Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning pr. 16. marts 2017:

Poul Sørensen

Arbejdsmiljø København
Formand


Lars Tornvig

ArbejdsmiljøCentret
Næstformand


Per Tybjerg Aldrich

NIRAS Joblife
Bestyrelsesmedlem


Jonna Pedersen

Region Midtjylland
Bestyrelsesmedlem


Hans Jørgen Limborg

Team Arbejdsliv
Bestyrelsesmedlem


Marcel Rose

Koefodsminde
Bestyrelsesmedlem


Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.