Gå til indholdet

Vælg en talk i hver af de to runder

Talks på lab24

Mandag kl. 15:15 - 15:45 og kl. 16:15 - 16:45

T-60/T-80: AI SOM DIN PERSONLIGE LEDELSESCOACH

Oplægsholder: Kenneth Agerholm, Partner, FLOK v/Kenneth Agerholm      

Oplev AI som din uundværlige ledercoach på denne TALK. Lær at udnytte AI til at forstærke din lederkapacitet, formulere præcise prompts, og få løbende sparring på komplekse udfordringer. Tag hjem med et cheat sheet så du kan komme igang med det samme. Med lidt træning har du mulighed for at få digitale superkræfter.

Målgruppe: Ledere, projektledere og medarbejdere der ønsker at anvende AI til at blive mere produktiv.

Forkundskab: Har du har nørdet lidt med fx ChatGPT før er det godt, men har du ikke, vil du få en super introduktion til mulighederne.

I tema: Ledelse og psykisk arbejdsmiljø

T-61/T-81: LEDELSE AF TRIVSEL OG SYGEFRAVÆR I HJEMMEPLEJEN – HVORDAN LYKKES VI?

Oplægsholder: Ann-Kristina Løkke Møller, Lektor, Aarhus University    

Højt sygefravær blandt ansatte i den kommunale hjemmepleje skaber betydelige udfordringer for både sygemeldte, deres kolleger og kvaliteten af plejeopgaverne. I en sektor, der lider under mangel på hænder, er dette problem akut. Forskning viser, at ledelsesadfærd spiller en rolle for sygefravær og trivsel. Men hvad skal ledere gøre for at mindske fraværet og øge trivslen i hjemmeplejen? Dette spørgsmål besvares via interviews med ledere og medarbejdere samt daglige indberetninger om trivsel.

Målgruppe: Ledere og øvrige praktikere, som arbejder med ledelse/sygefravær samt forskere

Forkundskab: Intet forkundskab

I tema: Ledelse og psykisk arbejdsmiljø

T-62/T-82: SENIORPOLITIK OG IMPLEMENTERINGSBARRIERER

Oplægsholder: Per H. Jensen, Adjungeret professor, Roskilde Universitet   

Mange seniorer oplever, at der er en ubalance mellem de krav der stilles, og de ressourcer som det enkelte individ besidder. Derfor rapporterer cirka 50 % af alle +50-årige, at de ikke ved, om de er i stand til at klare jobbet frem til de når folkepensionsalderen. Seniorpolitiske instrumenter kunne være en løsning på disse udfordringer, og formålet med denne talk er at kaste lys på de udfordringer, som arbejdspladserne møder ifm dannelsen og implementeringen af seniorpolitiske instrumenter.

Målgruppe: Alle der er er interesseret i spørgsmålet om, hvordan man kan forlænge arbejdslivet for seniorer på en bæredygtig måde, og hvordan seniorpolitiske instrumenter kan reducere arbejdets psykiske og fysisk belastninger

Forkundskab: Nej

I tema: Arbejdsliv

T-63/T-83: ONBOARDING TIL ARBEJDSLIVET

Oplægsholder: Louise Wind Nielsen, Projektkonsulent, Velliv Foreningen      

Velliv Foreningen har igangsat projektet Ung styrke, der har til formål at give flere unge en god start på deres arbejdsliv.  Projektet er etableret på baggrund af analyser, der har sat fokus på vigtigheden af at gøre en ekstra indsats for unge i overgangen til arbejdslivet. Projektet består af et særligt tilrettelagt onboardingprogram med konkrete værktøjer til arbejdspladser samt et uddannelsesforløb med fokus på unge. Indsatsen afprøves i foråret 2024 og erfaringer ligger klar i efteråret.

Målgruppe: Personer, der arbejder med HR og/eller onboarding, samt personer med interesse for, hvordan man får unge medarbejdere godt i gang.

Forkundskab: Kræver ikke forkundskab

I tema: Arbejdsliv

T-64/T-84: INDFLYDELSE PÅ PLANLÆGNING

Oplægsholdere: Karen Albertsen, Seniorforsker, TeamArbejdsliv og Henrik Ankerstjerne Eriksen, Udviklingskonsulent, TeamArbejdsliv

Hvordan kan man på en presset arbejdsplads få tid og rum til at få ressourcer og krav til at hænge bedre sammen?  Dette problem var udgangspunktet for et forskningsprojekt, hvori vi i samarbejde med ledere og medarbejdere fra fire plejearbejdspladser udviklede og evaluerede lokalt forankrede interventioner til at forbedre arbejdspladsernes planlægningspraksis og derigennem reducere stress og mistrivsel. I talken præsenteres en generisk model for forløbet med eksempler på indsatser fra praksis.

Målgruppe: offentlige ledere, medarbejderrepræsentanter, konsulenter

Forkundskab: Bedst udbytte, hvis man har nogen viden/ erfaring med plejesektoren

I tema: Ledelse og psykisk arbejdsmiljø

T-65/T-85: GIVER SKÆRMARBEJDE FIRKANTET ØJNE? - HVOR ER SYNSERGONOMIEN?

Oplægsholder: Allan Dehn, Senior Arbejdsmiljøkonsulent, CRECEA A/S

Hvordan synsergonomi kan være med til forbedre arbejdslivet ved at øge komfort og effektivitet, forebygge sundhedsproblemer og indgå i arbejdsmiljøarbejdet, ergonomiske tiltag og uddannelse. Dette bidrager til både fysisk og mental velvære samt reducerer sygefravær.

Målgruppe: Medlemmer af AMO, særligt på arbejdsplaser med meget skærmarbejde.

Forkundskab: nej

I tema: Arbejdsliv

T-66/T-86: SUPERVISION GIVER BEDRE OPGAVELØSNING OG ØGET TRIVSEL

Oplægsholder: Charlotte Dalsgaard, Ledelsesrådgiver, Harbohus

Talken viser hvordan medarbejdere og ledelse oplever bedre opgaveløsning og øget trivsel pga. jævnlig supervision. Der ses på hvilke vanskeligheder, der har været ved indførelse af supervision og hvilke tilegnelses- og samspilsprocesser, der opstår. Der gives bud på, hvad der skal til for, at få bedst muligt udbytte af jævnlig supervision. Talken baseres på ny undersøgelsen (et multiple casestudy med fem plejehjem) og der perspektiveres til, hvad andre brancher kan lære af undersøgelsens resultater.

Målgruppe: Ledere, konsulenter og medarbejderrepræsentanter

Forkundskab: Nej

I tema: Arbejdsliv

T-67/T-87: HVORDAN SIKRER VI EN KVALIFICERET ERGONOMISK RISIKOVURDERING?

Oplægsholder: Carsten Jørgensen, Arbejdsmiljøkonsulent, CRECEA A/S   

Hos CRECEA ønsker vi at klæde Arbejdsmiljørepræsentanterne bedst muligt på til at kunne gennemføre en overskuelig og kvalificeret risikovurdering i forhold til de ergonomiske udfordringer på arbejdspladsen. Derfor har vi hos CRECEA kigget ud mod landene omkring os for at finde gode redskaber til at gøre risikovurdering nemt og brugbart for den enkelte. Vi vil gerne præsentere CRECEAs brug af risikovurdering inden for det ergonomiske område.

Målgruppe: Virksomheder og organisationers arbejdsmiljøorganisationer

Forkundskab: Arbejdsmiljøuddannelsen

I tema: Arbejdsmiljøarbejdet

T-68/T-88: EFFEKTIV LEDELSESTRÆNING: VIGTIGE OVERVEJELSER OG TILTAG TIL OPTIMERING

Oplægsholder: Sofie Breinholt, ph.d.-studerende, Arbejdsmedicin, Universitetsklinik, Dansk Ramazzini Center, Regionshospitalet Gødstup

Ledelsestræning har kun 66% sandsynlighed for at opnå de ønskede effekter. Om du er leder, konsulent eller forsker og beskæftiger dig med ledelsestræning, er der en række faktorer, du bør overveje i din planlægning og implementering for at opnå succes med din ledelsestræning. 
Denne talk giver en række key points til, hvordan du kan øge effekten af din ledelsestræning baseret på forskning inden for Leadership Training Transfer og nylige interviews lavet med en række danske ledere.

Målgruppe: Ledere, konsulenter og forskere som beskæftiger sig med ledelsestræning

Forkundskab: Intet

I tema: Ledelse og psykisk arbejdsmiljø

 

T-69/T-89: NEURODIVERSITET PÅ ARBEJDSPLADSEN, JA! - MEN ER I KLAR TIL DET?

Oplægsholdere: Gitte Daugaard, Leder, Gitte Daugaard - Udvikling med omtanke og Nanna Marie von Qualen Bang, Psykologisk konsulent, Udvikling med Omtanke   

Debatten er skarp - er ADHD/Autisme et handicap eller en superkraft? Begrebet neurodiversitet bruges i begge sammenhænge. Vi ser ADHD, Autisme, Ordblindhed, Høj begavelse som en biologisk diversitet, der kan blive et handicap, når vi skal fungere i et arbejdsliv, der ikke tager højde for forskellighed. Kan jeres arbejdsplads rumme neurodiversitet? Kan I give plads til forskellighed og holde sammen på fællesskabet? Vi stiller skarpt og giver bud på udfordringer og gevinster for arbejdspladsen.

Målgruppe: Ledere, AMR, TR, arbejdsmiljøinteressenter

Forkundskab: Nej

I tema: Ledelse og psykisk arbejdsmiljø

T-70/T-90: LEDERES IMPLICITTE LOGIKKER SOM SNUBLETRÅDE FOR STRESSFOREBYGGELSE

Oplægsholdere: Sannah Knutz Lauritsen, ph.d.studerende, Aarhus Universitet og Tanja Kirkegaard, Associate Professor, Aalborg Universitet

Kender I indvendingen: Vi har sagt det flere gange til vores leder, men der bliver ikke handlet? Denne indvending vil vi give en hidtil overset forklaring på. I et studie har vi fundet, at en af grundene til, at der er et mismatch i lederes og medarbejderes oplevelse af, hvorvidt der bliver handlet ift. udfordrende arbejdsforhold, er de implicitte logikker ift. pres og stress, lederen er styret af. Bliv klogere på, hvilke logikker der er tale om, og hvordan vi kan arbejde forebyggende med dem.

Målgruppe: Alle

Forkundskab: Ingen

I tema: Ledelse og psykisk arbejdsmiljø

T-71/T-91: 4-DAGES ARBEJDSUGE - ET SANDT MIRAKEL FOR ARBEJDSSKY PERSONER ELLER VEJEN TIL ØGET EFFEKTIVITET I PANZERGLASS?

Oplægsholder: Casper Aaen, Driftsdirektør, PanzerGlass      

Find ud af, hvordan en gradvis implementering af 4-dages arbejdsuge i PanzerGlass har forbedret effektiviteten og bidraget til markante resultater. Du vil høre om de forskellige værktøjer og unikke metoder, der anvendes i PanzerGlass for at understøtte virksomhedens mål om en 20% stigning i effektivitet. 100-80-100 modellen, mødeoptimeringer, fokustid på tværs af tidszoner i hele verden, lavt sygefravær, medarbejdertilfredshed, motivation, fail fast sprints, tydelig ledelse og forventningsafstemninger. Deltag hvis du er nysgerrig efter at vide, hvordan 4-dages arbejdsuge og øget effektivitet hænger sammen i PanzerGlass

Målgruppe: Alle

Forkundskab:

I tema: Ledelse og psykisk arbejdsmiljø

T-72/T-92: DIGITALISERING SOM FOREBYGGELSE: HVORDAN MAN SKABER GRUNDLAG FOR VISION ZERO

Oplægsholder: Desiree Taferner, Country Manager Nordics, domeba distribution GmbH

I denne præsentation vil vi med udgangspunkt i statistik over arbejdsulykker, og hvilke sektorer der er mest påvirket, vise hvorfor digitalisering er en velsignelse for arbejdssikkerheden. Vi vil specifikt se på fordelene, som digitalisering bringer med sig for at sikre sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, og hvordan moderne teknologier kan hjælpe virksomheder med at skabe sikrere arbejdsmiljøer og forebygge ulykker.

Målgruppe: HSQE Manager og rågivere i det offentlige

Forkundskab:

I tema: Arbejdsmiljøarbejdet