Gå til indholdet

En del af rådgivernes fællesskab i DI

Arbejdsmiljørådgiverne har valgt at blive en del af rådgivernes fællesskab i Dansk Industri. Branchedirektør i DI Rådgiverne, Katrine Ellersgaard Nielsen, byder velkommen til foreningen og dens medlemmer.

DI Rådgiverne og Brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne har indgået ny samarbejdsaftale, der skal gøre Arbejdsmiljørådgivernes samfundsrolle og rådgivende funktion endnu tydeligere.

Branchedirektør Katrine Ellersgaard Nielsen byder Arbejdsmiljørådgiverne velkommen: ”Der skal lyde en varm velkomst til foreningen Arbejdsmiljørådgiverne. Jeg er stolt over tilliden, og vi glæder os til at hjælpe foreningen med interessevaretagelse på deres dagsordener, som rimer eminent på DI Rådgivernes mærkesager og indsatser.”

Arbejdsmiljørådgiverne er flyttet ind i Industriens Hus og sekretariatet drives fremover af DI Rådgivernes sekretariat med chefkonsulent Mathias Veis som foreningsansvarlig.

Ikke råd til mistrivsel
Hver dag er ca. 17.000 danskere sygemeldt på grund af psykiske belastninger på jobbet. Sygefravær og mistrivsel har store menneskelige konsekvenser og er dårlig forretning for den enkelte virksomhed såvel som samfundet som helhed. Arbejdsmiljørådgivere arbejder for at forbedre både den fysiske og psykiske trivsel på arbejdspladser, sådan at flere kan have sunde og lange arbejdsliv. Dermed kan rådgiverne være med til at løse nogle af de helt store samfundsproblemer omkring mangel på arbejdskraft.

”For hver ti personer udenfor den erhvervsaktive alder er der i dag 18 personer i den erhvervsaktive alder, som hver dag går på arbejde. Men om tyve år vil der kun være 14 i arbejde. I fremtiden får vi altså i langt højere grad brug for, at så mange som muligt ikke bliver holdt hjemme af en sygemelding, som kunne være forebygget,” fortæller forperson for Arbejdsmiljørådgiverne og CEO i JobLife, Jan Steenhard.

Bedre arbejdsmiljø giver på kort sigt lavere omkostninger i form af færre sygedage og lavere personaleomsætning. På langt sigt reduceres risici for erhvervsbetingede gener og sygdomme, og medarbejderne forbedrer deres muligheder for at blive på arbejdsmarkedet indtil pensionsalderen.

Synergier i sigte
Arbejdsmiljørådgivernes prioriteter passer godt ind i DI Rådgivernes ambitioner om at vise omverdenen, hvad rådgivere laver, og hvordan rådgiveres viden bidrager til bedre liv og et sundere og rigere samfund, bl.a. gennem kampagnerne under #LadOsLøseDetSammen.

Lyt til podcasten Hvem løser fremtiden

”DI Rådgiverne arbejder for, at branchen bruger sin viden og indflydelse til at skabe et mere bæredygtigt samfund. Arbejdsmiljørådgivernes virke gør en meget konkret forskel, og vi ser derfor frem til at arbejde for gode rammevilkår også for denne rådgiverbranche.” lyder det fra branchedirektør Katrine Ellersgaard Nielsen

Om forfatteren

Arbejdsmiljørådgiverne