Tilskud til arbejdsmiljøet

Norliv: 92 millioner kroner til mental sundhed på arbejdspladserne

Foreningen Norliv giver 92 millioner kr. til almennyttige projekter, der fremmer mental sundhed på små og mellemstore private arbejdspladser.

Forebyggelse af stress, angst og depressioner

Formålet er at forebygge, at erhvervsaktive danskere får problemer med fx stress, angst og depressioner. Hver dag sygemelder 35.000 danskere sig på grund af dårlig mental sundhed, hvilket har store personlige omkostninger for de ramte og for deres virksomheder. Dårlig mental sundhed er blevet en folkesygdom, som alle virksomheder bør være bevidste om at være med til at forebygge.

Målet er at skabe mentalt overskud hos den enkelte og i fællesskaber, samt at fremme mental sundhed vha. forebyggende indsatser. Både samfundet og arbejdspladserne skal altså styrkes til at kunne hjælpe de ansatte med at modstå stress, depression, ensomhed og angst samt følgerne af sygdom, ulykker eller livskriser.

Søg støtte til projekter der fremmer mental sundhed

Det er muligt for virksomheder, ansatte, forskningsinstitutioner og konsulentfirmaer at søge om støtte til projekter, der kan forebygge dårlig mental sundhed, stress og mistrivsel på den enkelte arbejdsplads. Virksomheder kan ansøge alene eller i samarbejde med andre virksomheder, branchenetværk, konsulentfirmaer eller som partner i et forskningstiltag.

Der gives først og fremmest støtte til forebyggende indsatser, der er rettet mod erhvervsaktive og seniorer samt privatansatte. Der gives også støtte til forskning, der understøtter praksis indenfor området.

Praktisk info: 

Foreningen Norliv har afsat 92 millioner kr. til formålet i 2018. Der er fokus på tre områder: mindre lokale indsatser, viden og forskning samt konkrete forebyggende aktiviteter på arbejdspladserne.

Læs mere på www.norliv.org/soegstoette.

Yderligere information

Lars Bo Pedersen, programchef, Foreningen Norliv, 2260 0714, lbp@norliv.org.

 

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.