Workshops

Workshops er konferencens mest åbne format. Her er plads til foredrag, diskussion, deltagerinvolvering mm. Arrangør og Det Faglige Udvalg har taget initiativ til alle plenumoplæg og forum, og en del af de udbudte workshops. De øvrige workshops er på oplægsholderens eget initiativ.  

Mandag den 11. november 2019 kl. 12:30 - 13:45
1. afdeling workshops:

Nr. 102  TRIO arbejdsfællesskabets ekkolod – hård på kerneopgaven og blød på relationer
Birgitte Glifberg, Direktør, ledelseskonsulent og arbejdsmiljørådgiver, GLIFBERG PROCESSER

Nr. 103  Skab sammenhæng mellem arbejdsmiljøarbejdet og Verdensmålene
Peter Vesterheden, Associeret partner, A-2 A/S

Nr. 105  Ændret ledelsesstil giver markant fald i sygefravær
Anne Sophie Hensgen, Ledelsesrådgiver, BIGGER VISION
Jesper Christiansen, Administrationschef, Retten på Frederiksberg
Christina Dalsig Petersen, Stud.scient.san.publ., BIGGER VISION

Nr. 106  Alle drømmer om gode møder – vil du være med til at skabe et koncept for drømmemødet?
Peter Levinsen, Inspirator, Future Factor

Nr. 107  Kerneopgaven og arbejdsfælleskabet – vejen til mere trivsel og mindre sygefravær
Gitte Falsig, Erhvervspsykolog, Arbejdsmiljøcentret
Katrine Julia Christensen, Sygefraværskonsulent, Favrskov Kommune

Nr. 108  Hvordan optimeres samarbejde og kommunikation mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator?
Flemming Pedersen, Direktør, TeamArbejdsliv
Anders Kabel, Seniorkonsulent, TeamArbejdsliv

Nr. 109  Et godt og bæredygtigt arbejdsliv for unge
Ida E. H. Madsen, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Johnny Dyreborg, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Nr. 111  Funktionel hjernetræning
Stine Ege Qwist, seniorkonsulent, ArbejdsmiljøCentret
Tue Isaksen, Chefkonsulent, ArbejdsmiljøCentret

Nr. 113  Du er ikke min type! Men vi er på samme arbejdsplads.
Ninna Ørnsholt Næslev, Erhvervspsykolog, Human House
Sara Lundhus, Erhvervspsykolog og chefkonsulent, Human House

Nr. 114  Sunde medarbejdere - gennem data og sygefravær
Rikke Gade, Markedschef, MedHelp
Stephan Martinussen, Direktør, MedHelp

Nr. 117  Nudging, synlighed og impact – sådan skaber du resultater!
Pauli Bøttker, Direktør, Wellbeing Institute
Michael Danielsen, Chefpsykolog, Wellbeing Institute

Nr. 118 Vision Zero  – en vej til topledelsens engagement i arbejdsmiljø
Lars Tornvig, Direktør, ØST, Arbedsmiljøcentret
Pete Kines, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Pernille Thau, Chefkonsulent, ArbejdsmiljøCentret

Mandag den 11. november 2019 kl. 14:15 - 15:30
2. afdeling workshops:

Nr. 202  Psykologisk sikkerhed
Nis Kjær, Chefkonsulent, NIRAS Joblife A/S

Nr. 203  Fremtidens arbejdsmiljøarbejde - succes eller fiasko
Lene Charlotte Eriknauer, Chefkonsulent, Hartmanns
Mette Gyde Møller, Direktør for Suistanable Worklife, Hartmanns

Nr. 204  Risikozoner for konflikt – et redskab til forebyggelse af konflikter og mobning
Eva Gemzøe Mikkelsen, Lektor, arbejds- og organisationspsykolog, Syddansk Universitet
Bo Frederiksen, Erhvervspsykolog, Frederiksen Consult

Nr. 206  Sådan kobler virksomheder arbejdsmiljø og FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling – præsentation af de første resultater fra et nyt udredningsprojekt
Per Tybjerg Aldrich, Markeds- og projektchef, NIRAS

Nr. 209  Man skal kunne klare en jernmand, hvis man vil ændre sikkerhedskulturen
Ole Ryssel Rasmussen, Chefkonsulent, ArbejdsmiljøCentret
Randi Madsen, Arbejdsmiljøchef, Lemvigh Müller
Anja Dahl Pedersen, Erhvervspsykolog, ArbejdsmiljøCentret

Nr. 210  "Core Culture" – udvikling af et ledelsesværktøj der fremmer arbejdsfællesskabet
Pernille Vedsted, Direktør, Arbejdsmiljøcentret
Hanne Christensen, Partner, chefkonsulent, Projekthuset ARON

Nr. 214  Øg udbyttet af arbejdsmiljøarbejdet – hvordan skaber vi sammenhæng mellem indsatserne på de 4 IGLO-niveauer?
Tanja Kirkegaard, Adjunkt, Aarhus Universitet
Peter Dragsbæk, Samarbejdskonsulent, CO industri
Janne Skakon, Ekstern lektor, Københavns Universitet
Jan Lorentzen, Samarbejdskonsulent, Dansk Industri

Nr. 215  "Samtalesalon om Stress"
Christopher Lenschau, Ledelseskonsulent, Arbejdsmiljøcentret
Jeanette From, Arbejdsmiljøleder, Egedal Kommune
Anne Lehnschau, Aut. Organisationspsykolog, Arbejdsmiljøcentret

Nr. 216  Facilitering af medarbejderinddragende arbejdsmiljøaktiviteter: udfordringer under mikroskopet
Christian Dyrlund Wåhlin-Jacobsen, Postdoc, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Jeppe Ajslev, Postdoc, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Mandag den 11. november 2019 kl. 15:45 - 17:00
3. afdeling workshops:

Nr. 301  En systematisk og evidensbaseret metode til fremme af det bæredygtige arbejdsliv
Per Tybjerg Aldrich, Markeds- og projektchef, NIRAS
Lene Skjødt, Senior Health & Safety Specialist, Ørsted

Nr. 302  Dialogisk og spørgeskemafri APV
Michael Munch-Hansen, Erhvervspsykolog, DoBetter IVS
Lasse Ljungholm, Erhvervspsykolog, DoBetter IVS

Nr. 304  Folketinget og arbejdsmiljøet
Christian Juhl, arbejdsmiljøordfører og medlem af Folketinget for Enhedslisten
Hans Andersen, arbejdsmarkedsordfører, medlem af Folketinget for Venstre
Lennart Damsbo-Andersen, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet  
Peter Hummelgaard, beskæftigelsesminister

Nr. 305  Den faciliterende rådgiver – Stopfodrer du folk med viden eller vækker du deres sult?
Nanna Munk, Organisationskonsulent og partner, FLOK
Dorthe C. Jensen, Konsulent, Aalborg Læreforening

Nr. 306  Trin for trin tilbage efter stress og sygefravær
Morten Kallehauge, Specialkonsulent, autoriseret psykolog, Arbejdsmiljø København
Louise Nøhr Henriksen, Organisationskonsulent, Arbejdsmiljø København

Nr. 307  Ledelsessystemer for trivsel og psykisk arbejdsmiljø - Hvordan sætter vi ”system i ledelse”?
Hans Jørgen Limborg, Forskningsleder, Teamarbejdsliv
Lars Vestergaard Jensen, Lead auditor, Bureau Veritas
Henrik Ankerstjerne, Seniorkonsulent, Teamarbejdsliv
Ilse Just, Seniorkonsulent og Lead auditor, Bureau Veritas.

Nr. 308  Kan arbejde være sundt, hvis du er syg? -  Inddragelse af det nære sundhedsvæsen i tidlige, tværfaglige og virksomhedsnære indsatser
Margrethe Bordado Sköld, Læge, Yngre Arbejdsmedicinere
Morten Vejs Willert, Psykolog, Selskab for Arbejdspsykologer
Janne Julie Møller, Læge, Yngre Arbejdsmedicinere

Nr. 309  Høje sikkerhedskrav – gevinster og udfordringer
Lasse Boo Hartmann, Konsulent, NIRAS
Rune Christian Dyekjær Pedersen, Konsulent, NIRAS
Susanne Lebeck

Nr. 310  En integreret tilgang til forebyggelse af vold og trusler
Lars Peter Andersen, Seniorforsker, Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest
Dorte Raaby Andersen, Forsker, Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest
Birgit Aust, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Nr. 313  Forandringer og psykisk arbejdsmiljø
Nis Kjær, Chefkonsulent, NIRAS Joblife A/S

Nr. 315  Fremtidens kontorarbejdsplads - findes den overhovedet?
Katrine von Schimmelmann, Chefkonsulent, NIRAS
Richard Knudsen, Key Account Manager, ScanOffice

Nr. 317  Forebyg forråelse, moralsk stress og udbrændthed
Michael Danielsen, Chefpsykolog, Wellbeing Institute
Pauli Bøttker, Direktør, Wellbeing Institute

Tirsdag den 12. november 2019 kl. 9:00 - 10:15
4. afdeling workshops:

Nr. 401  Digital Transformation - har det noget med robotter at gøre?
Titi Astono, Partner, Dacapo ApS
Per Lykke Hansen, Partner, konsulent og skuespiller, Dacapo ApS
Jennie Nielsen, Partner, konsulent og skuespiller, Dacapo ApS
Harald Tokerød, Digital Transformation Rådgiver & Partner, Tokerød Plus

Nr. 402 Krænkelser på arbejdspladsen
Elin Hausle, Partner, Vi2sammen

Nr. 403  Professionel kapital i folkeskolen – hvordan kan det udvikles?
Karen Albertsen, Forsker, TeamArbejdsliv
Hans Jørgen Limborg, Forsker, TeamArbejdsliv
Eva Thoft, Konsulent, TeamArbejdsliv

Nr. 404  SOK strategier - et bedre og længere arbejdsliv
Annette Meng, Forsker, Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø
Iben Louise Karlsen, Forsker, Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø

Nr. 405  Lær at foretage kemisk arbejdspladsvurdering ud fra en arbejdsproces
Marie Laursen, Customer Succes Manager, EcoOnline Aps

Nr. 406  Loyaliteter på arbejdspladsen
Anette Raaby, Direktør og systemisk konsulent, Kongruens ApS
Monique Hartmann, Cand psych aut og master i offentlig ledelse (CBS), Monique Hartmann

Nr. 408  Læringsspil - et anderledes og effektivt værktøj til stressforebyggelse
Frederik Diness Ove, Copenhagen Game Lab Aps
Anna Lundbak Skov, Kommunikationsansvarlig, Copenhagen Game Lab

Nr. 409  Når medarbejdergruppen tager ansvar for sin egen adfærdsændring og trivsel
Jean Vennestrøm, Forsker og indehaver, Conopor

Nr. 410  Seniorpolitikker i praksis
Ulrik Gensby, Forsker, TeamArbejdsliv
Stig Ingemann Sørensen, Specialkonsulent, Videncenter for Arbejdsmiljø

Nr. 413  Cyborg-medarbejderen kommer! – Fremtidens arbejdsmiljøarbejde kræver en ny menneskeopfattelse
Mads Bendixen, Afdelingsleder, NIRAS

Nr. 414  Udvikling af mental sundhed i arbejdsfællesskaber gennem styrket selvværd og selvtillid
Peter Richter, Chefpsykolog, Falck Healthcare

Tirsdag den 12. november 2019 kl. 10:45 - 12:00
5. afdeling workshops:

Nr. 501  SeniorArbejdsLiv - muligheder og barrierer for et længere arbejdsliv
Karen Albertsen, Seniorforsker, Team Arbejdsliv
Annette Meng, Post.doc., Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Nr. 502  Brugerdrevet nudging
Mads Bendixen, Afdelingsleder, NIRAS

Nr. 503  Forebyggelse og håndtering af sygefravær – med omsorg for den enkelte og arbejdsfællesskabet
Dorte Rosendahl Kirkegaard, Seniorkonsulent, Cabi
Birgitte Poulsen, Chefkonsulent, Cabi

Nr. 505  Virker APV? Nye forskningsresultater
Peter Dahler-Larsen, Professor, Københavns Universitet

Nr. 506  Organisatorisk resiliens gennem social støtte
Olu Robbin-Coker, Erhvervspsykolog, AKON A/S
Hans-Jørgen Niewald, Centerleder, Center for social indsats. Holstbro Kommune

Nr. 508  Ledelse af kerneopgaven giver medarbejdertrivsel
Nikolaj Møller-Jørgensen, Kontorchef, Odense Kommune

Nr. 509  Bæredygtigt arbejdsmiljø -  hvordan hænger det sammen med systematisk arbejdsmiljø og nytænkning af arbejdsmiljøgruppernes arbejde?
Jonna Pedersen, Kontorchef, Region Midtjylland
Lisbeth Gilberg, MED- og Arbejdsmiljøunderviser, Region Midtjylland

Nr. 510  Skab mere trivsel ved at gå på opdagelse efter mønstre
Monique Hartmann, erhvervspsykolog, Moniquehartmann.dk
Anette Raaby, Direktør, Kongruens

Nr. 516  Nye praksisser på arbejdspladsen i forhold til mobning og krænkende handlinger
Henrik Ankerstjerne Eriksen, Arbejdsmiljøkonsulent, cand. psyk., Teamarbejdsliv
Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent, Cand. Techn. Soc, MPO, Teamarbejdsliv

Nr. 517  Hvem siger du ikke må holde pause og lade dit vand, kære leder?
Birgitte Glifberg, direktør, ledelseskonsulent og arbejdsmiljørådgiver, GLIFBERG PROCESSER

Vil du med på AM:2020 - så sæt kryds i kalenderen d. 15. - 17. november allerede nu! 

Tilmeld dig konferencens nyhedsbrev og hold dig orienteret om program og tilmelding til AM:2020