Hvordan giver arbejdsmiljørådgivning værdi?

Dette spørgsmål stilles ofte af virksomhedsledere, som overvejer at købe arbejdsmiljørådgivning. Virksomheden er i høj grad med til at beslutte, hvad der skal komme ud af et rådgivningsforløb. Forudsat at virksomheden er parat, og at rådgiveren besidder de nødvendige kompetencer, er der gode muligheder for følgende:

Arbejdsmiljørådgivning giver et bedre arbejdsmiljø og styrker arbejdsmiljøarbejdet – det er konklusionen på Hvidbog om arbejdsmiljørådgivning fra 2015.

Efter et godt rådgivningsforløb er resultatet, at medarbejderne trives bedre, og at samarbejdet glider. Det kan også have en positiv afsmittende effekt – både på andre dele af virksomheden og på kunder, samarbejdspartnere, pårørende eller patienter. Det styrker virksomhedens omdømme og anseelse – brandet – som bl.a. forbedrer chancerne for at tiltrække kompetente medarbejdere. Og endelig opbygges der kompetencer internt, som kan nyttiggøres.

Uanset om der leveres produkter eller serviceydelser, vil et godt arbejdsmiljø også kunne have en positiv effekt på både kvalitet og produktivitet. Der er ofte en række potentielle gevinster, som kan realiseres, hvis virksomhedens ledelse er indstillet på det.

Bedre arbejdsmiljø giver – på kort sigt - lavere omkostninger ved færre sygedage og lavere personaleomsætning. På lang sigt reduceres også risici for erhvervsbetingede gener og sygdomme, og medarbejderne forbedrer deres muligheder for at blive på arbejdsmarkedet indtil pensionsalderen.

Forbedringer i arbejdsmiljøet er et tre gange win:

  • Medarbejderens risiko for at blive syg reduceres, mens trivsel og engagement forbedres.
  • Virksomhedens omkostninger reduceres, robustheden øges og brandet styrkes = bedre konkurrencedygtighed.
  • Samfundets udgifter til sociale ydelser og sundhed reduceres, antal år på arbejdsmarkedet stiger, skatteprovenuet øges og velfærden konsolideres.

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.