Workshops

Her kan du se en oversigt af de workshops, du kan deltage i på konferencen:

Du kan finde uddybende beskrivelser af workshops her på siden fra august måned. Konferencedeltagerne kan først vælge workshops fra september. Læs de udvidet beskrivelser HER.

Mandag d. 16. november 2020 kl. 11:45-12:30

PITSTOP WORKSHOPS AFD. 1

Nr. 101: Projekt om 'Ledelsessystemer for trivsel og psykisk arbejdsmiljø'
Lars Vestergaard Jensen, Business Developer og Lead Auditor, Bureau Veritas Denmark
Hans Jørgen Limborg, Seniorforsker, TeamArbejdsliv
Ilse Just, Senior konsulent og Lead Auditor, Bureau Veritas Denmark
Henrik Ankerstjerne Eriksen, Arbejdsmiljø- og udviklingskonsulent, TeamArbejdsliv

Nr. 102: Anbefalinger om indsatser mod MSB blandt arbejdstagere med hårdt fysisk arbejde
Emil Sundstrup, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Ninna Maria Guldager Wilstrup, Videnskabelig assistent, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Karina Glies Vincents Seeberg, Videnskabelig assistent, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  
Nr. 103: Kemi & Koordinering - vejen til tryghed i renoveringsprocesen
Abelone Andersen, Chefkonsulent, arbejdsmiljø, NIRAS A/S
Dorte Jørgensen, seniorkonsulent, kemi, NIRAS A/S
  
Nr. 104: Arbejdsmiljøfaglig kvalitet i virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
Anders Kabel, Formand, AM-PRO
Signe Mehlsen, Konsulent, Videntjenesten i Byggeriets Arbejdsmiljøbus
  
Nr. 105: Hovedet i busken: Hvorfor undgåelsesadfærd gør dig til en dårligere leder, og hvad du kan gøre ved det!
Helle Folden Dybdahl, Chefpsykolog, PPclinic
Søren Christian Bech, Psykolog, PPclinic
  
Nr. 106: Natarbejde og arbejdstilrettelæggelse
Henrik Albert Kolstad, Professor, Aarhus University Hospital
Anne Helene Garde, Professor, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Thilde Guldberg, Arbejdsmiljøkonsulent, Region Midtjylland
  
Nr. 107: Organisationstraume i en post covid-19 tid
Monique Hartmann, erhvervspsykolog, moniquehartmann.dk
  
Nr. 108: Skab sunde arbejdspladser - også derhjemme
Katrine Schimmelmann, Chefkonsulent, Joblife A/S
Britta Nielsen, Chef, Partnercenter, Gjensidige Forsikring
  
Nr. 109: Styrkede mentale ressourcer – Lederforløb i grupper. En introduktion.
Janne Skakon, Organisationspsykolog & Forsker, Center for Psykisk Sundhedsfremme - Erhvervsrettede Indsatser
Yun Ladegaard, Leder af Erhvervsrettede Indsatser, Center for Psykisk Sundhedsfremme
  
Nr. 110: Forråelse - Sådan kan du bruge måling af forråelse til at forebygge og minimere den
Michael Danielsen, Chefpsykolog, Wellbeing Institute
Katrine Friese, Direktionskonsulent for strategi og organisation, Habitus - faglig omsorg

  


Mandag d. 16. november 2020 kl. 13:30-15:00

UDVIKLINGSWORKSHOPS AFD. 1

Nr. 201: Vejen til succesfuld arbejdsmiljøkoordinering
Jeppe Lykke Møller, Postdoc, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Jeppe Zn. Ajslev, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Ika Nimb, Videnskabelig assistent, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  
Nr. 202: Brug den kollektive intelligens på arbejdspladsen og skab mere trivsel
Monique Hartmann, Erhvervspsykolog, moniquehartmann.dk
  
 Nr. 203: Når forarbejde & planlægning danser tæt med praksis sker der spændende ting...
Malene Priess Lassen, Organisationskonsulent, Koncern HR, Vejle Kommune
Mette Bo Christensen, Sundheds- og udviklingskonsulent, Vejle Kommune
Hans Erik Foldberg, Direktør og forfatter, Foldberg
  
Nr. 204: Det coronaramte forår!
Per Lykke Hansen, Konsulent og skuespiller, Dacapo ApS
Gro Emmertsen Lund, Organisationskonsulent, forsker og forfatter, Gro Emmertsen Lund
Jennie Nielsen, Konsulent og skuespiller, Dacapo ApS
  
Nr. 205: Fremtidens AMO
Anders Kabel, Formand, AM-PRO
Signe Mehlsen, Konsulent, Videntjenesten i Byggeriets Arbejdsmiljøbus
  
Nr. 206: ”Trioens styrkelse af arbejdspladsens trivsel”
Anja Dahl Pedersen, Erhvervspsykolog / Chefkonsulent, ArbejdsmiljøCentret A/S
Anne Marie Backe, Koordinerende arbejdsmiljøkonsulent, Sønderborg Kommune
  
Nr. 207: Tal dog om det, mand!
Tine R. Holmegaard, Specialist i Arbejds- og organisationspsykologi, CRECEA
  
Nr. 208: Kan man måle den samfundsmæssige effekt af arbejdsmiljøforskningen?
Ole Henning Sørensen, Chefkonsulent, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  
Nr. 209: Hvordan organisatorisk læringsystemer bidrager til den kollektive sikkerhedskultur
Gerda Aakerberg Klausen, Arbejdsmiljø- og tilsynskoordinator, Region Midtjylland
  
Nr. 210: Mening og forbundet – en buffer mod stress i jobs med høje følelsesmæssige belastninger
Ida Hertz, Chefkonsulent, Center for Mental Robusthed
  
Nr. 211: Flere Aktive Arbejdspladser - fra hvorfor til hvordan
Rikke Døssing, Udviklingskonsulent, Dansk Firmaidrætsforbund
  
Nr. 212: Hjælp, vi er konfliktsky!
Anders Stahlschmidt, Direktør, Lumholt & Stahlschmidt
  
Nr. 213: Arbejdsfastholdelse og MSB – Vejen frem er mere end ergonomi
Mette Jensen Stochkendahl, Lektor, Syddansk Universitet
Lotte Nygaard Andersen, Lektor, Syddansk Universitet
  
Nr. 214: ”Vi taler alle om forebyggelse af sygefravær – men hvad mener vi egentlig og hvorfor gør vi det? ”
Dorte Rosendahl Kirkegaard, Seniorkonsulent, Cabi
Jesper Kristiansen, Senior forsker, cand.scient., PhD, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Niels Jørgen Rønje, HR - Seniorkonsulent, Region Syddanmark
Camilla Skytte Behrendsen, Chefkonsulent, Region Syddanmark

Nr. 215: Balanceret ledelse - betydningen af psykologisk tryghed i lederteamet
Ninna Næslev, Erhvervspsykolog, Human House
Anita Bruun-Laursen, Erhvervspsykolog, Human House
  
Nr. 216: Dialog-APV med realtidsmålinger – anonymitet og åbenhed på samme tid
Mads Bendixen, Afdelingsleder og chefkonsulent, Joblife
Iben Fusager Kailow, Miljø- & Kvalitetsspecialist, Novafos
Lotte Finsen, Chefkonsulent, Joblife


  
Mandag d. 16. november 2020 kl. 15:30-16:15

PITSTOP WORKSHOPS AFD. 2

Nr. 301: Metodeudvikling for arbejdsmiljørådgivning i små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Ulrik Gensby, Forsker, PhD, TeamArbejdsliv ApS
  
Nr. 302: Psykologisk tryghed i et IGLO perspektiv – en vigtig nøgle til at forebygge stress
Tanja Kirkegaard, Adjunkt, Aarhus Universitet
Janne Skakon, Organisationspsykolog, Institut for Psykologi, Københavns Universitet
  
Nr. 303: Arbejdsmiljø og forretningskontinuitet under en krise
Kim Lundsgaard Jensen, Afdelingsleder, Joblife a/s
Susanne Balslev Nielsen, Facility Management Ekspertisechef, NIRAS A/S
  
Nr. 304: Åben proces halverer sygefravær
Anne Sophie Hensgen, Ledelsesrådgiver, BIGGER VISION
Bo Allerelli Andersen, Afdelingschef, Sygehus Sønderjylland
  
Nr. 305: Regulering af psykosocialt arbejdsmiljø
Anders Kabel, Formand, AM-PRO
  
Nr. 306: ”Medarbejderinddragelse der kan skabe forandring – og sammenkobles med APV”
Dorte Rosendahl Kirkegaard, Seniorkonsulent, Cabi
Kasper Mark, Arbejdsmiljøkonsulent, Works-live-stay
Marlene Fabrien, Seniorkonsulent, Cabi
  
Nr. 307: Velkommen ombord! - psykologisk onboarding af nyuddannede på arbejdspladsen
Helle Folden Dybdahl, Direktør og chefpsykolog, PPclinic
Stine Bekke-Hansen, Psykolog, PPclinic
  
Nr. 308: Erfaring fra COBRA-projektet: COvid-19 Blandt RegionsAnsatte
Henrik Albert Kolstad, Professor, Aarhus University Hospital
  
Nr. 309: Arbejdsfællesskabet i en krise-tid: Potentialet i krisen
Tue Isaksen, Chefkonsulent, Arbejdsmiljøcentret

Tirsdag d. 17. november 2020 kl. 10:00 - 11:30

UDVIKLINGSWORKSHOPS AFD. 2

  
Nr. 401: Praktiske greb til vidensmobilisering på arbejdsmiljøområdet
Stig Ingemann Sørensen, Specialkonsulent, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  
Nr. 402: Ledelse der skaber bæredygtige arbejdspladser
Sisse Fallinge, Direktør, Lifewise

Nr. 403: Den digitaliserede verden før, under og efter COVID-19 – hvilken betydning har det for trivsel og den mentale sundhed?”
Olu Robbincoker, Erhvervspsykolog, Akon
Camilla Butcher, Erhvervspsykolog, Akon
  
Nr. 404: Hvad kan TRIOen gøre for at fremme mental sundhed i arbejdsfællesskaber?
Birgitte Glifberg, ledelsesrådgiver og arbejdsmiljøkonsulent, GLIFBERG PROCESSER
  
Nr. 405: Bæredygtighed og systematisk arbejdsmiljøarbejde - fra strategisk niveau og ud i praksis
Lisbeth Gilberg, arbejdsmiljøkonsulent, Region Midtjylland
Jonna Pedersen, kontorchef, Region Midtjylland
  
Nr. 406: Vision Zero – Forankring af arbejdsmiljøarbejdet i linjeorganisationen
Pernille Thau, Afdelingsleder, ArbejdsmiljøCentret
Pete Kines, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Lars Tornvig, Direktør, ArbejdsmiljøCentret
  
Nr. 407: Lydhistorier som virkemiddel til at skabe læring og sikker adfærd
Kenn Carlsen, selvstændig Lydproducent, LydCarlsen
Jeppe Lykke Møller, Postdoc, Ph.D, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Anne Marie Hagelskjær Smit, HR- og Arbejdsmiljøschef, GLS-A.
  
Nr. 408: Hvordan kan sygefraværet nedbringes?
Anita Lindkvist Nørbjerg, Sygefraværskoordinator, Region Midtjylland
Thilde Guldberg, Arbejdsmiljøkonsulent, Region Midtjylland
  
Nr. 409: Fremtidens arbejdsmiljøudfordringer i Europa
Anders Kabel, Formand, AM-PRO
Nina Hedegaard, Arbejdsmiljøkonsulent, Fagbevægelsens Hovedorganisation
  
Nr. 410: Design Tænkning som Virkemiddel i et Adræt Arbejdsmiljøarbejde - fokus på ergonomi
Sisse Grøn, Post doc, DTU
Ole Broberg, Lektor, DTU
Lotte Finsen, Chefkonsulent, JobLife
  
Nr. 411: Hygiejne - Fokus på god håndhygiejne med inspiration fra en Corona-tid
Henrik Harboe, Chefkonsulent, Joblife A/S
Tina Jensen, Seniorkonsulent, Joblife A/S
  
Nr. 412: Hvordan kan man opbygge psykologisk sikkerhed i virtuelt arbejde?
Mads Bendixen, Afdelingsleder og chefkonsulent, Joblife
  
Nr. 413: Psykologisk sikkerhed - sådan arbejder vi med det
Nis Kjær, Chefkonsulent, Joblife A/S
Marie Isolde Müller, Organisationspsykolog, Joblife
  
Nr. 414: Integreret Tilgang til Arbejdsmiljø, Sundhed og Produktivitet på Arbejdspladsen – Hvad går det ud på og hvad vil vi undersøge?
Mette Korshøj, Seniorforsker, Holbæk Sygehus
Camilla Bogetoft Andresen, Chef konsulent, ISS Facility Services A/S
  
Nr. 415: Når fusion af virksomhedskulturer giver stærke kollegiale fællesskaber
Rebekka Bøgelund, Seniorkonsulent, Videncenter for God Arbejdslyst
Marianne Skaaning Ebbesen, Kommunikationsdirektør, Norlys
Christian Borrisholt Steen, Seniorkonsulent, Videncenter for God Arbejdslyst
Agnete Lundemose, HR Direktør, Norlys

Nr.  416: Core Culture: Ledelsesværktøj til reducering af stress.
Hanne Christensen, Partner, Projekthuset Aron
Pernille Vedsted, Direktør, Arbejdsmiljøcentret
Julie Dinesen, Partner, Projekthuset Aron
Anja Dahl Pedersen, Chefkonsulent, Arbejdsmiljøcentret  

   


Tirsdag d. 17. november 2020 kl. 11:45 - 12:30

PITSTOP WORKSHOPS AFD. 3

Nr. 501: Implementering af forflytningsteknologier i alle vagtlag – et værktøj
Lene Tranberg Juul, Arbejdsmiljøkonsulent  / fysioterapeut, Arbejdsmiljø Købenahvn
Alex De Vries, Koordinerende terapeut, Plejecenter Fælledgården
  
Nr. 502: Er der noget i luften? Mikroberne på vores affalds- og spildevandanlæg
Pil Uthaug Rasmussen, Post.doc, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Anne Mette Madsen, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  
Nr. 503: Hvad virker ved arbejdsmiljøcertificering?
Christian Uhrenholdt Madsen, Konsulent, TeamArbejdsliv
Johnny Dyreborg, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Peter Hasle, Professor, SDU
  
Nr. 504: Sygefravær eller sygenærvær  –  har sociale dynamikker på arbejdspladsen betydning?
Ann-Kristina Løkke, Lektor, Aarhus Universitet
Sarah Krøtel, Lektor, Aarhus Universitet
  
Nr. 505: Øget selvtillid genem mental træning
Peter Richter, Ledende Erhvervspsykolog, Faclk Healthcare
  
Nr. 506: Sådan følger du op på jeres trivselsmåling
Mette Mikkelsen, marketing manager, AS3 Transition
Thomas Lange, Erhvervspsykolog, AS3 Transition
  
Nr. 507: Proaktive arbejdsmiljømål
Pete Kines, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  
Nr. 508: Konflikthåndtering i skoler og daginstitutioner
Ernst Johannes Dirk Doets, Autoriseret Psykolog, Københavns Kommune
  
Nr. 509: Giver 3D print nye udfordringer for arbejdsmiljøet?
Lasse Boo Hartmann, Senior konsulent, Joblife A/S
Henrik Harboe, Chefkonsulent, Joblife A/S
  
Nr. 510: Nu skal muskel- og skeletbesvær bekæmpes
Anders Kabel, Formand, AM-PRO
Nina Hedegaard, Arbejdsmiljøkonsulent, Fagbevægelsens Hovedorganisation


  
Tirsdag d. 17. november 2020 kl. 13:30 - 15:00

UDVIKLINGSWORKSHOPS AFD. 3

Nr. 601: Forebyggelse og håndtering af ulykker på social-og sundhedsområdet
Jytte Tolstrup, udviklingskonsulent, BFA Velfærd og Off. administration
Sarah Walter, Arbejdsmiljørkonsulent, FOA
  
Nr. 602: Sådan bruger du organisatorisk design til at forene hensynet til produktivitet og trivsel
Signe Tønnesen, Chefkonsulent, Lederne
Christine Ipsen, Lektor, gruppeleder DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet
  
Nr. 603: Veje til bæredygtig arbejdsmiljø med grafisk facilitering
Elin Steppat Hausle, Partner, Vi2Sammen
Erik Hausle Steppat, Partner, Vi2Sammen
  
Nr. 604: Det er mentalt, det er mentalt – er det genialt?
Maria Haukrogh, Konsulent - mental sundhed, Velliv Foreningen
Lars Bo Pedersen, Programchef Almennyttig Uddelinger, Velliv Foreningen
  
Nr. 605: Forflytning og forebyggelse af sygefravær
Maja Illum, Ergonomisk konsulent, fysioterapeut, Region Midtjylland
Laila Bådsgaard Jørgensen, Arbejdsmiljøkonsulent, Hospitalsenhed Midt
Allan Feldbak, Forflytningsinstruktør, Hospitalsenhed Midt
Helene Pallesen, Hjælpemiddelansvarlig, Hospitalsenhed Midt

Nr. 606: Et arbejdsliv i verdensklasse
Anders Kabel, Formand, AM-PRO
Signe Mehlsen, Konsulent, Videntjenesten i Byggeriets Arbejdsmiljøbus
  
Nr. 607: Arbejdsmiljø på flere hænder: Hvordan skaber vi involvering og ejerskab for arbejdsmiljøet i praksis?
Astrid Jørgensen, Lean, health & safety consultant, Vestergaard Company A/S
Peter Røest-Hansen, Manager of production, Vestergaard Company A/S
  
Nr. 608: Samarbejde - hver for sig?
Nis Kjær, Chefkonsulent, Joblife A/S
Katrine Schimmelmann, Chefkonsulent, Joblife A/S
  
Nr. 609: Design Tænkning som Virkemiddel i et Adræt Arbejdsmiljøarbejde - fokus på psykosocialt arbejdsmiljø
Sisse Grøn, Post doc, DTU
Ole Broberg, Lektor, DTU
Mads Bendixen, Chefkonsulent, JobLife
  
Nr. 610: Hvordan påvirker høj fysisk aktivitet på arbejdet, med og uden løftearbejde, risikomarkører for hjertekarsygdom blandt mænd og kvinder?
Mette Korshøj, Seniorforsker, Holbæk Sygehus
Karen Allesøe, Forsker, Holbæk Sygehus
Ole Steen Mortensen, Professor, Holbæk Sygehus
  
Nr. 611: Bliv superbruger af app'en Safety Observer
Pete Kines, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Charlotte Martin, Sekretariatsleder, BFA Bygge og ANlæg
  
Nr. 612: Hvordan viden fra kognitions/adfærds forskningen kan skabe trivsel ved at reducere kompleksitet og stress i arbejdslivet
Kristine Backholm, Can.pæd.psyk - Chefkonsulent, Type2dialog
Claus Herbert, Forretningschef, Type2dialog
  
Nr. 613: Scor den gamle og undgå en på lampen  - Voldsforebyggelse og risikovurdering af indlagte patienter på Sygehus Sønderjylland
Ann Mathilde Furrer, Arbejdsmiljøkonsulent, Sygehus Sønderjylland
Lone Boysen Lauritzen, Afdelingssygeplejerske, Sygehus Sønderjylland
Helle Pil Larsen, AMiR Sygeplejerske, Intensiv Sønderborg, Sygehus Sønderjylland,
  
Nr. 614: Metoder til kemisk instruktion – kan det gøres sjovt?
Stine Holm Rasmussen, Konsulent, Joblife A/S
Tina Jensen, Seniorkonsulent, Joblife A/S
  
Nr. 615: Psykologisk Tryghed - giver det overhovedet mening?
Rebekka Bøgelund, Seniorkonsulent i Videncenter for God Arbejdslyst, Videncenter for God Arbejdslyst
Thomas Hou Nielsen, Arbejdsmiljøkonsulent, Mariagerfjord Kommune
  
Nr. 616: Feedback - eller de nødvendige samtaler ...
Jennie Nielsen, Konsulent og skuespiller, Dacapo ApS
Per Lykke Hansen, Konsulent og skuespiller, Dacapo ApS

 


  

Senest opdateret 22-07-2020

Vil du med på AM:2020 - tilmeld dig her!

Tilmeld dig konferencens nyhedsbrev og hold dig orienteret om program og tilmelding til AM:2020