Gå til indholdet

Trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har 21. december 2020 indgået en ny trepartsaftale for arbejdsmiljøet, som gælder til 2030. Den sætter blandt andet nye mål for arbejdsmiljøet.

Der er konkret aftalt fire nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen:

  • Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser – færre skal udsættes for arbejdsulykker
  • Sikkert og sundt arbejde med kemi – færre skal udsættes for farlig kemi på arbejdspladsen
  • Sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger
  • Sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger

Aftalen skal nu omsættes til egentlige måltal i udvalgte brancher, da udfordringerne kan være forskellige alt afhængig af branche. Branchemåltallene skal skabe ejerskab og gøre målene relevante og konkrete for arbejdspladserne og for andre aktører i branchen. Samtidig er der med aftalen fokus på forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer, så den gode indsats på arbejdspladserne styrkes.

Arbejdsmiljørådgivernes medlemmer kan bidrage til at de nationale mål nås

Arbejdsmiljørådgiverne hilser de nye mål velkomne og mener, det er en klar styrke og øger sandsynligheden for at komme i mål at de nationale mål brydes ned i konkrete relevante branchemåltal.

Særlig glade er vi over at se, at der fokuseres på forebyggelse af arbejdsmiljøbelastninger, herunder sikkerhedskulturen. I vores øjne er det helt essentielt og afgørende at forebyggelsesniveauet på den enkelte virksomhed løftes, hvis vi har et ønske om at hæve arbejdsmiljøstandarden. Det er også glædeligt at kemiområdet igen får mere opmærksomhed. På trods af stor viden om farlige stoffers skadelige virkning er der alt for mange medarbejdere, der fortsat eksponeres for uønskede kemikalier. Mange virksomheder får også brug for at kunne inddrage perspektiver om bæredygtighed, når de skal tilrettelægge deres forebyggende arbejdsmiljøindsats.

Hvis ambitionerne i aftalen skal omsættes til handling, kræver det, at alle arbejdsmiljøaktører arbejder for at realisere dem. I den forbindelse ser Arbejdsmiljørådgiverne sig som en væsentlig aktør, hvis de nationale og branchespecifikke måltal skal nås.

Arbejdsmiljørådgiverne kan med deres store viden om forebyggende tiltag og branchespecifikke arbejdsmiljøproblemer, samt jævnlige dialog med den enkelte virksomhed, bistå med at de nationale eller brancherettede mål resulterer i konkrete forebyggende lokale initiativer og forankres i den enkelte virksomheds daglige arbejde.

Om forfatteren

Arbejdsmiljørådgiverne