Tilskud til arbejdsmijøet

Støtte til Sporskifte

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse har i 2016 afsat 6 mio. kr. til støtte for medarbejdere, der har svært ved at klare jobbet. Støtten ydes til korterevarende omskoling og efteruddannelse til medarbejdere. Målet er at beholde medarbejderne på arbejdsmarkedet. Ansøgningsfristen er fastsat til 14. november 2016. Sporskifteindsatsen er planlagt til udløb i 2016.

Yderligere oplysninger: www.forebyggelsesfonden.dk eller kontakt Shoji Igi på 72217400.

Støtte til udvikling af tekniske hjælpemidler

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse har reserveret 3 mio. kr. til udvikling af tekniske hjælpemidler, der kan reducere de fysiske belastninger ved fysisk arbejde i de nedslidningstruede brancher (http://www.forebyggelsesfonden.dk/saerligt-nedslidningstruede-brancher.html). Ansøgere kan få støtte til eksterne konsulenter. Ansøgningsrunden løber fra 11. januar til 18. april kl. 12.

Yderligere oplysninger: www.forebyggelsesfonden.dk eller kontakt Shoji Igi på 72217400.

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.