentanter der er nysgerrige på nye ledelsesmæssige metoder til at forebygge stress og understøtte meningsfuldhed i arbejdet, for lederen selv og for de mennesker de skal lede.

I tema: Strategisk ledelse – hvordan kommer vi fra data til forandring?

 

 

Nr. 219: KEMISK RISIKOVURDERING OG RISIKOVILLIGHED

Oplægsholder: Sine Hansen, Biolog, Joblife a/s og Gulsah Eroglu, Cand.psych.aut, seniorkonsulent, Joblife a/s

Med en fælles forståelse, et fælles sprog og tilgang/forventningsafstemning kan mange arbejdsopgaver lettes, herunder arbejdet med de kemiske risikovurderinger. Én medarbejder kan nemlig forstærke kulturen (herunder risikovilligheden) både i positiv og negativ retning. Så hvordan ændrer man holdningen, fx i forhold til risici, så medarbejderne både passer på sig selv men også kollegerne, så der skabes både øget kemisk- og psykologisk sikkerhed.
Konkrete cases og erfaringer fra oplægsholdernes arbejde i virksomhederne inddrages.

Målgruppe: Medarbejdere, ledere, sikkerhedschefer, HR-chefer, tilsynsførende, rådgivere og konsulenter inden for ledelse, HR, arbejdsliv og arbejdsmiljø.

I tema: Kontrol, kortlægning og systemer – hvad virker?

>> Læs mere