Vejen til den succesfulde workshop

Hvem er din målgruppe?

Overvej nøje hvilken målgruppe du henvender dig til, så dit oplæg bliver så skarpt og relevant som muligt – hvis du rammer skævt, kan det føre til skuffede deltagere, på trods af at dit emne er interessant.

Overvej niveau og nyhedsværdi i din workshop

På Arbejdsmiljøkonferencen deltager professionelle fra alle områder, og med forskelligt vidensniveau og erfaring. Vær derfor opmærksom på, hvorvidt din workshop bibringer deltagerne enten ny eller 'basic' viden og vær skarp på, at formulere dette tydeligt i workshopbeskrivelsen.

Lad fagligheden tale – og drop reklamefremstødet

Arbejdsmiljøkonferencen er en faglig konference, hvor deltagerne forventer at få fagligt relevante input. Workshops som benyttes til reklame for en virksomhed, ender som regel med negative evalueringer fra deltagerne. Sæt derfor hellere fagligheden i højsædet, så skal de potentielle kunder nok komme.

Hvilken type oplæg holder du?

Du skal rubricere din workshop i et af disse to formater:

"Pitstop" - en inspirationsworkshop, for dig, der har ny viden om arbejdsmiljø, som kan inspirere andre. Det kan være ny forskningsviden, gode erfaringer fra praksis, en ny teori eller metode, erfaringer fra udlandet, etc. Formatet Pitstop (45 minutter) lægger op til et kort og præcist oplæg samt at du giver deltagerne mulighed for sammen at oversætte den nye viden til egen arbejdshverdag.
OBS: Vær realistisk omkring, hvor meget du kan nå på 45 minutter. Hellere 1-2 skarpe og velargumenterede pointer, end mange pointer som du skal skynde dig igennem.

"Udviklingsworkshop" - en involverende workshop, for dig, der vil mere i dybden med et emne og bruge deltagerne på workshoppen til en form for samskabelse. Det kan være videndeling om erfaringer fra praksis, dialog om en metodes anvendelighed, diskussion om et teoretisk, strategisk eller politisk perspektiv på arbejdsmiljø. Formatet Udviklingsworkshops (90 minutter) lægger op til, at du kommer med arbejdsmiljørelateret inspiration til deltagerne og faciliterer, at I sammen undersøger og udvikler perspektiver og muligheder i en form for samskabelse.
OBS: Tænk over hvad deltagerne på din workshop skal få ud af at være med, og tænk også over, hvordan du kan bruge deltagernes erfaringer og viden til selv at blive klogere. Spørg gruppen om noget, du oprigtigt er nysgerrig efter at udvikle sammen med dem.

Flere om et oplæg?

Du har mulighed for at skrive op til tre oplægsholdere på din workshop, som kan bidrage med korte indlæg på workshoppen. Vi anbefaler dog højest to reelle oplægsholdere på en workshop, hvis der skal være plads til involvering eller samskabelse med deltagerne. Har du valg at rubricere din workshop som "Pitstop" har du 45 minutter til rådighed. Har du valgt at rubricere din workshop som "Udviklingsworkshop" har du 90 minutter til rådighed.
 

Vil du med på AM:2021 - læs mere her

Tilmeld dig konferencens nyhedsbrev og hold dig orienteret om program og tilmelding til AM:2021