Plenum

Plenum er konferencens definerede oplægsformat på 45 minutter, og ligesom ved fora, kører der ikke workshops sideløbende med formatet. Plenum formatet lægger op til et klassisk foredrag, med eventuel efterfølgende mulighed for en kort spørgerunde.

Det parallelle plenum adskiller sig fra både workshoppen og forummet ved at være kortere, mindre deltagerinvolverende og mindre procesorienteret. Arrangør og Det Faglige Udvalg har taget initiativ til alle plenum.

Vælg blandt disse plenumoplæg:

  Nr. 12: Arbejdspladsen som et engagerende og forpligtende arbejdsfællesskab
Maja Loua Haslebo, selvstændig erhvervspsykolog
  Nr. 13: Håndtering af mobning og chikane i arbejdslivet
Ståle Einarsen, professor, Bergen Universitet, Institut for Samfundspsykologi
  Nr. 14: Fremtidens arbejdsmiljøindsats
Pia Gjellerup, formand for Ekspertudvalget
  Nr. 16: Orkestrering af arbejdsmiljøindsatsen - muligheder og barrierer
Peter Hasle, professor, AAU, Institut for Materialer og Produktion
  Nr. 17: Organisationer gentænk - fremtidens organisationer
Anne Thybring og Andreas Granhof Juhl, cand.psych, AGORA SOCIAL PRODUCTION

  NB: Du kan orientere dig og læse mere i DET OVERORDNEDE PROGRAM.
   
   

 

 

 

 

Vil du med på AM:2019 ? - så reservér den 10. - 12. november 2019.

Tilmeld dig konferencens nyhedsbrev og hold dig orienteret om program og tilmelding til AM:2019