PROGRAM

Søndag den 10. november 2019 for Get2Gether (tilvalg)

18:00 Indregistrering
19:00 Buffet og networking
20:00 Get2gether

35 år – og hvad så?
Arbejdsmiljøforsker Christian Uhrenholdt Madsen interviewer Hans Jørgen Limborg, forsker og partner, TeamArbejdsliv, som har deltaget i hver eneste arbejdsmiljøkonference siden starten for 35 år siden.

     

Mandag den 11. november 2019

08:00 Indregistrering
09:00 Konferenceåbning

FN’s verdensmål og arbejdsmiljø
Mogens Lykketoft, Fhv. medlem af Folketinget og minister, Formand for FN’s Generalforsamling 2015 – 2016
10:00 Netværkstid blandt udstillingerne
10:30 Parallelle plenumforedrag:
  Metrobyggeri er ikke damete med blødt brød – ulykker er hverdagskost
Louise Høst, Plan- og Arbejdsmarkedsdirektør, Metroselskabet
  Det vi ikke kan tale om i arbejdsfællesskabet, har vi ondt af…
Mille Mortensen, psykolog, Københavns Universitet
  Nye teknologier, nye arbejdsmiljøudfordringer og nye videnskabelige landvindinger i forebyggelse
Ulla Vogel, professor, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Sonja Mikkelsen, Specialkonsulent, Arbejdstilsynet
  Arbejdsmiljøaftalen der skal gøre Ekspertudvalgets visioner til virkelighed
Søren Kryhlmand, direktør for Arbejdstilsynet
  Sådan gør vi da ikke her! - Om at ændre indgroede vaner
Katrine Kunst, Senior Innovation Consultant, IS IT A BIRD og Ekstern Lektor
  Et bæredygtigt arbejdsliv - Ligheder og forskelligheder når man er på vej ind og på vej ud af arbejdslivet
Emil Sundstrup, seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
11:30 Frokost og udstillinger
12:30 Workshops - 1. afd
13:45  Netværkstid blandt udstillinger
14:15 Workshops afd. 2
15:30 Netværkstid blandt udstillinger
15:45 Workshops afd. 3
17:00 Markedsplads - udstillinger og posters
18:30 Pause
19:00 Festmiddag
 

 

Tirsdag den 12. november 2019

09:00 Workshops afd. 4
10:15 Netværkstid hos udstillere og værelses check-ud
10:45 Workshops afd. 5
12:00 Frokost og udstiller
13:00 Fora:
  Arbejdsmiljøprofessionelles rolle i fremtidens arbejdsmiljøarbejde
Indgår i sporet: Fremtidens arbejdsmiljøarbejde
  Hvad gør EU for at sikre arbejdsmiljøet i fremtiden?  
Indgår i sporet: Fremtidens arbejdsmiljøarbejde
 

Ny kemilovgivning – instruktion og oplæring erstatter arbejdspladsbrugsanvisninger, men hvad betyder det i praksis?
Indgår i sporet: Sikre og sunde arbejdspladser

  Arbejdsfællesskaber – fra begreb til praksis
Indgår i sporet: Trivselsfremmende arbejdsfællesskaber
  Facilitering, læring og adfærdsdesign - potentialer og faldgruber
Indgår i sporet: Facilitering og adfærdsdesign
 

Styrk lederes trivsel - indsatser på organisatorisk-, gruppe- og individniveau
Indgår i sporet: Trivselsfremmende arbejdsfællesskaber

  15:00 Pause
15:15 Fælles plenum

Kan vi styre os til bedre forskning? Og til bedre arbejdsmiljø?
Eske Willerslev, Professor på Center for Geogenetik, Danmarks Naturhistoriske Museum
16:00 Farvel og på gensyn næste år!
   

  

 >> GÅ TIL TILMELDING

 

 

Vil du med på AM:2020 - så sæt kryds i kalenderen d. 15. - 17. november allerede nu! 

Tilmeld dig konferencens nyhedsbrev og hold dig orienteret om program og tilmelding til AM:2020