Fokus

På baggrund af et møde med Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet har Arbejdsmiljørådgiverne kommenteret og givet forslag til den foreliggende synopsis for retning i den kommende strategi for arbejdsmiljøforskning. Målsætningerne i oplægget til forskningsstrategi på arbejdsmiljøområdet kan sammenfattes til:   at styrke den vidensbaserede arbejdsmiljøindsats at sikre ...

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.