EFTER KONFERENCEN

I perioden efter AM:2017 kan du her finde kopier af oplægsholdernes præsentationer i det omfang sekretariatet har modtaget dem.

 Stemningstegninger af Jens Voxtrup

Forandrings- eller forundringsparat - Åbningsplenum ved Ole Henning Sørensen, lektor ved Aalborg Universitet og Per Helge Sørensen (Djøf med løgn)

Fællesplenum: Hvordan er danskernes arbejdsmiljø? ved direktør Inger Schaumburg og analytiker Nina Føns Johnsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Mandag d. 27. nov. kl. 10:15 – 11:30 • Workshops 1. afdeling   

101: Motivation og ledelse 
102: Er din arbejdsplads konfliktsky eller konfliktklar?
103: Sæt spot på organisationens robusthed
104: Trivsel som ledelsesværktøj
105: God ledelse af forandringer 
107: Udnytter I Trio-gruppens fulde potentiale?
108: Hvordan skaber vi mere effekt i BFA'ernes arbejde? 
110: App til systematisk sikkerhedsrunderinger på arbejdspladser
112: Ønskes: En stærk feedbackkultur
114: Den faciliterende arbejdsmiljørådgiver 
115: Fastholdelse af sygemeldte 
116: Grafisk facilitering af arbejdsmiljøprocesser og workshops  
117: Hjerne Boogie
118: Kreative metoder i forebyggelsen af MSB  
119: Støj og forstyrrelse i åbne kontorer 
120: ATEX så det er til at forstå
121: Forskellige ledelsestilgange til nøglesamtalen med medarbejderen
122: Stress Profilen 
123: Medarbejdertrivsel i forandringer! Del 1  Del 2
124: Forebyggende indsatser mod drypvist sygefravær 

 

 Mandag d. 27. nov. kl. 12:30 – 13:15 • Parallelle plenumoplæg

11: Lederens rolle og ansvar i forhold til medarbejdernes stress
12: Fornyet fokus på kemisk arbejdsmiljø – gammel vin på nye flasker?
13: Giver det mening?
14: Kortlæg arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø og trivsel med NFA’s arbejdspladsskema
15: Arbejdsmiljørådgivernes rolle i mobilisering af arbejdsmiljøviden i det danske arbejdsmiljøsystem

 

Mandag d. 27. nov. kl. 13:45 – 15:00 • Workshops 2. afdeling  

201: Ph.d.-workshop 1: håndteringen af sundhedsrisici fra natarbejde og hårdt fysisk arbejde
202: Det gode arbejdsklima handler om tillid 
203: Når de rigtige værktøjer ikke nedbringer sygefraværet
204: Når privatlivet påvirker arbejdet 
205: Hvad foregår der her?
206: Kan vi med succes koble medarbejdertrivsel til …..
207: Arbejdspladsinterventioner i begge ender af belastnings-spektret
209: Aktivitetsbaseret læring  
210: Hvordan efteruddanner vi AMO til at skabe resultater
211: Forebyggelse af vold og konflikter i socialpsykiatrien 
212: R2P workshop: Nye metoder til at udveksle viden mellem forskere og praktikere
213: Det gør jeg aldrig igen! 
215: Udfordringer og praksis ved introduktion af nanoteknologi på virksomheder
216: Arbejdsmiljø med kulturelle udfordringer
217: Mobiliser din indre livvagt 
218: Erfaringer med og tilblivelse af AT´s nye spørgeguider om psykisk arbejdsmiljø
219: God ledelse og arbejdsmiljøledelse i tiden efter fyringer og nedskæringer 
220: Strategisk tilgang til stress ud fra ny screeningsmodel 
221: Forebyg vold og trusler, og skab bedre trivsel blandt medarbejderne
222: Psykisk førstehjælp - tag hånd om kollegaer i krise 
223: Når den sociale kapital ikke rækker

 

Mandag d. 27. nov. kl. 15:30 – 16:45 • Workshops 3. afdeling  

301: Ph.d.-workshop 2: Et kritisk blik på trivsel og normer på arbejdspladsen Del 1
302: Er stress vores ansvar, og hvad kan vi gøre?
303: Forandringsledelse som aktionslæring 
304: Ledelse med biologiske briller
305: Ren strategi for forebyggelse
306: Den motiverende performancesamtale
307: Hvilken rolle har arbejdsmiljøorganisationen i organisatorisk robusthed?
310: Sygefraværskultur 
311: Stil skarpt på psykisk arbejdsmiljø under forandring
312: Kan vi lærer noget af den svenske byggebranche?
313: Hvordan skaber jeg en effektiv formidling af arbejdsmiljø?
315: At udholde belastende arbejdsmiljøforhold
317: Maskinsikkerhed for produktionsvirksomheder
318: Stillesiddende adfærd under arbejde
319: Styr på støvet - Forskning i samarbejde med brugerne 
322: Ledelse af eksistentiel robusthed i det psykiske arbejdsmiljø 
324: Fra kortlægning til handling på tre timer 
325: Negative sociale relationer og mobning på arbejdspladsen 
326: Skab en bedre bundlinje med APV!

 

Tirsdag d. 28. nov. kl. 10:15 – 11:30 • Workshops 4. afdeling  

401: Sikring af arbejdsmiljøet under og efter fusionen af 2 store virksomheder 
402: At tage ledelse af det psykiske arbejdsmiljø og stimulere robuste arbejdsfællesskaber
403: Er jeres trivselsmåling spild af tid? 
404: Komparativ analyse af den samlede arbejdsmiljøindsats i Danmark og ….
405: Hvor blev det sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige af i vores arbejde?
406: WOBA - fremtidens arbejdsmiljø app
407: Fra praksis til evidens – og tilbage igen
408: Marte Meo skaber trivsel, arbejdsglæde og sparer tid
409: Hvordan faciliterer du en god workshop om arbejdsmiljø? 
410: Aktiv anvendelse af indeklima-viden 
411: Hvad spærrer for god opklaring, læring og forebyggelse af ulykker? 
412: Humant lys, hvad er det?
414: Når gode relationer baner vejen for bedre trivsel og højere produktivitet
416: Nyttige samtaler om stress i organisationen
418: Forebyg og lær af konflikter 
419: Skab synlighed om arbejdsmiljøforbedringer 
420: Stop dårlig mødekultur  
422: Søvnfokuseret sundhedstjek
423: AMR har ikke mod på genvalg 
425: ISO 45001:2017

 

Tirsdag d. 28. nov. kl. 12:30 – 15:15 • Fora 

1: Klassisk arbejdsmiljø - Program - Del 1 - Del 2 - Del 3
2: Det digitaliserede arbejdsmiljø – fordele og ulemper
3: Organisatorisk robusthed
4: Nyt syn på borgeren i den offentlige sektor -  Program - Del 1
5: En styrket arbejdsmiljøcertificering - hvordan? Del 1 - Del 2 - Del 3 - Del 4/5 -  Del 6 - Del 7
6: Forebyggelse af arbejdsulykker - læring på tværs af brancher Del 1 - Del 2
7: Systemisk opstilling og neuroleadership
8: Hvordan styrker vi implementeringen af arbejdsmiljøindsatser omkring muskel og skelet-besvær?

 

Afsluttende oplæg:

Peter Bangsgaard: ”Nye midler til forebyggelse – et bud fra forsikringsverden

 

Vil du med på AM:2018 ? - så reservér datoen 18. - 20. november 2018

Tilmeld dig konferencens nyhedsbrev og hold dig orienteret om program og tilmelding til AM:2018