Gå til indholdet

Vælg én blandt disse:

Workshops mandag 3. oktober kl. 13:45 - 15:15

102: HVORDAN KAN MAN ARBEJDE MED FØLELSER PÅ SIT JOB?

Oplægsholder: Lise Keller, Projektleder, BFA Velfærd og Offentlig administration; Charlotte Bredal, BFA, Velfærd og Offentlig administration; Eva Thoft, TeamArbejdsliv, Henrik Ankerstjerne Eriksen, TeamArbejdsliv og Jenny Marie Magnusson Hjortebjerg, Arbejdstilsynet

Følelsesmæssige krav i arbejdet kan både være kilde til glæde og tilfredshed, når man lykkes med arbejdet, men kan også være en belastning og påvirke arbejdsmiljøet og helbredet negativt. På workshoppen præsenterer vi de vigtigste regler fra arbejdsmiljølovgivningen om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker, og vi giver mulighed for at prøve redskaber fra BFA Velfærd og Offentlig administration.

Målgruppe: Relevante brancher: sygehuse, ældrepleje, botilbud, væresteder, dagtilbud og skoler m.fl.

I tema: Mellem magt, krænkelser og psykologisk sikkerhed – hvad og hvordan?

>> Læs mere

104: KEMISK RISIKOVURDERING - ONE SIZE FITS ALL?

Oplægsholder: Sine Hansen, Konsulent (biolog), Joblife a/s

Udarbejdelsen af den kemiske risikovurdering kan lettes ved at anvende en skabelon. Men fungerer samme skabelon til alle arbejdsopgaver - one size fits all? Eller er vi mere ude i one size fits most? Under udarbejdelsen af den kemiske risikovurdering skal du både forholde dig til den ”kemi”, som anvendes, men også det, som dannes eller frigives under en arbejdsopgave eller proces, fx: støv, dampe, gasser, røg, varme m.m. På workshoppen arbejdes der med scenarier med inddragelse af oplægsholderens erfaringer fra virksomhederne.

Målgruppe: Medarbejdere, ledere, sikkerhedschefer, HR-chefer, tilsynsførende, rådgivere og konsulenter inden for ledelse, HR, arbejdsliv og arbejdsmiljø.

I tema: Kontrol, kortlægning og systemer – hvad virker?

 

105: HVORDAN SIKRER VI LEDELSENS ENGAGEMENT I ARBEJDSMILJØARBEJDET?

Oplægsholder: Peter Sønderkjær, Global EHS Manger, Danish Crown Group; Pernille Thau, afdelingsleder for Vision Zero og internationale aktiviteter, Human House; Pete Kines, seniorforsker, cand.psych., ph.d., Sikkerhedskultur og Arbejdsulykker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Et højt forebyggelsesniveau kræver ledelsesengagement både i ord og i handling. Workshoppen viser, hvordan Danish Crown har formået at engagere nordeuropæiske fabrikschefer aktivt i arbejdsmiljøarbejdet. Du får indblik i den værktøjskasse, som Danish Crown har udviklet til lederne, der beskriver deres konkrete arbejdsmiljøledelsesopgaver på deres lokale arbejdspladser. Du får også indblik i de handlingsplaner, som lederne selv har udarbejdet, som inspiration til din egen organisation.

Målgruppe: Ledere, arbejdsmiljøprofessionelle, HR-professionelle, arbejdsmiljøorganisationen.

I tema: Strategisk ledelse – hvordan kommer vi fra data til forandring?

>> Læs mere

106: PSYKISK ARBEJDSMILJØ - KEND DIN RISIKOFAKTOR MED ARBEJDSTILSYNET

Oplægsholder: Lars Beck, specialkonsulent, Arbejdstilsynet og Mette Mogensen, tilsynsførende, Arbejdstilsynet

Med bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø og de to AT-vejledninger om stor arbejdsmængde og tidspres samt uklare og modstridende krav sætter Arbejdstilsynet fokus på arbejdsgiverens pligter og forebyggelsen af den sikkerheds- og sundhedsmæssige risiko. Hvordan forstår vi disse risikofaktorer, hvilke pligter er der, og hvordan kan I forebygge i det daglige arbejde?

Målgruppe: AMO, arbejdsmiljøprofessionelle, ledere

I tema: Kontrol, kortlægning og systemer – hvad virker?

>> Læs mere

108: MSB-KULTUR – ET NYT PERSPEKTIV PÅ MUSKEL-SKELET BESVÆR

Oplægsholder: Johan Hviid Andersen, professsor, overlæge, Regionshospitalet Gødstrup; David Høyrup Christiansen, forskningschef, Region Midt; Kent Nielsen, psykolog, souschef, Regionshospitalet Gødstrup; Dorte Raabye Andersen, sociolog, forsker, Regionshospitalet Gødstrup

Trods talrige indsatser og forsøg på at forebygge MSB er det ikke lykkedes. Flere og flere klager over MSB i spørgeskemaer, som gentages år efter år. Det hidtidige fokus på enten biomekaniske eller individrettede løsninger har slået fejl. Nyere forskning tyder på, at arbejdspladskulturen i bredeste forstand, herunder såvel ledelsen og de ansattes forståelse og håndtering af MSB har en større betydning, end vi hidtil har vidst. I denne workshop vil vi udfordre deltagernes forståelse af MSB. 

Målgruppe: Ledere og arbejdsmiljøprofessionelle

I tema: Strategisk ledelse – hvordan kommer vi fra data til forandring?

>> Læs mere

110: NÅR VI IKKE PÅ KONTORET PÅ SAMME TID: DILEMMAER NÅR MAN ARBEJDER FLEKSIBELT

Oplægsholder: Magnus Friis Pedersen, projektleder, Københavns Kommune; Signe Stevnhoved Rasmussen, projektleder og antropolog, Københavns Kommune; Jacob Urup Nielsen, specialkonsulent, Københavns Kommune

Hvilke dilemmaer står man overfor som leder, medarbejder eller organisation, når vi arbejder forskellige steder fra? Og hvad kan vi lære af hinandens løsninger? Med udgangspunkt i konkret empiri fra Københavns Kommune, inviterer vi til erfaringsudveksling og fælles refleksion om fleksibelt arbejde.

Målgruppe: Chefer, ledere, projektledere, HR-ansvarlige, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og andre, der har interesse i, hvordan man arbejder med fleksibelt arbejde.

I tema: Robotterne kommer – det digitaliserede arbejdslivs dilemmaer og potentialer

>> Læs mere

111: HÅNDTERING AF KRÆNKENDE ADFÆRD PÅ ARBEJDSPLADSEN

Oplægsholder: Kristina Garth-Grüner, ledende rådgiver i Forsvarets Personalestyrelse, Forsvaret Personalestyrelse; Jesper Bastholm Munk, underviser og konfliktmægler, Center for Konfliktløsning

Håndtering af krænkelsessager giver udfordringer på mange arbejdspladser. Denne workshop vil fokusere på, hvordan krænkende adfærd kan håndteres konfliktmæglende og genoprettende og ikke kun juridisk, blandt andet ud fra erfaringer fra Forsvaret. Tilgangen har fokus på, hvordan parterne og organisationen kommer styrket videre, og fokus på den forebyggende effekt. Deltagernes egne erfaringer og tanker kommer i spil i forhold til håndtering af krænkelsessager på deres arbejdspladser.

Målgruppe: HR-konsulenter, HR-chefer, ledere, rådgivere og konsulenter.

I tema: Mellem magt, krænkelser og psykologisk sikkerhed – hvad og hvordan?

>> Læs mere

115: TVÆRORGANISATORISK STRESSFOREBYGGELSE - UTOPI ELLER VISION?

Oplægsholder: Sofie Jaspers, Forsker, The National Research Centre for the Working Environment; Tanja Kirkegaard, Adjunkt, Aarhus Universitet; Christian Dyrlund Wåhlin-Jacobsen, Adjunkt, Copenhagen Business School

Vi præsenterer en metode til tværorganisatorisk stressforebyggelse i store organisationer, som er udviklet i Novo Nordisk, og som vi har afprøvet og tilpasset i et forskningsprojekt i en kommunal setting. Du vil få lejlighed til at afprøve, om metoden vil være utopi eller vision i netop din organisation gennem udarbejdelse af en plan for implementering i jeres organisatoriske kontekst. Resultater fra procesevalueringen af indsatsen inddrages løbende til at kvalificere dit arbejde med metoden.

Målgruppe: Interne og eksterne arbejdsmiljøkonsulenter, arbejdsmiljørepræsentanter samt ledere

I tema: Strategisk ledelse – hvordan kommer vi fra data til forandring?

>> Læs mere

120: COMPASSION - EN BUFFER MOD STRESS

Oplægsholder: Ida Rahbek-Hertz, chefkonsulent, Center for Mental Robusthed

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet kan føre til stress og udbrændthed. Compassiontræning kan bruges som metode til at forebygge disse sundhedsudfordringer i jobs med høj følelsesmæssig belastning. Det otte-ugers forskningsbaserede program er gruppebaseret og indeholder undervisning i anvendt psykologi, meditation, mindfulness og compassion samt praksisnære metoder til træning i hverdagen. På workshoppen præsenteres forskning, og deltagerne får mulighed for at afprøve metoderne.

Målgruppe: Medarbejdere, ledere og arbejdsmiljørepræsentanter, der er nysgerrige på at afprøve nye metoder til at forebygge stress og udbrændthed i jobs med høje følelsesmæssige belastninger.

I tema: Kan man blive sundere af at gå på arbejde?

>> Læs mere