Kontingent

Kontingentet for 2021 er fastsat til 500,00 kr. pr. rådgivningsfagligt årsværk - dog minimum 3000,00 kr. pr. virksomhed. Således besluttet på foreningens generalforsamling 24. februar 2021.

Associerede betaler kontingent efter samme principper som medlemmer af foreningen.

Kontingent tilbagebetales ikke. Ved udmeldelse på foreningens foranledning, tilbagebetales kontingent dog forholdsmæssigt for den resterende periode.

Kontingentet opkræves en gang årligt af foreningens sekretariat.

For yderlige oplysninger: se foreningens vedtægter.

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.