Gå til indholdet

Formanden ser tilbage på 2021

Status for 2021

Det har været et turbulent år for os alle, og mens jeg skriver disse linjer, gentager historien fra sidste år sig desværre med stigende corona-smitte og behov for yderlige restriktioner. 

Som brancheforening ser vi dog lys i mørket. Covid-19 oplevelserne har sat en tyk streg under, at arbejdsmiljø er et af de vigtigste temaer i erhvervslivet. Den gensidige afhængighed mellem medarbejdere, arbejdspladser og ledelse blev på alle måder meget tydelig. Værdien af det gode arbejdsmiljø ses også i et arbejdsmarked med mangel på arbejdskraft. Arbejdsmiljø er mange ting, men hvis jeg skal sætte ord på, hvad det er nu, er det vejen til mere effektive og konkurrencedygtige arbejdspladser. Arbejdsmiljø handler naturligvis også om lovgivning, samarbejdet med Arbejdstilsynet, BFA’erne, nedslidning og sygdom, men faget er blevet synligt som en måde at få det bedste ud af arbejdspladsen på. Mange er stadig udsat for belastninger, men det er begyndt at handle om mere end at beskytte de udsatte. Arbejdsmiljø er blevet et konkurrenceparameter, og vi skal være med til at styrke begge behov.

I 2021 lykkedes vi med at få øget indflydelse på politiske områder, at være mere synlige i pressen og - på trods af mange benspænd - at gennemføre både kurser i Arbejdsmiljøakademiet og på Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg.

I maj 2021 holdt bestyrelsen strategiseminar for at lægge sporene til foreningens virke i de kommende år. Vi besluttede os for at fokusere på disse områder for at styrke vores forening og vores medlemmers organisationer og virksomheder:

  • Øge synligheden
  • Forny AM-konferencen
  • Opnå politisk indflydelse gennem samarbejder
  • Styrke medlemsforeningen

Øge synligheden
Det er lykkedes at få debatindlæg i flere medier, både niche-, lokal- og landsdækkende medier. Indlæg som taler arbejdsmiljøet op på alle niveauer. Senest havde vi et indlæg i Berlingske, som du kan læse i avisen eller på vores hjemmeside.

Forny AM-konferencen
I august 2021 holdt vi en noget beskåret Arbejdsmiljøkonference i Nyborg, både deltagermæssigt og rammemæssigt. Vi har siden arbejdet med, hvordan vi kan videreudvikle konferencen, så den skaber mest mulig værdi for deltagerne og også kan tiltrække deltagere fra områder, der grænser op til det klassiske arbejdsmiljøarbejde. Områder, som bør være en del af ”arbejdsmiljøfamilien”, så vi sammen kan udvikle optimale vilkår for arbejdsmarkedet og samfundet.

Opnå politisk indflydelse gennem samarbejder
Foreningen er fuldt engagereret i paraplyorganisationen AM-PRO og har dermed stået bag det politiske pres for at etablere deciderede uddannelser inden for vores felt på SDU. Det arbejde skal fortsætte, ligesom vi skal have en professionsuddannelse inden for arbejdsmiljø.

Vi har selvstændigt givet flere høringssvar om andre emner og gennem vores netværk givet input til de igangværende forhandlinger om Arbejdsmiljøpuljen. Ændringerne til Arbejdsmiljøpuljen vil være med til at styrke medlemmernes virksomheder og udbrede vores faglighed til nogle af de segmenter, som ikke har tradition for at tilgå arbejdsmiljørådgivning.

Styrke medlemsforeningen
Foreningens økonomi er stabiliseret, men på et niveau, hvor der ikke er grundlag for at styrke sekretariatet med en direktør eller faglig medarbejder. Det efterlader foreningen med en enkelt administrativ medarbejder og en bestyrelse, som har lagt en ekstraordinært stor arbejdsindsats i foreningen i år. Kæmpe tak for det!

Mine bedste ønsker om en afstressende jul og et fremgangsrigt 2022!

Jan Steenhard
Formand

Om forfatteren

Jan Steenhard

Forperson i Arbejdsmiljørådgiverne