Gå til indholdet

we:LIFT

En procesuddannelse for konsulenter, rådgivere og ledere.

Om uddannelsen

we:LIFT er en procesuddannelse til dig, der arbejder med arbejdsmiljø i bred forstand. På uddannelsen får du viden, træning og en solid værktøjskasse inden for klassisk facilitering, kommunikation og adfærdspsykologi. Du får indsigt i en lang række af metoder og teorier, når vi dykker ned i fx relationer i hjælpearbejde, kompleksitetstænkning, innovative metoder, motivationspsykologi (SDT) og mundtlig kommunikation.

Du vil udvikle stærke kompetencer inden for proces- og mødeledelse og bliver endnu mere professionel i din rolle som rådgiver, konsulent eller leder. Det vil kvalificere din indsats og relation til de folk, du vil hjælpe og påvirke. we:LIFT har særligt fokus på, hvordan du faciliterer processer, der får folk til at ændre adfærd.

Uddannelsen afsluttes med en case-baseret eksamen. Eksamensopgaven er så vidt muligt knyttet til en opgave i dit arbejdsliv, og du kan derfor ”løse en rigtig opgave” i forbindelse med eksamen. Du skal beregne mellem 10-15 timer til at forberede eksamen.

For at blive certificeret skal du deltage på alle moduler, løse opgaverne mellem modulerne og bestå eksamen. Du kan tage modulerne enkeltvis og i den rækkefølge, det passer dig. Dog anbefaler vi, at du tager modulerne i rækkefølge.

Målgruppe

Uddannelsen er designet til rådgivere, konsulenter og ledere, som arbejder med forandringsprocesser, der involverer medarbejdere eller ledere. Du har mindst to års erfaring fra arbejdsmarkedet og ønsker at skærpe dine professionelle kompetencer, så din rådgivning giver bedre resultater for dine kunder eller din virksomhed. Du kan være privat eller offentlig ansat eller være selvstændig.

Tre moduler 

Uddannelsen består af tre moduler med hver fire (2x2) undervisningsdage.

Modul 1: Den faciliterende rådgiver

På modul 1 udvikler du din rådgiverrolle og lærer at transformere viden til handling. Du får også konkrete redskaber og metoder til at involvere og engagere medarbejdere og kunder. 

Modul 2: Dit ståsted som facilitator

På modul 2 får du trænet din personlige kommunikation og får redskaber til at kunne overskue ellers uoverskuelige situationer i dit rådgivningsarbejde, så du altid kan handle professionelt og improvisere.

Modul 3: Motivation og adfærdsdesign

På modul 3 får du viden om, hvad der motiverer mennesker, og lærer, hvordan du påvirker adfærd henimod et bedre arbejdsmiljø gennem nudging og adfærdsdesign. 

Tid og sted

MBK, Pilestræde 61, 1112 København K (ved Rundetårn).

Mødetid:

1. dag: kl. 9:30 - 16:00

2. dag: kl. 8:30 - 15:00

Pris 

Pr. modul (2x2 undervisningsdage): 12.500 kr. excl. moms

Samlet tilmelding for tre moduler: 35.000 kr. excl. moms.

Rabat som medlem: 400 kr. excl. moms for enkeltmoduler og 1.500 kr. excl. moms for hele kursusforløbet.

Tillægspris for eksamen: 1.500 kr. excl. moms.

Undervisere

Som et særligt aspekt har uddannelsen fire kompetente undervisere, der har udviklet uddannelsen i samarbejde med Arbejdsmiljørådgiverne. Underviserne er Ib Ravn, Signe Bonnen, Kenneth Agerholm og Nanna Munk, der alle er partnere i konsulenthuset FLOK.

WE:LIFT

Forhåndsinteresse

Vil du skrives op og få besked om datoen for næste kursus?
Send en mail til info@bamr.dk

Vilkår

Tilmelding er bindende fem uger før kursusstart. Dog kan din plads vederlagsfrit omregistreres til en anden person med samme fakturaadresse. Oplysninger om ændringer i din deltagelse (gælder også afbud) skal altid gives skriftligt til info@bamr.dkArbejdsmiljørådgiverne forbeholder sig ret til at aflyse kurset i tilfælde af sygdom eller manglende tilslutning til kurset. Evt. betalt kursusafgift refunderes i dette tilfælde. Arbejdsmiljørådgiverne hæfter i øvrigt ikke for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af aflysning, undervisningens/kursusmaterialets beskaffenhed eller andre forhold.