Gå til indholdet

Fagligt fællesskab til efteråret

Foråret har budt på et sceneskift for Arbejdsmiljørådgiverne. Vi er rykket ind hos Dansk Industri. Og vi har allerede oplevet stor værdi af de tætte relationer på Rådhuspladsen, der bl.a. hurtigt har åbnet døre til beslutningslokalerne i Arbejdstilsynet. Til efteråret skal hele arbejdsmiljørådgiverbranchen mødes ved årets store arbejdsmiljøkonference, lab23.

Af: Jan Steenhard, forperson for Arbejdsmiljørådgiverne, og Jacob Storch, næstforperson for Arbejdsmiljørådgiverne.

I foråret var der tryk på for Arbejdsmiljørådgiverne. I april flyttede foreningen ind hos Dansk Industri med en samarbejdsaftale i hånden, der skal gøre Arbejdsmiljørådgivernes samfundsrolle og rådgivende funktion endnu tydeligere. Umiddelbart efter blev arbejdsmiljøpuljen sløjfet, autorisationsordningen stækket, og en forhutlet arbejdsmiljølov lå i støbeskeen. 
Men gennem forbindelser i Industriens Hus fik vi sat Arbejdsmiljørådgivernes formandskab i stævne med Sine Frederiksen, direktør for Arbejdstilsynet. 
Ved mødet påpegede Sine Frederiksen, at forholdet mellem Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljørådgiverne ikke har ændret sig. ”Ingen ønsker at svække arbejdsmiljørådgivere,” forsikrede AT-direktøren os om. 
Arbejdstilsynet pegede da også på, at paragraf 12 i arbejdsmiljøloven stadig håndhæves. Den siger: ”Hvis arbejdsgiveren ikke selv råder over den nødvendige sagkundskab til at varetage sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden, skal arbejdsgiveren indhente ekstern sagkyndig bistand med henblik på at sikre, at de ansattes arbejdsmiljø til stadighed er fuldt forsvarligt.” 
Sine Frederiksen understregede, at ”den peger direkte på arbejdsmiljørådgiverne.” 
Det endte også med, at høringsudkastet understreger Arbejdstilsynets ret til fortsat at insistere på autoriseret rådgivning. En betragtelig landvinding.

Efteruddannelse på agendaen
Formandskabet blev lige før sommer inviteret tilbage til Arbejdstilsynet for at diskutere autorisationsordningen nærmere. Her forelagde vi brancheforeningens ønske om at sikre, at autorisationsordningen fremadrettet bliver mere attraktiv og samtidig stiller krav til kvaliteten af arbejdsmiljørådgiveren. 
Autorisationsordningen skal være med til at sikre høj kvalitet i rådgivningen, og at rådgiveren er opdateret om lovgivningen, er bekendt med afgørelser og forstår relevante retningslinjer. Er der fx ny lovgivning på vej, nye vejledninger, varslede politiske beslutninger, eller kommer der noget fra EU? 
Arbejdsmiljørådgiverne skal være opdateret om det område, de arbejder med. 
Vi foreslog, at første skridt på vejen kunne være, at i stedet for at virksomheder bare sender CV'er ind til Arbejdstilsynet for at blive godkendt som autoriseret arbejdsmiljørådgiver, så bliver autorisationen mere dynamisk. Alle autoriserede arbejdsmiljørådgivere kunne fx sikre, at deres medarbejdere får faglig opkvalificering om ny lovgivning, ny viden, nye metoder, nye bekendtgørelser mm. 
Helt konkret kunne Arbejdsmiljørådgiverne udbyde nogle forløb på de fem hovedområder: psykisk arbejdsmiljø, sundhed, ergonomi, kemi og det tekniske område. Arbejdsmiljørådgiverne kunne i samspil med Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø m.fl. stå for at drive kurser, seminarer, webinarer mv., der opkvalificerer den autoriserede arbejdsmiljørådgiver. 

Næste stop: Fagligt fællesskab på Hotel Nyborg
Som over 100 andre arbejdsmiljørådgivere har vi allerede krydset kalenderen af fra 11.-13. oktober – vi skal til et brag af en faglig fest ved arbejdsmiljøkonferencen, lab23. 
Vi glæder os til at dykke ned i over 50 forskellige workshops og stærke keynotes – vi skal bl.a. høre den hollandske stjerneprofessor Frank Guldenmund, som fremhæves som en forsker i Top3-ligaen inden for sikkerhed. Vi glæder os også til, når Christine Ipsen løfter sløret for sin banebrydende forskning indenfor ”Det cirkulære arbejde og bæredygtig ledelse”. 
Men mest af alt glæder vi os til det faglige fællesskab, som lab23 tilbyder. Fællesskabet sikrer nemlig faglig refleksion, læring og udvikling og styrker den faglige identitet og anerkendelse indenfor vores lille faggruppe og profession. Her skaber vi sammenhængskraft. Og vi har brug for sammenhæng nu – mere end nogensinde. Arbejdsmiljøloven har fået en mavepuster, autorisationsordningen halter, og hvad bliver det næste? 
For os handler arbejdsmiljøkonferencen om at føle og tage ansvar for helheden – at se ud over egen virksomhed og egne arbejdsopgaver – og tage del i at løfte hele branchen. Sammen. Tag derfor fat i din kollega, LinkedIn-ven eller fagfælle, og tilmeld jer årets arbejdsmiljøkonference på www.lab23.dk
Vi glæder os til at se jer. 

Om forfatteren

Jan Steenhard

Forperson i Arbejdsmiljørådgiverne