Gå til indholdet

Temaer på lab23

ESG og bæredygtige virksomheder

Allerede nu arbejder mange danske virksomheder med bæredygtighed i deres produktion og fra 2025 rammer krav om nøgletal for ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) alle virksomheder og organisationer med mindst 250 medarbejdere. Dette kommer også til at have afgørende betydning for både den måde virksomheder arbejder med bæredygtighed på og især hvordan det evalueres og måles på.

I dette tema sættes der fokus på hvordan bæredygtigheds- arbejdsmiljø- og HR-professionelle fra virksomheder, organisationer og myndigheder kan anvende det nye ESG-krav til at fremme virksomhedernes bæredygtighedsarbejde. Igennem oplæg og workshops vil vi sammen ideudvikle og inspirere hinanden til måder hvordan arbejdsmiljø og arbejdsmiljøprofessionelle kan spille hovedroller i ESG-processen.

 

Forebyggelseskultur
-Hvorfor er der stadig for mange ulykker - især i landbrug, bygge & anlæg, industri, transport og visse offentlige områder?

Den nyeste forskning viser klart, at ledelsesindsatsen er afgørende for udviklingen af en effektiv arbejdsmiljøindsats og en god forebyggelseskultur, men hvad er det for en ledelsesindsats, der er nødvendig? Det sætter vi fokus på under dette tema. 

Vi skal højere op ad forebyggelsestrappen (STOP-princippet), vi skal tidligere ind i planlægningen af arbejdsopgaverne, og vi skal favne bredere organisatorisk, når vi sætter tiltag i gang. Vi dykker ned i hvordan organisatoriske og ledelsesmæssige indsatser kan udvikle sikkerhedskulturen i virksomhederne gennem eksempler fra praksis. 

Vi har brug for mere end kampagner og uddannelse/instruktion, men hvordan kommer man i gang, og hvordan holder man fast?

 

Ledelse af trivsel, præstation og samarbejde

Trivsel og præstation hænger uløseligt sammen og kan både opleves forstærkende og som modsætninger på én og samme tid.  Ledelse bliver ofte den faktor, der kan og skal håndtere samspillet imellem dem.

Lederens rolle er i konstant udvikling, og de mange begreber man skal forholde sig til, er en kontinuerlig udfordring for alle ledere, der hele tiden må balancere mange hensyn, bl.a. i forhold til trivsel og præstation.

Det rejser mange spørgsmål: Hvor meget er trivsel ledelsens ansvar – og hvad er medarbejdernes bidrag? Hvordan arbejder vi "smarter not harder" og opnår samtidigt øget trivsel? Hvordan forventningsafstemmer vi mål og succeskriterier? Hvordan lykkes vi med kerneopgaven på en måde, der også er sund for os? Hvordan tackler vi konflikter og stressbelastninger? Og hvilke samarbejdspartnere har ledelsen i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, i form af f.eks. HR-afdelingen, MED- og arbejdsmiljøorganisationen, m.fl.