EFTER KONFERENCEN

I perioden efter AM:2018 kan du her finde kopier af oplægsholdernes præsentationer i det omfang sekretariatet har modtaget dem.

Materiale fra tidligere års konferencer finder du under punktet "Tidligere konferencer" i topmenuen.

Mandag d. 19. nov. kl. 09.00 – 10:00 • Konferenceåbning
Når stress driller.... v/ Bdr. Sørensen – Ole Henning og Per Helge
 
Mandag d. 19. nov. kl. 10:15 – 11:30 • Workshops 1. afdeling   
101: Traumer i organisationer 
102: Hvordan kan arbejdsmiljø styrke arbejdsfællesskabet og kerneopgaven?
104: Godt ord igen
105: Mobning og konflikter i grupper
107: Hvad spærrer for god opklaring, læring og forebyggelse af ulykker?
109: Fra forskning til praksis
110: Hvad betyder FN's 17 Verdensmål om bæredygtig udvikling for arbejdsmiljøarbejdet?
112: Ledelse af mening og motivation
113: Strategi og arbejdsmiljø – sæt ledelsen for enden af bordet med ISO 45001
115: Gør en forskel! 
116: En ny vej til forebyggelse af psykisk og fysisk nedslidning
117: Styrk dine relationer og robusthed
118: Anbefalinger til rådgivning om MSB på arbejdspladsen
119: Mindfulness og stressreduktion i arbejdslivet
120: Har I styr på kemien?
121: Send flere VÆRKTØJER – eller måske ikke? 
122: Trivsel i besparelser
 
 Mandag d. 19. nov. kl. 12:30 – 13:15 • Parallelle plenumoplæg
12: Arbejdspladsen som et engagerende og forpligtende arbejdsfællesskab
13: Håndtering af mobning og chikane i arbejdslivet
14: Fremtidens arbejdsmiljøindsats Gjellerup (1)  Klaus T (2)
16: Orkestrering af arbejdsmiljøindsatsen – muligheder og barrierer
17: Organisationer gentænkt – fremtidens organisationer
 
Mandag d. 19. nov. kl. 13:45 – 15:00 • Workshops 2. afdeling  
201: Bæredygtigt arbejdsmiljø Del 1 Del 2
202: Hos Novozymes arbejder vi målrettet for at sikre trivsel og forebygge stress
203: Sådan løser du konflikter på arbejdspladsen!
205: Løftestænger og benspænd i samarbejdet om det psykiske arbejdsmiljø
206: Hvad styrer din organisation?
207: Regulering af det psykiske arbejdsmiljø
208: Ny 3D print teknologi udfordrer arbejdsmiljøet
209: Arbejdsmiljøregulering
210: Lederens psykiske arbejdsmiljø
212: Ledelsen er nøglen til at sænke sygefraværet
213: Lederens håndtering af ansvar for arbejdsskader
215: Forandringskompetenceindsatsen
217: Et nyt perspektiv på forebyggelse af smerter på arbejdspladsen
218: Vil vi af med stress hjælper det ikke at symptombehandle
219: Tag  hånd om medarbejdere med psykiske helbredsproblemer
220: Guldlok-princippet: Kan arbejdet designes, så vi bliver sundere af at udføre det?
 
Mandag d. 19. nov. kl. 15:30 – 16:45 • Workshops 3. afdeling  
302: Bæredygtigt arbejdsmiljø er ikke en økologisk frugtordning
303: Lad arbejdsulykker give inspiration til målrettede arbejdsmiljøtiltag!
304: Arbejdsgivers ansvar for psykiske arbejdsskader
306: Betaler det sig?
308: Hvordan følger man effektivt op på en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø?
309: Vision Zero i praksis
310: Engager AMR/AML 
314: Arbejdspladsen alle ønsker at være en del af
315: Stress og trivsel hos ledere
317: Hvor ”trykker skoen” med hensyn til mentale sundhedsudfordringer?
318: Lederteamet som knudepunkt for stressreducerende ledelse
320: Træn på jobbet, hvor du er, og med hvad du har
321: Forebyggelseskultur
322: Kroppen i kerneopgaven
324: Førstehjælpskursus med fokus på kemikalier
325: Humant lys, hvad er det?
 
Tirsdag d. 20. nov. kl. 09:00 – 09:45 • Fælles plenum
En revitaliseret bedriftshelsetjeneste v/ Jens Jensen
 
Tirsdag d. 20. nov. kl. 10:15 – 11:30 • Workshops 4. afdeling  
401: Arbejdslivet forstået baglæns - fortidsværksteder
402: Skab det fremmende perspektiv - uddan Trioén til at gå forrest 
403: Uønsket seksuel opmærksomhed – en ledelsesudfordring vi skal og kan takle!
404: Forebyg vold og trusler
405: Dialogbaseret psykisk APV i et fremmende perspektiv
407: Med praksisbrillerne på
408: Arbejdsmiljøet - set fra Christiansborg
409: Arbejdsmiljø og Kunstig Intelligens
410:Teknologierne kommer
411: Udnytter I de stressramte nok?
412: Lederuddannelse i stresshåndtering
413: Feedback til de nye generationer
414: Forebyggelse af stress
415: Implementering af et ledelsessystem for håndtering af det psykiske arbejdsmiljø
416: Fokus på sikkerhedsadfærd skal bringe Novozymes videre imod ambitiøst ulykkesmål
418: Hvordan får vi tjek på ergonomien i en travl hverdag?
419: Et langt og sundt arbejdsliv med fysisk krævende arbejde
422: Hvordan understøtter man det gode arbejdsliv?
423: Den gode kommunikation i et støjfrit miljø - og dets indvirkning på produktiviteten
 
Tirsdag d. 20. nov. kl. 12:30 – 15:15 • Fora 
1: Arbejdsfællesskab Haslebo (1) Brask Fischer (2)
2: Negative handlinger, mobning og chikane
3: Udfordringer for fremtidens arbejdsmiljøindsats - Morten Skov (1) Kabel, Hasle, Tybjerg Aldrich (2)
4: Orkestrering og facilitering
5: Arbejdsmiljø i et lederskabsperspektiv
6: Det sunde arbejdsliv
 
Tirsdag d. 28. nov. kl.  15:15 - 16:00 Afslutning
Bobler i behandlingen v/ Vincent F. Hendricks
 

 

Vil du med på AM:2019 ? - så reservér den 10. - 12. november 2019.

Tilmeld dig konferencens nyhedsbrev og hold dig orienteret om program og tilmelding til AM:2019