Gå til indholdet

Temaer på lab24

Tema 1: Arbejdsliv
- Hvordan får vi det gode arbejdsliv (tilbage)?

Trods solid evidens for hvad der øger arbejdstrivslen, forsætter udfordringer med stress, smerter, fravær og mistrivsel i det danske arbejdsliv.
Arbejdslivets udfordringer ser ud til at ramme personlighed, køn, generationer, minoriteter samt psykiske og fysiske forudsætninger forskelligt; hvordan kan det gode arbejdsliv og dermed arbejdspladsen håndtere den mangfoldighed?
Samtidig opstår større kritik af det traditionelle arbejdsliv, hvor individuelle strategier som ‘quiet quitting’ og (ekstrem) tidlig tilbagetrækning opstår sammen med mere kollektive bevægelser som nye indflydelsesbaserede organiseringer af arbejdet.
På årets arbejdsmiljøkonference, lab24, ønsker vi at sætte fokus på, hvad det gode arbejdsliv i 2024 betyder, og hvordan vi opnår det. Vi inviterer en række spændende keynotes og vil meget gerne opfordre andre til at tilbyde workshops og talks, der på forskellige måder præsenterer viden, indsigter og redskaber til at forstå og skabe det gode arbejdsliv.

Kan du hjælpe med at besvare:
• Hvad kendetegner det gode arbejdsliv?
• Hvordan håndterer vi utilfredsheden på arbejdspladsen?
• Hvordan rummer vi medarbejdere med særlige udfordringer og/eller ressourcer?
• Hvilke tendenser ser vi til opgør med det meningsløse arbejdsliv?
• Er individuelle og kollektive modtendenser udtryk for en bredere kritik af det moderne arbejdsliv?
• Hvilke årsager er der til mistrivsel på arbejdspladsen?

 

Tema 2: Ledelse og psykisk arbejdsmiljø
- Hvordan udøves ledelse, så arbejde opleves engagerende og meningsskabende?

Arbejdslivet er meget vigtigt for os, og hvis det ikke giver mening, er vi i krise på linje med, når vores parforhold er i krise. I virksomheder er det i første omgang lederens opgave at skabe en meningsfuld ramme og rolle, som den enkelte kan se sig selv i.
Vores arbejdspladser skal organiseres og ledes sådan, at arbejdspladsens fællesskab kan løse sine opgaver kompetent og effektivt. Samtidigt skal både medarbejdere og ledere trives i fællesskabet, i samarbejdet og med opgaverne.
I dette tema vil vi sammen være nysgerrige på, hvordan organisering, styring og ledelse er udgangspunktet for effektivitet og høj præstation, samtidigt med at medarbejdere og ledelse oplever engagement og trives.

Kan du hjælpe med at besvare:
• Hvordan skal arbejdspladser organiseres og ledes?
• Hvordan udvikler man arbejdspladsens fællesskab?
• Hvordan sikrer man medarbejdertrivsel?
• Og hvad med lederen – hvad med hendes/hans trivsel?

 

Tema 3: Arbejdsmiljøarbejdet
- Hvordan sætter vi arbejdsmiljøarbejdet i system?

Hvad sker der, når arbejdsmiljøarbejdet ikke er systematisk?
I de seneste år er stress, fravær, arbejdsskader mm. kun gået én vej – nu byder lovgivningen et fokus på virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde. Det skal være systematisk, og der skal fokus på risikovurdering.
Dette understreges med den nye bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde og Arbejdstilsynets opprioritering af tilsynet. Virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde skal leve op til bekendtgørelsens regler om blandt andet at indhente ekstern arbejdsmiljøfaglig bistand.
Der stilles altså krav til virksomhederne. Men hvilke og hvordan skal de efterleve dem?
I dette tema præsenteres erfaringer, værktøjer, udfordringer og diskussioner om, og hvordan den arbejdsmiljøfaglig kvalitet højnes i virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde.

Kan du hjælpe med at besvare:
• Hvordan skal vi udvikle arbejdsmiljøkompetencer, rådgivning, interventioner og brobygning mellem forskning og praksis?
• Hvordan arbejder vi med Vision Zero, ESG og bæredygtighed som arbejdsmiljøledelsesstrategier?
• Hvordan sikrer vi, at virksomheder faktisk bruger risikovurderingen – og ikke blot ”meningsmålinger” – som prioriteringsgrundlag?
• Hvordan kan virksomhederne udvikle ’systematisk arbejdsmiljøarbejde’ og forebyggelsesstrategi’?
• Hvordan skaber vi systemer til arbejdsmiljøledelse og -samarbejde samt certificering – også i ”light-udgave”?