Arena

ARENA 1: ARBEJDSMILJØSTRATEGI og -POLITIK
- Fra brandslukning og quickfix til forebyggelse

Med arbejdsmiljøaftalen mellem folketingets partier fra april 2019 og ændringerne af Arbejdsmiljøloven i december er der lagt op til ændringer af vilkårene for rådgivning. Vi står overfor en ny påbudsform ”kompetencepåbud”, samarbejdsaftaler mellem virksomheder og Arbejdstilsynet og en modernisering af autorisationen af arbejdsmiljørådgivere. Samtidigt er der fokus på arbejdsmiljøorganisationen og der arbejdes på en bekendtgørelse for det psykosociale arbejdsmiljø. Dette – og meget mere – vil blive en del af på denne arena.


ARENA 2: ARBEJDSMILJØPRAKSIS
- Erfaringer fra arbejdsmiljøarbejdet

Der foregår et praktisk arbejde med arbejdsmiljøet i mange virksomheder. Dette arbejde understøttes ofte af interne eller eksterne arbejdsmiljørådgivere. Erfaringer fra dette arbejde rummer værdifuld viden – både når det gælder indsatser, som lykkes og også der, hvor det ikke giver resultater. Vi vil gerne stimulere en åben og fordomsfri erfaringsudveksling med det formål, at vi kan bidrage til en fælles læring og inspiration.  

          
ARENA 3: ARBEJDSMILJØVIDEN
- Fra formidling til udveksling og overførsel

Forskere på universiteter, sektorforskningsinstitutter og højere læreanstalter producerer og opsamler ny viden med relevans for arbejdsmiljøet. Interne og eksterne konsulenter intervenerer og opsamler erfaringer og viden om det praktiske arbejdsmiljøarbejde. Arbejdsmedicinerne forsker og opsamler viden om patienterne, Arbejdstilsynet indsamler erfaringer og viden om virksomhedernes compliance. Vi er udfordret af, at for lidt forskningsbaseret viden når arbejdspladserne. Og der er brug for udveksling af viden mellem ”vidensproducenter” og ”vidensbrugere”. På denne arena vil vi arbejde med at styrke brobygningen og udveksling af viden mellem aktørerne.


ARENA 4: ARBEJDSMILJØLEDELSE
- Fra management til leadership

Der er bred enighed om, at ledelsens indstilling til arbejdsmiljø og sikkerhed er afgørende for virksomhedens evne til at håndtere opgaverne. Vi vil præsentere og drøfte relevante ledelsesmæssige spørgsmål – som ledelsespraksis betydning for godt arbejdsmiljø, etiske udfordringer i ledelse – omsorgspligten under pres, retstilstanden på arbejdsmarkedet – ledelsens ansvar og rolle som håndhæver af legal praksis/compliance på arbejdspladsen.

Vil du med på AM:2021 - læs mere her

Tilmeld dig konferencens nyhedsbrev og hold dig orienteret om program og tilmelding til AM:2021