Kontingent

Kontingentet for 2022 er fastsat til 525,00 kr. pr. rådgivningsfagligt årsværk - dog minimum 3000,00 kr. pr. virksomhed. Således besluttet på foreningens generalforsamling 17. marts 2022.

Associerede betaler kontingent efter samme principper som medlemmer af foreningen.

Kontingent tilbagebetales ikke. Ved udmeldelse på foreningens foranledning, tilbagebetales kontingent dog forholdsmæssigt for den resterende periode.

Kontingentet opkræves en gang årligt af foreningens sekretariat.

For yderlige oplysninger: se foreningens vedtægter.

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.