Guide med praktisk info

Vidensdeling, praksiserfaringer og debat er omdrejningspunktet for workshops på arbejdsmiljøkonferencen.

Alle med relevante faglige budskaber er velkomne til at byde ind med en workshop. Konferencens arrangør og Fagligt Udvalg gennemgår de indkomne forslag til workshops og vurderer deres relevans for konferencens deltagere.

Sådan registrerer du en workshop:

Du kan registrere en workshop i perioden 8. februar 2021 - 1. marts 2021.

Du skal:

 • Oplyse kontaktdata på dig selv og evt. medoplægsholdere.
 • Lave en overskrift der fænger – deltagerne skal blive fristet til at vælge din workshop blandt 15-20 workshops, som afholdes i samme tidsrum.
 • Beskrive i kort form (max. 500 tegn), hvad workshoppen handler om. Du skal også vedhæfte et dokument (i Word) med uddybende beskrivelse på ca. 1 A4 side (max. 10 MB). Dokumentet vil indgå i arrangørens vurdering af, hvilke oplæg der er relevante at programsætte, og som supplerende info til deltagerne, når de skal vælge sig ind på workshops.
 • Forholde dig til formen på workshoppen. Du kan vælge mellem to formater:
 • Pitstop - 45 minutters inspirationsworkshop: Til dig, der har ny viden om arbejdsmiljø, som kan inspirere andre. Det kan være ny forskningsviden, gode erfaringer fra praksis, en ny teori eller metode, erfaringer fra udlandet, etc. Formatet "Pitstop" lægger op til et kort og præcist oplæg samt at du giver deltagerne mulighed for sammen at oversætte den nye viden til egen arbejdshverdag.
  OBS: Vær realistisk omkring, hvor meget du kan nå på 45 minutter. Hellere 1-2 skarpe og velargumenterede pointer, end mange pointer som du skal skynde dig igennem.
  I beskrivelsen af workshoppen skal du også svare på disse spørgsmål:
  1. På hvilken måde får deltagerne mulighed for at oversætte den viden, du giver dem, til deres egen arbejdshverdag.
  2. Hvad får man som deltager med sig ved at komme til dit pitstop?
  Udviklingsworkshop - 90 minutters involverende workshop Til dig, der vil mere i dybden med et emne og bruge deltagerne på workshoppen til en form for samskabelse. Det kan være videndeling om erfaringer fra praksis, dialog om en metodes anvendelighed, diskussion om et teoretisk, strategisk eller politisk perspektiv på arbejdsmiljø. Formatet "Udviklingsworkshop" lægger op til, at du delvist kommer med arbejdsmiljørelateret inspiration til deltagerne og delvist faciliterer, at I sammen undersøger og udvikler perspektiver og muligheder i en form for samskabelse.
  OBS: Tænk over hvad deltagerne på din workshop skal få ud af at være med, og tænk også over, hvordan du kan bruge deltagernes erfaringer og viden til selv at blive klogere. Spørg gruppen om noget, du oprigtigt er nysgerrig efter at udvikle sammen med dem.
  I beskrivelsen af workshoppen skal du også svare på disse spørgsmål:
  1. Beskrivelse af processen for værkstedet. Hvordan vil du facilitere en form for samskabelse?
  2. Hvad får man som deltager med sig ved at komme til dit udviklingsværksted?
 • Forholde dig til niveau på workshoppen ved at fokusere på en af 5 kriterier som den primære:
  -Forskningsbaseret
  -Metoder / værktøjer
  -Erfaringer fra praksis
  -Lovgivning og regler
  -Andet  (skriv hvad)
 • Forholde dig til en øvre grænse for deltagerantallet, når du tilmelder workshoppen. Bemærk, at der højst kan være 50 deltagere pr. workshop.
 • Tjekke at du får en kvittering på din mail - hvis ikke, kontakt da hurtigst konferencesekretariatet.

Du skal vide at:

 • Konferencens Faglige udvalg kan i visse tilfælde vælge at placere din workshop i et andet format end du har lagt op til.
 • Du får besked om workshoppen er accepteret af arrangør i starten af april måned.
 • I slutningen af april sender konferencesekretariatet dig en mail med information om, hvilken dag og tidspunkt workshoppen er programsat til. Din workshop kan programsættes enten den 30. eller 31. august 2021. Hver workshop bliver kun afholdt én gang i udgangspunktet.
 • Konferencedeltagerne bliver oplyst om det endelige program i maj og kan først tilmelde sig workshops og øvrige oplæg på det tidspunkt.
 • I første uge af august (uge 31) kontakter sekretariatet dig med information om antal tilmeldte til din workshop. Deltagerlisten følger derefter.
 • Der vil typisk være mellem 12-50 deltagere i en workshop eller til et foredrag.
 • At workshoppen er programsat, er ikke ensbetydende med, at den bliver gennemført. Hvis der er der for få tilmeldte (under 12 deltagere), forbeholder arrangøren sig ret til at aflyse workshoppen.
 • Det er en forudsætning for at få optaget en workshop på konferencen, at man er indstillet på at møde op og afholde workshoppen, når der er minimum 12 tilmeldte deltagere.
 • Der gives ikke honorar for afholdelse af workshops, og heller ikke rabat hvis man tilmelder sig hele konferencen. Vi giver gerne en kop kaffe, men kan ikke tilbyde dig yderlig forplejning eller deltagelse i de andre programpunkter, med mindre du er tilmeldt konferencen som betalende deltager.

NB. Sekretariatet foretager ikke tilmeldinger på vegne af oplægsholdere!

GÅ TIL REGISTRERING AF WORKSHOP

Vil du med på AM:2021 - læs mere her

Tilmeld dig konferencens nyhedsbrev og hold dig orienteret om program og tilmelding til AM:2021