En uddannelse for arbejdsmiljørådgivere i alle brancher - 14 undervisningsdage med 4 meget kompetente undervisere.

Uddannelsen har 7 moduler på hver 2 undervisningsdage.

På de 7 moduler får du viden om:

 1. Transformér viden til handling; hen imod faciliterende rådgivning
  Her får du udviklet din rådgiverrolle og lærer at transformere viden til handling gennem en mere faciliterende tilgang i dit rådgivningsarbejde
 2. Bedre arbejdsmiljø med involvering; skab engagement omkring ny adfærd
  Her får du konkrete redskaber og metoder, så du kan involvere og engagere medarbejdere og kunder og dermed skabe bedre læring på arbejdspladsen.
 3. Den motiverende arbejdsmiljørådgiver; styrk folks egen indre-motivation 
  Her får du viden om, hvad der motiverer mennesker og hvordan du kan udnytte den viden i dit arbejde som arbejdsmiljørådgiver.
 4. Din personlige kommunikation; relationer, kommunikation og kropssprog
  Her får du trænet din personlige kommunikation, så du fremstår professionel. Du lærer at planlægge målrettede og levende budskaber, så de styrker dine relationer i rådgivningsarbejdet.
 5. Sådan påvirker du adfærd; brug nudging og adfærdsdesign
  Her får du viden om, hvordan du kan analysere en situation og finde ud af, hvad der skal til, for at få folk til at ændre adfærd hen imod et bedre arbejdsmiljø.
 6. Find orden i kaos; vær professionel, når planen ikke holder i virkeligheden
  Her får du redskaber til at kunne overskue ellers uoverskuelige situationer i dit rådgivningsarbejde, så du altid kan handle professionel og har evnen til at improvisere.
 7. Værdiskabelse og synlighed; synliggør værdien for dem, du arbejder for og med
  Her sætter vi fokus på, hvordan du skaber værdi af din læring på uddannelsen, så både din arbejdsplads og de mennesker, du skal rådgive, mærker det.

Her kan du downloade PROGRAM for uddannelsen (printvenlig version af 2019-2020 programmet).

Nederst på denne side finder du oplysninger om pris og vilkår.

GÅ TIL TILMELDING

Er du interesseret i at vide mere for at finde ud af om uddannelsen er noget for dig?
Ring til Arbejdsmiljørådgiverne på +45 30 48 58 16 eller skriv til info@bamr.dk

Uddannelsen er for arbejdsmiljørådgivere i alle brancher. Du har flere års erfaringer fra arbejdsmarkedet (mindst 2 år) og ønsker at skærpe dine professionelle kompetencer så din rådgivning giver bedre resultater for kunder eller virksomhed. Du kan være privat og offentlig ansat eller være selvstændig i din egen virksomhed.

Dit grundfag som arbejdsmiljørådgiver kan spænde bredt: Du kan være tekniker, ingeniør, fysioterapeut, psykolog eller andet. Konsulentuddannelsen lærer dig at løfte din faglighed ind i de sammenhænge, hvor du skal have folk til at lytte, involvere sig og ændre adfærd.

Det er et plus for uddannelsen, hvis deltagerne arbejder i forskellige fag, sektorer og har en alsidig uddannelsesbaggrund.

Et helt unikt aspekt af denne uddannelse er, at du får ikke én, to eller tre  - men hele fire undervisere. Kenneth Agerholm, Signe Bonnen, Nanna Munk og Ib Ravn har udviklet uddannelsen i samarbejde med Arbejdsmiljørådgiverne og underviser alle fire i løbet af de 7 moduler. For at sikre sammenhæng mellem modulerne har alle fire undervisere medvirket til udvikling af hele uddannelsen og der er altid mindst én underviser til stede, som også var med på det foregående modul.

 

 

Kenneth Agerholm
Organisationskonsulent med speciale i  facilitering, innovation, mødeledelse, forandringsledelse og brugerinddragelse. Arbejder med private og offentlige virksomheder. Ekstern lektor på AB Business School Riga og Roskilde Universitet. Underviser bl.a.  i facilitering, ”Creative Thinking” og brug af adfærdspsykologi i forandringsprocesser.

 

 

Signe Bonnen                                       

Kommunikationskonsulent med speciale i mundtlig kommunikation, brugerrettet skriftlig kommunikation, facilitering og adfærdspsykologi. Uddannet cand.comm. fra Roskilde Universitet, nu beskikket censor samme sted. Signe har en fortid fra arbejdsmiljøområdet, bl.a. i NFA, VFA og Arbejdstilsynet. 

 

Nanna Munk                                        

Organistionskonsulent med speciale i samarbejde, organisatoriske læringsprocesser og facilitering. Uddannet cand.mag. i medievidenskab fra Københavns Universitet. Nanna har bl.a. undervist for Roskilde Universitet, Ledernes Kompetencecenter og AP Pension. Hun arbejder som konsulent i Danmark og Norge og underviser på Arbejdsmiljøakademiets 2-dages forløb ”Procesfacilitering”

 

Ib Ravn                                                  

Forsker på DPU ved Aarhus Universitet i organisatoriske videnprocesser. Arbejder med facilitering, lærende møder og motiverende processer. Varetager temaklyngen ”Facilitering af videnprocesser” på DPU. Forfatter til fire bøger om møder og videndeling, bl.a. ”Facilitering: Ledelse af møder der skaber værdi og mening” (Hans Reitzel, 2011).

Undervisning:
14 undervisningsdage fra kl. 09.30 – 16.00, fordelt på 7 moduler, med hver 2 sammenhængende undervisningsdage. Dagene er med lækker forplejning til morgen og frokost og afholdes som eksternat uden overnatning, centralt i København.

Læsning af litteratur:                          
Der udleveres litteraturlister til hvert modul, så du kan læse mere, hvis du er interesseret i at dykke ned i teorien. Læsning er ikke obligatorisk, men vi anbefaler, at du læser nogle af teksterne for at understøtte din læring på forløbet.

Opgaver mellem modulerne:           
Der vil være opgaver mellem modulerne, der kobler undervisningen med dit arbejdsliv. Det vil sige, at du kan arbejde med dine egne udfordringer og cases. Du skal regne med at bruge 2-3 timer mellem modulerne på dette case-arbejde.

Hvad kræves af din arbejdsplads?  
Uddannelsen lægger op til, at du har tre møder af en halv time med din nærmeste leder: Én efter første modul, én efter fjerde modul og én efter 6 modul. Derudover anbefaler vi, at du vælger en eller to ”medsammensvorne” på din arbejdsplads, som du løbende formidler viden fra uddannelsen til. På den måde lærer du at formidle dine erkendelser, og din arbejdsplads får glæde af, at flere personer får viden fra uddannelsen.

Eksamen:                                               
Uddannelsen sluttes med en case-baseret eksamen, der skal bestås for at få certificering fra uddannelsen. Du skal beregne mellem 10-15 timer til at forberede eksamen. Eksamensopgaven er så vidt muligt knyttet til en opgave, du har i dit arbejdsliv, og du vil derfor kunne ”løse en rigtig opgave” i forbindelse med eksamen.

Certificering:                                         
For at få certificering fra uddannelsen kræves, at du deltager på alle moduler, løser opgaverne mellem modulerne og består eksamen på sidste modul. Ferie, barn syg eller andet fravær skal du så vidt muligt undgå på undervisningsdagene. Hvis du bliver ramt af sygdom på en dag, hvor der er undervisning, laves en individuel aftale mht. certificering.

Alle priser er ekskl. moms

Ordinær pris: 46.000 kr. 

Medlemspris: 42.000 kr. 

Betaling kan ske i 2 rater:
Du finder mere info om uddannelsen under ovenstående faner eller kontakt Arbejdsmiljørådgiverne på tlf. 30 48 58 16 eller mail: info@bamr.dk

Kurserne afholdes centralt i København - nærmere info følger. Obs: eksternat uden overnatning.
Du skal kunne afsætte følgende datoer til deltagelse i uddannelsen for 2019/2020:

8.-9.oktober 2019
18.–19.november 2019
15.–16.januar 2020
25.–26.februar 2020
30.–31.marts 2020
28.–29.april 2020
9.–10.juni 2020

 

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.