Cases

Vi besøger løbende vores medlemsvirksomheder og deres kunder og beder dem fortælle deres historie.

Vi rev plastret af – og fik løst op for konflikterne

Rådgivning og konsulenthjælp bidrog til at løse op for en hårdknude i plejen på plejehjemmet Johannesgården. Resultatet gav både fif til opgaveløsninger og mere teknologi. Det gav også færre konflikter, mere tilfredse borgere og pårørende samt et gladere personale.


Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.