Arbejdsmiljøaftale uden tilstrækkelige ambitioner om forebyggelse

Aftalen om et bedre arbejdsmiljø blev indgået med støtte fra alle folketingets partier på nær Enhedslisten. Som forventet indgår ekspertudvalgets anbefalinger fra september 2018 som en væsentlig bestanddel af aftalens indhold. Vi har tidligere adresseret både de positive elementer og de mere problematiske dele af ekspertudvalgets anbefalinger (se Altinget 15. november 2018). Nu er anbefalingerne blevet til landets arbejdsmiljøpolitik, som skal omsættes i praksis, og som skal imødekomme kernemålsætningen i aftalen:

”Det skal være trygt, sikkert og sundt at gå på arbejde i Danmark…. Forligspartierne er derfor enige om, at der er behov for dels en styrket arbejdsmiljøindsats, som i højere grad forebygger, at mennesker bliver syge eller slidt ned af arbejdet. Dels en styrket indsats for at opnå fair og lige konkurrence(vilkår) på det danske arbejdsmarked.”[1] Læs teksten færdig ved at trykke her

 

[1] Aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet, april 2019 s. 1 

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.