Gå til indholdet

Ny bestyrelse

Arbejdsmiljørådgiverne har valgt ny bestyrelse

Bestyrelsen for brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne har den 24. februar konstitueret sig med et formandskab bestående af:

  • Formand Jan Steenhard (Joblife)
  • Næstformænd, Lars Tornvig (Human House) og Marie Birk Jørgensen (KEA)


Foreningen og det nye formandskab ønsker at sætte øget fokus på arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser. Hvis arbejdsmiljøet bliver håndteret rigtigt, så er det gode arbejdsmiljø en medvirkende årsag til bedre resultater og færre omkostninger, for virksomheden, for medarbejderen, for forsikringspræmierne og ikke mindst for samfundet som betaler de mange følgeomkostninger ifm. ulykker, nedslidning og sygdom.

Covid-19 har medført store forandringer i måden at vi arbejder på, og hermed aktualiseret arbejdet med at skabe sikre og sunde rammer for arbejdet. Både det psykiske og det ergonomiske arbejdsmiljø er udfordret med hjemmearbejdspladserne, og det gode arbejdsfællesskab risikerer at slå sprækker. Læg dertil at de nationale mål for arbejdsmiljøet ikke blev nået i 2020, sexismens dimensioner som tegner sig endnu tydeligere og ikke mindst, at Danmark fortsat har brug for, at seniorerne arbejder endnu længere. Dermed tegner der sig et stort behov for at fokusere på udvikling af arbejdsmiljøet. Med ”Arne-pensionen” bliver der taget hånd om nogle af de mest nedslidte, men det vigtigste må være at undgå at arbejdet fører dertil. I Danmark har vi høje standarder på arbejdspladserne, og det er til gavn for samfundet at bygge videre på denne styrkeposition.

Som autoriserede arbejdsmiljørådgivere er foreningens medlemmer en vigtig partner når forskning skal udmøntes på arbejdspladserne i Danmark, det er jo i sidste ende der, hvor den gør gavn. Desuden er medlemmernes samarbejde med Arbejdstilsynet en vigtig brik i at sikre overholdelsen af vores minimumsstandarder for en god arbejdsplads.

Foreningen vil afholde AM:2021 konferencen den 29. -31. august 2021 i Nyborg. Konferencen vil behandle de mest centrale spørgsmål indenfor arbejdsmiljøet i Danmark, og samler de arbejdsmiljøprofessionelle, forskere og andre eksperter for at drøfte hvad der virker, hvad der skader og hvordan vi udvikler arbejdsmiljøet og arbejdet med det bedst muligt.

Formanden kan kontaktes på formand@bamr.dk eller tlf. 22 23 62 01.

Om forfatteren

Jan Steenhard

Forperson i Arbejdsmiljørådgiverne