Program og tilmelding

 

Procesuddannelsen We:LIFT

12 undervisningsdage fra kl. 09.30 – 16.00, fordelt på 3 moduler, med hver 2 x2 sammenhængende undervisningsdage

Nyt hold starter til januar 2020.

>> Her kan du læse mere

Du finder mere info om uddannelsen under ovenstående eller ved kontakt til Arbejdsmiljørådgiverne på tlf. 30 48 58 16 eller mail: info@bamr.dk

 

Faktaundersøger
Certificeringen udstedes og underskrives af fagfolkene bag metoden: professor Helge Hoel og professor Ståle Einarsen og advokat Harald Pedersen.

>> Læs mere om selve kurset her
>> Læs en teaser om tre-dags-kurset her! 

Tilmeld dig her

Deltagere fra virksomheder, der er medlem af Arbejdsmiljørådgiverne, får 25% rabat på de fleste seminarer –  dog gives der ved særlige tilfælde ingen rabat. Du kan læse nærmere om de enkelte rabatordninger på den pågældende beskrivelse af seminaret.

Tilmelding er bindende 14 dage før med mindre andet er anført i kursusbeskrivelsen for det konkrete seminar/kursus. Dog kan din plads vederlagsfrit omregistreres til en anden person med samme fakturaadresse. Oplysninger om ændringer i din deltagelse (dette gælder også afbud) skal altid gives skriftligt til info@bamr.dk.

Arbejdsmiljørådgiverne forbeholder sig ret til aflysning i tilfælde af sygdom eller manglende tilslutning til seminaret. Evt. betalt kursusafgift refunderes i dette tilfælde. Arbejdsmiljørådgiverne hæfter i øvrigt ikke for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af aflysning, undervisningens/kursusmaterialets beskaffenhed eller andre forhold.

 

 

 

 

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.