Gå til indholdet

Vælg en talk i hver af de to runder

Talks på lab23

Talks i 1. runde har numre i 500-serie og i 2. runde numre i 600-serie

502/602: BEDRE IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØTILTAG – OPSAMLING AF VIDEN PÅ TVÆRS AF TIDLIGERE FORSKNING

Oplægsholdere: Christian Wåhlin-Jacobsen, adjunkt, Copenhagen Business School     

Hvad siger forskningen om implementering af arbejdsmiljøtiltag? Og hvordan kan vi blive bedre til at implementere tiltagene i praksis? Disse spørgsmål er omdrejningspunkt for et nyligt afsluttet projekt om implementeringsledelse. I talk’en præsenteres resultater om, hvilke forhold der typisk bidrager til god eller mindre god implementering, og der gives et forskningsbaseret bud på, hvordan man kan sikre bedre implementering ved at fokusere på de lokale forhold på arbejdspladsen.

Målgruppe: Praktikere og sekundært forskere med fokus på implementering.

Forkundskab: Ingen særlige

I tema: Ledelse af trivsel, præstation og samarbejde

>> Læs mere

503/603: SEKS PRINCIPPER FOR MEDLEDELSE

Oplægsholder: Mette Aagaard, forfatter og medledelses-rådgiver    

Magt skal fordeles, så ingen føler sig magtfuldkommen og ingen føler sig magtesløs'. Sådan lyder det første af seks principper, som Mette Aagaard har kondenseret som del af arbejdet med bogen ’Medledelse – når teamet er chef’. De bygger på egne og andres erfaringer med, hvad der skal til for at indføre mere bæredygtige og reelt medledende arbejdspladser.

Målgruppe: Ledere, medarbejdere, AMR og TR - alle som ønsker at udvikle mere menneskelige arbejdspladser

Forkundskab: Kan være en fordel at vide lidt om de nye organisationsformer - men det er ikke påkrævet

I tema: ESG og bæredygtige organisationer

>> Læs mere

504/604: STYR ARBEJDSMILJØET I VÆRDIKÆDEN

Oplægsholdere: Christian Uhrenholdt Madsen, analyse- og forskningskonsulent, TeamArbejdsliv; Wanja Ôhler, PhD-Stipendiat, SDU og Peter Hasle, professor, SDU

Oplæg om erfaringerne fra et europæisk forskningsprojekt om hvordan virksomheder kan påvirke leverandører og andre i deres værdikæder, til at forbedre arbejdsmiljø og arbejdsforhold for deres medarbejderne. Oplægget vil give eksempler konkrete eksempler på "best practice", og endvidere sammenfatte projektets overordnede resultater.

Målgruppe: Arbejdsmiljøprofessionelle og ledere i virksomheder

Forkundskab: Ingen

I tema: ESG og bæredygtige organisationer

>> Læs mere

505/605: EN ORGANISATIONS REJSE FRA STRESS OG DISHARMONI TIL AT SÆTTE MENNESKET I CENTRUM

Oplægsholder: Henrik Jensen, arbejdsmiljørepræsentant, TEAL katalysator, Fagteam Coach, Danmarks Tekniske Universitet    

En autentisk fortælling omkring hvordan vi i vores organisation har skiftet styringsform, udviklet og arbejdet med værktøjer til at understøtte trivslen og den psykologiske tryghed. Jeg vil fortælle om de værktøjer vi bruger, og hvad det har gjort for vores organisation, og hvordan vi nu ser resultater, så folk fra andre afdelinger søger til vores afdeling.

Målgruppe: Alle

Forkundskab: Ingen

I tema: Ledelse af trivsel, præstation og samarbejde

>> Læs mere

506/606: FRYGTLØSE TEAMS

Oplægsholdere: Claus Raasted, Uforfærdet Guru, Leadership of the Future

Et Trygt Team står stærkt i stormvejr. Med klare roller og tydeligt ansvar står teamet imod problemerne verden byder.  Et Frygtløst Team tager ikke bare imod. Det sætter aktivt egen retning og angriber udfordringerne før de opstår. Det vælger nye veje og bruger utraditionelle metoder til at nå sine mål.  Hør hvordan tilgivelse, tillid og inklusion skaber Frygtløse Teams. Undersøg hvordan dit eget team kan blive frygtløst.  Bliv inspireret til at følges med hinanden ud i det usikre.

Målgruppe: Alle med interesse for ledelse af teams

Forkundskab: Ingen

I tema: Ledelse af trivsel, præstation og samarbejde

>> Læs mere

507/607: ESG-PROFILEN - DET NYE VÆRKTØJ TIL STRATEGISK BÆREDYGTIGHED

Oplægsholder: Anders Nolting Magelund, klimapolitisk chefkonsulent, Lederne    

Lederne har i foråret lanceret værktøjet ESG-profilen sammen med Deloitte og Danske Bank. Det er et værktøj der grundigt og brugervenligt hjælper den enkelte leder og virksomhed til at komme i gang med det strategiske arbejde med ESG og bæredygtighed.

Målgruppe: Ledere

Forkundskab: Ingen

I tema: ESG og bæredygtige organisationer

>> Læs mere

508/608: VI VAR I KNÆ - NU ER VI PÅ TOPPEN!

Oplægsholder: Stine Moesmand, afdelingsleder og aut. psykolog, Human House og Birgitte Krog Christensen, senior manager, Novozymes   

En afdeling på 100 operatører i Novozymes blev sommer 2021 ramt af 10 langtidssyge, mistrivsel og arbejdspres. Da det var hårdest kom AT forbi, og gav et aftaleforløb. Denne talk handler om rejsen fra frustration til trivsel. Human House har analyseret afdelingen, AMO har udviklet indsatser, der er uddannet og superviseret ledere, afskediget medarbejdere og nye er kommet til. Rejsen har været fuld af strabadser, men den har ført frem til et fantastisk sted.

Målgruppe: Alle ledere,HR og arbejdsmiljøansvarlige

Forkundskab: Ingen

I tema: Ledelse af trivsel, præstation og samarbejde

>> Læs mere

509/609: LEDELSE I MODSÆTNINGER OG ORGANISATORISKE SPÆNDINGER

Oplægsholder: Jonas Hedegaard, organisationskonsulent og erhvervsforsker, TeamArbejdsliv    

Organisatoriske spændinger og modsætninger er et vilkår i al ledelse og organisering af samarbejdet om kerneopgaven. Af særlig vigtighed er spændingerne mellem frihed og fælles retning, ejerskab og fællesskab, og trivsel og præstation. Oplægget omhandler de tre spændingspar og hvordan de kan håndteres, med baggrund i bl.a. paradoksteori, viden om autonomi og involvering, relationel koordinering, psykologisk tryghed og feedback.

Målgruppe: Konsulenter og ledere

Forkundskab: Et bachelorniveau og/eller en viden om organisationsteori eller arbejdsmiljø vil give et bedre udbytte.

I tema: Ledelse af trivsel, præstation og samarbejde

>> Læs mere

510/610: NEGATIVE FØLELSER – VEJEN TIL FÆLLESSKAB, ENGAGEMENT OG MENTALT OVERSKUD

Oplægsholder: Evabeth Mønster, rådgiver, Evabeth.dk - Strategisk rådgiver for mennesker og virksomheder    

Vil du være bedre til at tackle en møgirriterende kollega uden at blive i dårligt humør? 
Du får fire værktøjer: Christaniacyklen, Dametasken, ”bagholdsangreb” og Hindbærskålen. De styrker dit mod og faglighed, og hjælper dig med at bruge negative følelser meningsfuldt, så du er nærværende og i balance, når du udfordres følelsesmæssigt.  Med sjov og alvor tager vi udgangspunkt i cases, hvor du lærer at bruge værktøjerne, så du aktivt bidrager til et sundt, trygt og tillidsfuldt arbejdsfællesskab.

Målgruppe: Alle der ønsker at bidrage til sammenhold, trivsel og arbejdsglæde

Forkundskab: Nej

I tema: Forebyggelseskultur

>> Læs mere

511/611: FOREBYGGELSE AF SUNDHEDSSKADELIGE PARTIKLER I ARBEJDSMILJØET MED LOW-COST SENSORBASEREDE LØSNINGER

Oplægsholder: Thomas Nørregaard Jensen, forretningsleder, Teknologisk Institut    

Der er en voksende erkendelse af, at indånding af partikler og fibre har større effekt på medarbejderes helbred end tidligere antaget. Omfanget af partikeleksponeringer på danske arbejdspladser er relativt uudforsket, da især fine partikler er svære at måle. I præsentationen introduceres de sundhedsmæssige udfordringer, hvorefter vi vil præsentere, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres gennem proaktiv forebyggelse via monitorering af partikler i realtid med low-cost sensorer på arbejdspladsen.

Målgruppe: Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, og arbejdsmiljørådgivere og konsulenter

Forkundskab: Kræver intet forkundskab.

I tema: Sundhedsmiljø

>> Læs mere

512/612: LEDELSE AF TRIVSEL, PRÆSTATION OG SAMARBEJDE - HVAD KAN VI LÆRE AF SPORTENS VERDEN?

Oplægsholder: Josephine Frederiksen, arbejds- og organisationspsykolog, Joblife a/s    

Vil du lede en kultur, hvor præstationer, trivsel, langsigtet udvikling og samarbejde går hånd i hånd?
Lad dig inspirere af sportens verden, hvor disse elementer er afgørende for at opnå præstationer i verdensklasse. Oplægget vil oversætte erfaringer, værktøjer og viden fra sportsmiljø til arbejdsmiljø, så du dagen efter oplægget kan gå hjem og implementere metoderne i din egen organisation.

Målgruppe: Alle der interesserer sig for ledelse, trivsel, præstation og samarbejde og som vil har lyst til at blive inspireret og bringe læringerne med tilbage til egen praksis som leder; AMR,  medarbejder eller selvstændig.

Forkundskab: Gerne kendskab og erfaringer inden for det  psykiske arbejdsmiljø , men det er ikke er krav.

I tema: Ledelse af trivsel, præstation og samarbejde

>> Læs mere

513/613: TRIVSEL STARTER HOS LEDEREN

Oplægsholder: Signe Tønnesen, arbejdsmiljøpolitisk chefkonsulent, Lederne   

Verden er i konstant forandring, og det mærker vi hver dag på arbejde. Succes i en foranderlig verden afhænger af det overskud der kommer af trivsel og et arbejdsliv i balance. Vi præsenterer kernekvadranten, der er et refleksionsværktøj, der hjælper dig med at arbejde med vores styrker og svagheder og dermed understøtter trivslen i arbejdslivet. Det er et gratis, digitalt værktøj, der er udviklet af Lederne og PFA til ledere og medarbejdere.

Målgruppe: Ledere, HR, arbejdsmiljøprofessionelle.

Forkundskab: Ingen særlige men adgang til en smartphone.

I tema: Ledelse af trivsel, præstation og samarbejde

>> Læs mere