Gå til indholdet

Høringssvar til arbejdsmiljøloven

Høringssvar til arbejdsmiljøloven


Arbejdsmiljørådgiverne har afgivet høringsvar til ”Forslag til lov om arbejdsmiljø, lov om ændring af lov nr. 54 af 27. januar 2015 om ændring af arbejdsmiljøloven og lov om arbejdsskadesikring”. Høringsfrist var fredag d. 4. oktober 2019.

Vi har koncentreret vores svar på fire hovedområder, som har en direkte betydning for vores medlemmers muligheder for at bidrage til udvikling af arbejdsmiljøet i Danmark ved at levere kompetent rådgivning til landets virksomheder. Det omfatter først og fremmest ”Fastsættelse af konkrete måltal for branchen”, ”Muligheder for aftaler om forbedring af arbejdsmiljøet”, ”Rådgivningspåbud justeres” og ”Skærpet tilsyn”.

Om forfatteren

Arbejdsmiljørådgiverne