Praktisk info om din workshop

Vidensdeling og praksiserfaringer er omdrejningspunktet for workshops og foredrag på arbejdsmiljøkonferencen.

Alle med relevante faglige budskaber er velkomne til at byde ind med en workshop. Konferencens arrangør vurderer de indkomne workshops og forbeholder sig retten til at afvise workshops/foredrag, som ikke vurderes som relevant for konferencen.

Sådan tilmelder du en workshop:

Du kan tilmelde en workshop i perioden 17. april 2018 - 15. maj 2018. Du kan finde tilmeldingsformularen på www.bamr.dk/konference/ under ”ER DU OPLÆGSHOLDER”.

Du skal:

 • Oplyse kontaktdata på dig selv og evt. medoplægsholdere.
 • Lave en overskrift der fænger – deltagerne skal blive fristet til at vælge din workshop blandt 20 workshops, som afholdes i samme tidsrum.
 • Beskrive i kort form (max. 500 tegn), hvad workshoppen handler om. Du skal også vedhæfte et dokument (i Word) med uddybende beskrivelse på ca. 1 A4 side (max. 5 MB). Dokumentet vil indgå i arrangørens vurdering af, hvilke oplæg der er relevante at programsætte, og som supplerende info til deltagerne.
 • Forholde dig til formen på workshoppen. Planlægger du fx gruppearbejde, summemøder o.lign. skal du rubricere workshoppen som ”Involverende workshop”. Planlægger du et foredrag, opfordrer arrangøren dig til at tone rent flag og klikke af i kriteriet ”Præsenterende workshop” og endelig har du mulighed for at vælge kriteriet ”Samskabende workshop” hvis din tilgang er mere faciliterende.
 • Forholde dig til niveau på workshoppen ved at fokusere på en af 5 kriterier som den primære:
  • Praksiserfaringer (Deling af erfaringer fra konkrete arbejdspladsforløb med særlige fokus på udvalgte dele af arbejdsmiljøet)
  • Metoder (Præsentation af særlige metodiske og praktiske erfaringer)
  • Udfordringer (Spørgsmål, dilemmaer og paradokser i arbejdsmiljøet, som sættes til diskussion)
  • Videnformidling (Foredrag om et særligt tema)
  • Komplekse processer (Forandringsprocesser som involverer flere aktører og niveauer)
 • Forholde dig til om din workshop med fordel kan placeres i et ”spor”. Du kan læse mere om spor på bamr.dk/konference/ under ”PROGRAM”.
 • Forholde dig til en øvre grænse for deltagerantallet, når du tilmelder workshoppen/foredraget. Bemærk, at der højst kan være 50 deltagere pr. workshop.
 • Tjekke at du får en kvittering på din mail, når du har klikket på "Bekræft" til slut.

Du skal vide at:

 • Du får besked om workshoppen er accepteret af arrangør i perioden 1. – 15. juni 2018.
 • I slutningen af juni sender konferencesekretariatet dig en mail med information om, hvilken dag og tidspunkt workshoppen er programsat til. Din workshop kan programsættes enten den 19. eller 20. november 2018. Hver workshop bliver kun afholdt én gang. Har du indsigelser til programsætningen skal det skal senest 1. juli 2018 til konferencekoordinator Annemette Sønderby på ams@bamr.dk
 • Deltagerne bliver oplyst om det endelige program i september og kan først tilmelde sig workshops og øvrige oplæg på det tidspunkt.
 • I uge 41 (ugen inden efterårsferien) kontakter sekretariatet dig med information om antal tilmeldte til din workshop. Deltagerlisten følger senere.
 • Der vil typisk være mellem 12-50 deltagere i en workshop eller til et foredrag.
 • At workshoppen er programsat, er ikke ensbetydende med, at den bliver gennemført. Hvis der er der for få tilmeldte (under 12 deltagere), forbeholder vi som arrangør os ret til at aflyse workshoppen.
 • Det er en forudsætning for at få optaget en workshop på konferencen, at man er indstillet på at møde op og afholde workshoppen, når der er minimum 12 tilmeldte deltagere.
 • Der gives ikke honorar for afholdelse af workshops, og heller ikke rabat hvis man som oplægsholder tilmelder sig hele konferencen.

Under konferencen:

 • En workshop varer 1 time og 15 minutter
 • Standardudstyr i alle workshoplokaler: projektor og pc, så du kan nøjes med at medbringe din præsentation på en usb. Vi fraråder generelt at oplægsholdere medbringer egen pc, da det ofte volder problemer at koble eksterne pc’er på projektoren.
 • Der er WiFi på hele hotellet. Log på med egen mailadresse.
 • Vi modtager meget gerne din præsentation og lægger den på konferencens hjemmeside efterfølgende. Præsentationen sendes til ams@bamr.dk eller afleveres i konferencesekretariatet på Nyborg Strand.
 • Da vidensdeling er i fokus på konferencen, henstiller vi til, at der højest er to slides pr. præsentation, der forklarer om virksomheden/organisationen bag et givent projekt.

NB. Sekretariatet foretager ikke tilmeldinger på vegne af oplægsholdere!

Vil du med på AM:2019 ? - så reservér den 10. - 12. november 2019.

Tilmeld dig konferencens nyhedsbrev og hold dig orienteret om program og tilmelding til AM:2019