Gå til indholdet

Debatindlæg i Altinget

Sygesamtaler hører ikke nødvendigvis til hos jobcentrene

Der er ræsonnement i Socialdemokratiet foreslåede besparelser på de kommunale jobcentre, når det gælder sygesamtalerne: Når denne indsats flyttes tættere på virksomhederne, øges chancerne for tilbagevenden til jobbet, skriver Jan F. Steenhard.

Store besparelser på landets 94 kommunale jobcentre var inden folketingsvalget genstand for stor opmærksomhed fra flere politiske partier på Christiansborg, der var på jagt efter finansiering til andre politiske projekter. Blandt andre foreslog Venstre og Socialdemokratiet således besparelser, der skal reducere mængden af opgaver i jobcentrene.

Konkret har Socialdemokraterne med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i spidsen foreslået en besparelse på tre milliarder kroner, der skal løse jobcentrene for bureaukrati og proceskrav – blandt andet foreslår de, at jobcentrene ikke længere skal bruge tid på at holde samtaler med folk, der er sygemeldte, men som har et job.

Og her har Peter Hummelgaard og Socialdemokratiet faktisk fat i den lange ende, viser erfaringen os, og denne besparelse bør derfor stadig være i spil under de aktuelle regeringsforhandlinger.

Som arbejdsmiljørådgivere med daglig berøring med medarbejdere, der er sygemeldte fra deres arbejde på grund af eksempelvis stress eller anden psykisk nedslidning, mener vi, at disse sygesamtaler i stedet bør ligge på virksomhedernes eget bord. Vores erfaringer viser nemlig, at så snart en sygemeldt medarbejder ender i et forløb på et jobcenter, som det er tilfældet efter otte ugers sygemelding fra sit job, bevirker det ofte, at forløbet forværres.

Om forfatteren

Jan Steenhard

Forperson i Arbejdsmiljørådgiverne