Gå til indholdet

Faktaundersøgelsen

Bliv klædt på til at håndtere mobning og chikane på arbejdspladen

Om uddannelsen

”Faktaundersøgelsen” er en gennemprøvet metode, som hjælper virksomheder i sager om mobning, sexchikane og krænkelser på arbejdspladsen. Metoden giver et godt og udførligt grundlag for at arbejde med sagen og er særlig nyttig, når påstand står mod påstand. Faktaundersøgelser skaber et forsvarligt, hurtigt og retfærdigt grundlag for at behandle og afgøre sagen.

Metoden er udviklet i Norge med inspiration fra en mangeårig britisk praksis i konfliktsager. De grundlæggende principper er udviklet i et samarbejde med parterne på det norske arbejdsmarked og det norske Arbejdstilsyn, som anbefaler metoden. Faktaundersøgelser gennemføres i overensstemmelse med principperne i centrale, juridiske retningslinjer for sagsbehandling og imødekommer kravene i den europæiske aftale mellem de centrale europæiske arbejdsgiver- og fagorganisationer om håndtering af vold og chikane i arbejdslivet.

Kurset giver indsigt og færdigheder i:

 • Hvordan det juridiske grundlag for en etisk forsvarlig og retfærdig behandling af sager med mobning, sexchikane eller krænkelser i arbejdslivet ser ud
 • Hvordan man opdager og opsporer symptomer
 • Hvordan man skaber trygge rammer for håndtering af konflikter på arbejdspladsen
 • Hvordan man finder afgørelser, som afklarer ansvar og behov for opfølgning
 • Hvordan det teoretiske og praktiske grundlag om temaerne mobning og chikane er

Målgruppe

Undersøgelsesmetoden kan med fordel bruges af ledere, der håndterer vanskelige, interpersonelle arbejdsmiljøproblemer, eller af interne eller eksterne arbejdsmiljørådgivere, som har mandat fra arbejdsgiveren.

Certificeringen er særlig velegnet for:

 • Interne og eksterne rådgivere og konsulenter, der arbejder med konflikthåndtering og forebyggelse i arbejdsmiljøet
 • Ansatte i HR-afdelinger
 • Organisationskonsulenter
 • Psykologer
 • Advokater
 • Revisorer
 • Højere niveauer i forvaltningerne

Certificering

Du kan blive certificeret faktaundersøger, hvis du gennemfører uddannelsens tre trin: Grundkursus i faktaundersøgelse, fordybning, virksomhedens etiske infrastruktur.

Trin 1: Grundkursus i faktaundersøgelse

 • Praktisk træning i at samle information og fakta til undersøgelsen
 • Introduktion til forskningsstatus på omfang, årsager og konsekvenser af mobning
 • Indblik i arbejdsmiljølovens bestemmelser og juridiske krav til rutiner og dokumentation

Varighed: 3 dage.

Trin 2: Fordybning

 • Praktisk træning i interviewteknik og gennemførelse af undersøgelsen
 • Fokus på vurdering af overholdelse af love og regler, rapportens indhold og juridiske forhold
 • Sparring og feedback på egne sager

Varighed: 2 dage.

Trin 3: Virksomhedens etiske infrastruktur

 • Indblik i hvad indholdet i politik, procedurer og retningslinjer bør være
 • Organisering af arbejdet på arbejdspladsen for at opnå en forebyggende effekt
 • Videndeling og sparring i grupper

Varighed: 2 dage.

For at opnå certificering kræves yderligere godkendelse af en faktisk faktaundersøgelse.

Godkendelse og afsluttende certificering forudsætter, at de tre kurser er gennemført samt en godkendt evaluering af faktaundersøgelsen (i anonymiseret form).

Certificeringen udstedes og underskrives af fagfolkene bag metoden: professor Helge Hoel, professor Ståle Einarsen og advokat Harald Pedersen.

Fordele ved certificering

 • Adgang til et stort netværk af erfarne certificerede faktaundersøgere
 • Profil på dansk hjemmeside for faktaundersøgelser
 • Adgang til rådgivning og bistand i eget arbejde, samt adgang til den lukkede facebookgruppe ”Os der udfører faktaundersøgelser”
 • Deltagelse i regelmæssige netværkssamlinger
Tid og sted

Der afholdes ikke kursus i 2023.

 

 

Pris

14.000 excl. moms for medlemmer af Arbejdsmiljørådgiverne.
14.900 excl. moms uden medlemsrabat.
Underviser

Ståle Einarsen, professor i arbejds- og organisationspsykologi ved Institut for Samfundspsykologi, Universitetet i Bergen. Han er leder af  Forskningsgruppen for Arbejdsmiljø, Ledelse og Konflikt (FALK), har stor forskningserfaring og er anerkendt som en international kapacitet inden for mobning i arbejdslivet. 

Faktaundersøgelsen

Tilmelding

Næste kursus er endnu ikke åbent for tilmelding. Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du besked, så snart tilmeldingen åbner. 

Vilkår for tilmelding

Tilmelding er bindende fra seks uger, før kurset afholdes. Dog kan din plads gå til en anden person med samme fakturaadresse. Oplysninger om ændringer i din deltagelse (det gælder også afbud) skal altid gives skriftligt til info@bamr.dk.

Gebyr for afbestilling:

 • 5-2 uger før: 50 % af deltagerprisen
 • 2 uger før: fuld pris